Innhold

Velkommen til PTK 2020

Energi Norges største konferanse, som gjennom de siste 25 år har vist seg å
være kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon
av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for
produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

Hovedtema 

Fremtidens klima skapes nå - hva må vi levere på?
Temaet for årets konferanse er utarbeidet i samarbeid med hovedsponsor Trønder Energi.

 Hvem er det for?
  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell
  • Fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU 
  • Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen

 Detaljert informasjon og program er under utarbeidelse. 

Arrangementet begynner om

  • 105dager
  • 13timer
  • 54minutter

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål