Produksjonsteknisk konferanse 2020

2. - 4. mars, Clarion Hotel Trondheim

Innhold

Vil du bidra til programmet på PTK 2020?

Sitter du på nyttig produksjonsteknisk kunnskap og erfaring du kan tenke deg å dele, så inviterer vi deg til å sende inn forslag til foredrag til PTK 2020. Send inn ditt forslag med et sammendrag til oss, innen 17. september 2019.

Vi ser fram til å motta ditt forslag til foredrag. Det er viktig at foredraget ikke er en bedriftspresentasjon, men omhandler et tema som kan være av faglig interesse for deltakerne på konferansen.

• Har du nylig løst en utfordring dere har slitt med i lengre tid?
• Har du tatt i bruk nye forskingsresultater og oppnådd positive gevinster?
• Har du avverget en potensiell kritisk situasjon ved hjelp av ny instrumentering eller godt vedlikehold?
• Ønsker du å fortelle dine kolleger i bransjen om selskapets erfaringer slik at andre kan dra nytte av det?

Vi arbeider for å ha flere kvinnelige foredragsholdere på PTK og oppfordrer til at du bidrar med dette ved innsendelse av ditt forslag. Vi ønsker å få fram mangfoldet som finnes i fornybarnæringen.

For PTK 2020 ønsker vi særlig innlegg rettet mot følgende fagområder:

• Bygg
• Dam, vannvei og hydrologi
• Digitalisering
• Drift og vedlikehold
• Elektro
• Fleksible kraftverk
• Flom
• FoU
• Havari
• Internasjonalt
• Klima, natur og samfunnsvirkninger
• Marked og kraftpris
• Mekanisk
• Nye forretningsmuligheter
• Produksjonsplanlegging
• Prosjekter
• Synergier
• Vassdrag og miljø
• Vind og andre nye energikilder
• Annet

Praktisk informasjon

• Reise, opphold og deltakeravgift dekkes for 1 foredragsholder
• Leverandører/konsulenter oppfordres til holde foredrag sammen med et kraftselskap. I det tilfellet dekkes utgifter til begge foredragsholdere.
• Forslag til foredrag vil bli vurdert av en programkomite og tilbakemelding til innsender forventes medio november

Eksempel på kort CV

Jens Jensen er prosjektleder i Kraftselskapet AS og leder utbyggingen av Nullefossen Kraftverk. Han har 15 års erfaring innen vannkraft med blant annet bakgrunn som mekanisk ingeniør og avdelingsleder hos turbinleverandøren BraTurbin AS. Jensen er utdannet Sivilingeniør maskin fra NTH og PMP-sertifisert prosjektleder.

 

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål