Produksjonsteknisk konferanse 2020

2. - 4. mars, Clarion Hotel Trondheim

Innhold

Velkommen til PTK 2020

Energi Norges største konferanse, som gjennom de siste 25 år har vist seg å være kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

Hvem er det for?

  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell
  • Fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU 
  • Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen

Detaljert informasjon og program er under utarbeidelse. 

Sponsor og utstillere / sponsors and exhibitors

Booking av sponsor- og utstillerplass åpner torsdag 31. oktober 2019 kl. 14.00
Send en epost til
ptk@energinorge.no etter kl. 14:00 denne dato dersom dere ønsker å være sponsor/utstiller. 
NB! Det er stor rift om plassene, og den som melder seg på først får beste plassering i utstillerområdet.
Vi har 8 sponsorplasser og 32 utstillerplasser. Vedlagt er utstillerkartet slik det så ut i 2018.

The booking of sponsors and exhibitors opens Thursday the 31st of October 2019 at 2 pm (14:00).
Send an email to ptk@energinorge.no on that date after 2 pm if you wish to book a sponsor / exhibitor space.
The ones that registers first, will receive the best spaces.
We have 8 sponsorspaces and 32 standard spaces. Enclosed is the exhibitor map from 2018

Arrangementet begynner om

  • 223dager
  • 22timer
  • 20minutter

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål