Nettkonferansen 2020

2.-3. desember 2020, Digitalt

Innhold

Uten en (rød) tråd

Velkommen til Nettkonferansen!

Hva får du?

Uten en (rød) tråd vekker ulike assosiasjoner. En omskrivning av et litterært vovet verk fra 1960-tallet eller preferert kleskode i digitale møter uten kamera påslått, blir litt på siden.

Vår tanke er heller en konferanse hvor vi i stedet for temaer som henger tett sammen, velger å ta for oss viktige enkelttemaer for fremtidens nettselskap, slik at vi med økende elektrifisering kan unngå fordyrende nettutbygging og (rød-)glødende linjer og kabler.

Årets konferanse vil blant annet inneholde høyaktuelle foredrag rundt reguleringsutforming, refleksjoner på bransjens sårbarhet, virkemiddelbruk og adferd samt hvordan vi sammen må forberede oss på fremtiden vi vet kommer.

Hvem er det for?

Ledelse, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap. De som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, konsulenter og leverandører.