Produksjonsteknisk konferanse 2020

2. - 4. mars, Clarion Hotel Trondheim

Innhold

Program

Program mandag 2. mars

08:30
Buss til ekskursjoner til laboratorier på Hydrocen eller til demonstrasjonsanlegg på Byneset Mikrogrid (for påmeldte)
11:30 - 12:30
Lunsj og registrering
12:30 - 14:00
1A1 Velkommen og perspektiver på bransjen
Sesjonsleder Eivind Heløe, Energi Norge
 • 12:30
  Velkommen til PTK2020
  • Eivind Heløe

   Direktør fornybar energi
   Energi Norge

 • 12:35
  Velkommen og perspektiver på bransjen
  • Ståle Gjersvold

   Konsernsjef
   TrønderEnergi

 • 12:50
  Fornybarnæringen, trenger vi den?
  • Erik Haugane

   Administrerende Direktør
   OKEA

 • 13:10
  Verdiskaping i kraftbransjen

   

  • Tord Lien

   Regiondirektør
   NHO Trøndelag

 • 13:30
  Erfaringer fra en vindkraftkommune
  • Vibeke Stjern

   Ordfører
   Åfjord Kommune

 • 13:45
  Debatt
14:00 - 14:30
Pause med besøk hos utstillerne
14:30 - 15:45
1A2 Bærekraft
Sesjonsleder Eivind Heløe, Energi Norge
 • 14:30
  Svensk bærekraftstrategi: Strategi for å gjøre svensk vannkraft bærekraftig
  • Johan Kling

   Verksamhetsstrateg, Ledningsstaben
   Havs- och Vattenmyndigheten

 • 14:45
  Bærekraftig vannkraft i et norsk perspektiv

  De to største, globale miljøutfordringene er klimaendringer og tapet av
  naturmangfold, som reflekteres i både FNs bærekraftsmål og EUs grønne skifte.
  Disse må håndteres i balanse, uten at løsningen på den ene gjør det vanskeligere å løse den andre. Energiomstillingen og klimaendringer kan medføre nye utfordringer for økologien, samtidig som EUs vanndirektiv stiller økologiske bærekraftskriterier.
  Ny kunnskap, teknologi og forvaltningsverktøy vil gi bedre beslutningsgrunnlag.
  Hvordan skal dette gjøre beslutningene mer treffsikre, forutsigbare og etterprøvbare til fordel for både klima og vassdragsnatur?

  • Anders Iversen

   Fagdirektør, Miljødirektoratet

 • 15:00
  Bærekraftig vannkraft i et norsk perspektiv
  • Rune Flatby

   Direktør Konsesjon
   NVE

 • 15:15
  Grønnere vannkraft?
  • Ketil Søyland

   Prosjektdirektør Bærekraft
   Norconsult

 • 15:25
  Hvem kan være med å rydde opp i klimakrisen, om ikke oss?
  • Svein Ilstad

   Adm.dir.
   Saudefaldene

 • 15:35
  Debatt
15:45 - 16:15
Pause med besøk hos utstillerne
16:15 - 17:00
1A3 Forskning
Sesjonsleder Eivind Heløe, Energi Norge
 • 16:15
  Tilsiget til vannkraftverkene i Norge har økt. Vil det fortsette?
  • Valentin Koestler

   Overingeniør
   Norges vassdrags- og energidirektorat

 • 16:30
  Verdien av tjenester fra vannkraft: Fleksibilitet i energisystemet og flomdemping
  • Atle Harby

   Seniorforsker
   Sintef Energi AS

 • 16:45
  AlternaFuture: Forskning på ekstrem ombygging av eksisterende vannkraftsystemer
  • Kaspar Vereide

   Prosjektutvikler/Førsteamanuensis II
   Sira-Kvina kraftselskap/NTNU/HydroCen

  • Linn Emelie Schäffer

   Forsker
   SINTEF Energi AS

17:00
Slutt faglig program dag 1
17:30
Ung i bransjen
Under 35 år? Da inviterer vi deg med på et eget opplegg med muligheter for å knytte kontakter og rett og slett ha det moro.
19:00
Aperitiff i utstillerområdet
19:30
Sponsor happening med middag

Program tirsdag 3.mars

08:30 - 10:00
2ABC1 Parallellsesjoner
 • Sesjon 2A: Bygg, dam, vassdrag og miljø 2A1: Minstevannsføring
  Sesjonsledere: Einar Jones-Kobro, EnergiNorge
  • 08:30
   Ny NVE-veileder for slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring

   NVE har publisert en ny veileder for slipp og dokumentasjon av minstevannføring. Veilederen gjelder små og store vassdragsanlegg og størrelse på slippkrav.
   Veilederen har vært på begrenset høring og NVE har fått nyttige innspill i utarbeidelsen av veilederen.

   • Sigrun Birkeland Rawcliffe

    Senioringeniør NVEs miljøtilsyn for vassdragsanlegg
    NVE

  • 09:00
   Løsninger på slipp av minstevannføring fra Coanda-inntak

   NVE har utfordret bransjen på innspill til hvordan minstevannføringsslipp for Coanda-inntak kan utformes. Sweco og Brødrene Dahl har bistått bransjen med utreding og prosjektering av et mangfold av løsninger for slipp av minstevannføringer, hver med sine styrker og svakheter. Foredraget tar for seg ulike tekniske utforminger, driftserfaringer, kostnadskonsekvenser og ikke minst i hvilken grad de ivaretar nødvendige miljøhensyn.

   • Arild Høydal

    Gruppeleder Vannkraft
    Sweco Norge AS

   • Per Gunnar Alseth

    Salgsingeniør
    Brødrene Dahl AS

  • 09:30
   Turbin ombygget til forbislippingsanlegg

   Teknisk løsning for å opprettholde nødvendig minimumsvannføring i vassdrag ved nettutfall eller andre ikke-planlagte hendelser. Utfaset aggregat ombygget til forbislipping.

   • Arild Hartmann

    Sjefsingeniør
    Rainpower AS

   • Per Erik Nevjen

    Senior prosjektingeniør
    Sweco Norge AS

   • Vidar Lenningsvik

    Seniorspesialist
    Statkraft Energi AS

 • Sesjon 2B: Elektro, Mekanisk, Drift og Vedlikehold 2B1 Generator og Maskin
  Sesjonsleder: Roger Sundal, TrønderEnergi
  • 08:30
   Oppgradering/Levetidsforlengelse generator

    Hvordan unngå sprekker i rotor.

   • Leif Parr

    Sivilingeniør Maskin
    Norconsult AS

  • 09:00
   Prediktivt vedlikehold av generatorer med Online PD måling, Data Science og AI

   Tilstandsbasert vedlikehold krever omfattende definisjon og dyp analyse av tilstandsparametre uten at produksjon forstyres. Derfor innfører Sira Kvina online monitorering av PD og Rotor Flux som viste seg å være et veldig effektivt diagnostisk verktøy og en pålitelig datakilde. Modellering av tilstandsparametre er krysset med drift og vedlikeholds data ved hjelp av avanserte algoritmer. Dette har resulterte i et «Generator Ekspert system» med risikoestimering og prediktiv funksjonalitet.

   • Uros Stevanovic

    Fagleder Elkraft
    Sira-Kvina kraftselskap DA

  • 09:30
   Når sikkerhetsventilen "løper løpsk"

   Det ble oppdaget skader på innstøpingen av energidreperen til turbinens sikkerhetsventil (forbislippingsventil) ved Nedre Vinstra 5 kraftverk. Eidsiva gjennomførte avslagsprøver med bistand fra Norconsult som avdekket manglende lukkekraft på sikkerhetsventilen, noe som førte til at den ble stående i fullt åpen stilling etter avslag. Vannveien ble så verifisert med trykkstøtsberegninger og sikkerhetsventilsystemet modifisert slik at tilfredsstillende funksjonssikkerhet ble oppnådd

   • Ola Beitdokken

    Sivilingeniør Maskin
    Hafslund E-CO AS

   • Halvard Bjørndal

    Fagekspert Maskiner
    Norconsult AS

 • Sesjon 2C: Klima og fremtidens kraftbransje 2C1 Produksjonsplanlegging, vann og vind
  Sesjonsleder: Idunn Finnanger, TrønderEnergi
  • 08:30
   Optimalisering av Hydro sine posisjoner/kraftkontrakter i vindkraft med eksempler fra Tonstad Vindpark
   • Anita Meisler

    Head of Power Operations Wind
    Hydro Energi AS

   • Lisa Haukaas

    Head of Physical Market Optimization, Energy Markets
    Hydro Energi AS

  • 09:00
   Autonom produksjonsplanlegging - fra visjon til virkelighet

   Modeller for produksjonsplanlegging utvikles i et høyt tempo i tett samarbeid mellom forskning og industri. Kombinasjonen av massiv datatilgang fra moderne vannkraftverk, nye algoritmer og prosessorteknologi åpner muligheten for en autonom prosess for produksjonsplanlegging. Dette foredraget vil vise de nyeste gjennombrudd som er gjort på dette området.

   • Hans Ivar Skjelbred

    Forsker
    SINTEF Energi AS

  • 09:30
   Bruk av AI i kraftbransjen: Maskinlæring for anmelding og replanlegging

   Behovet for strøm er økende i Norge og vindkraft er med på å møte dette behovet.
   Men vindkraft er uregulerbar og kan ikke planlegges. Derfor vil det bli mer ubalanse i kraftmarkedet fremover. I 2022 blir andelen vindkraft i NO3 på 30%. Det er den samme andelen uregulerbar kraft som det er i Tyskland, hvor balanseprisene til tider kan være ekstreme.
   For å møte disse utfordringene har TrønderEnergi implementert maskinlæringsmetoder for å anmelde og replanlegge vindkraftproduksjon samt anmelde nettap. Etter ett år er resultatene overbevisende, og ubalansekostanadene til TrønderEnergi er redusert betydelig.

   • Odd Erik Gundersen

    Chief AI Officer/PhD
    TrønderEnergi

10:00 - 10:30
Pause med besøk hos utstillerne
10:30 - 11:30
Parallellsesjoner
 • 2A2 Bygg
  Sesjonsleder: Brynhild Totland, EnergiNorge
  • 10:30
   Ny metodikk for styring av omløpsventilar

   Omløpsventilar er installert på mange kraftverk i Noreg, men testar på fleire kraftverk syner at desse ikkje fungerer etter intensjonen slik det er i dag. Det har difor blitt utarbeida ein ny, generell og enkel implementerbar metodikk som skal sørga for at omløpsventilar fungerer etter intensjonen om at fisk ikkje skal stranda nedstraums kraftverket ved bråstopp.

   • Eirik Vee Natvik

    Rådgjevar hydrologi og hydraulikk
    Sweco Norge AS

  • 11:00
   Stivhet i maskinsaldekker

   Foredraget vil presentere problemstillinger og løsninger for håndtering av krav til stivhet i betongkonstruksjoner fra generatorleverandør.

   • Runar Heggen

    Rådgiver vannkraft bygg
    Norconsult AS

   • Lars Gunnar Jansen

    Sivilingeniør bygg
    Agder Energi Vannkraft AS

 • 2B2 Kostnadseffektive løsninger
  Sesjonsleder: Anikken Auke Borgen, TrønderEnergi
  • 10:30
   Felles beredskapstransformatorer for kraftproduksjon

   REN har sammen med 19 kraftprodusenter i Norge ute en forespørsel på felles beredskapstransformatorer på kraftproduksjon. Prosjektet viser at ca. 10 reservetransformatorer kan dekke 161 unike GSU transformatorer. Gitt Cigre sin feilstatistikk med 0,8% uforutsette feil på produksjonstransformatorergir dette svært god lønnsomhet for alle deltagere i prosjektet.

   • Stig Fretheim

    Daglig Leder
    REN

  • 11:00
   Uforløst potensiale av vannkraftverk: Hvordan vi har fått realisert marginale prosjekt?

   Totalentrepriser innen småkraft, fordeler og utfordringer. Foredraget vil fortelle om innovasjon, korte beslutningsveier og kompetanse om egne produkter for å oppnå kostnadseffektive løsninger.

   • Bjarte G. Seim

    Avdelingsleder BD Solutions
    Brødrene Dahl AS

   • Christian K. Sandvik

    Fagkoordinator Dammer og Vassdragsanlegg
    Norconsult AS

 • 2C2 Vindkraft
  Sesjonsleder: Roger Beite Færestrand, TrønderEnergi
  • 10:30
   Vindkraft og kommunikasjon
   • Stig Tore Laugen

    Kommunikasjonsdirektør
    TrønderEnergi

  • 11:00
   NVE om hva som skjer av endringer i konsesjonsprosessen og veiledere, i etterkant av nasjonal ramme

   Nasjonal ramme for vindkraft er skrinlagt, og regjeringen går nå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft. I januar ga NVE et innspill til dette arbeidet, med forslag til mange tiltak for å forbedre konsesjonsprosessen.

   • Erlend Bjerkestrand

    Seniorrådgiver
    NVE

11:30 - 12:30
Lunsj
12:30 - 14:00
Parallellsesjoner
 • 2A3 Dam og vassdrag
  Sesjonsleder: Kjetil Værnes, TrønderEnergi
  • 12:30
   Utvidet bruk av CFD-modeller

   Foredraget presenterer casestudier som legger vekt på hvordan CFD-modellering bidrar til økt forståelse for komplekse hydrauliske forhold samt kostnadseffektive løsninger.

   • Nadeem Ahmad

    PhD
    Sweco Norge AS

  • 12:50
   Plastring av damtå - resultater fra forsøk

    

   • Ganesh Ravindra

    Stipendiat
    NTNU

  • 13:10
   Dam Nibbehøl – Forsterking av platedam med minimalt betongforbruk

   Den billigste og minst miljøfientlige betongen er den som ikke blir brukt.
   Denne nyskapende løsningen reduserer byggekostnader og bruk av betong når platedammer høyt til fjells ikke tilfredsstiller kravene i gjeldene regelverk.

   • Marin Eek Burud

    Gruppeleder
    Sweco Norge AS

   • Reidar Birkeland

    VTA
    Statkraft Energi AS

  • 13:35
   Erfaringer fra større utbedringsprosjekt i vannvei Saurdal/Kvilldal, Ulla-Førre 2019-2020
   • Christian Fredrik Grøner

    Senior Project Manager
    Statkraft AS

 • 2B3 Forskning i fokus
  Sesjonsleder: Børre Sivertsvoll, Trønder Energi AS
  • 12:30
   Optimal kontroll av kraftverk med variabel hastighet og frekvensstøtte til nettet

   Vannkraftverk med variabel hastighet er velegnet til å levere hurtige frekvensreserver til nettet, noe som kan øke inntektene til kraftleverandør. For å utnytte dette potensialet maksimalt trengs et avansert kontrollsystem som optimaliserer driften av kraftverket og samtidig tar hensyn til begrensningene i det elektriske og hydrauliske systemet. Et slikt kontrollsystem er utviklet ved å kombinere virtuell treghetsregulering for å levere effektrespons ved frekvensavvik med modell prediktiv kontroll (MPC) for å koordinere regulering av det hydrauliske og det elektriske systemet.

   • Tor Inge Reigstad

    Stipendiat Institutt for elkraftteknikk
    NTNU

  • 12:50
   Nytt design av avløpskanter for å redusere virvler og dynamiske laster
   • Pål-Tore Storli

    Førsteamanuensis
    NTNU Vannkraftlaboratoriet / HydroCen

  • 13:10
   Høyt trykk på resonanstesting – fra modell i Turbinlaboratoriet til storturbin i Suldal

   Resonans i høytrykks francis løpehjul kan føre til sprekker i hjulet; det skjer hvis hjulets egenfrekvens sammenfaller med de naturlige påtrykte frekvensene. Derfor må Rainpower som leverandør forstå fysikken og kunne regne riktig på egenfrekvensene for å forhindre at det skjer: Det er forsket på dette i lab, og det er målt på Hydros anlegg for å få kalibrert beregningene.

   • Kjell Sivertsen

    Senioringeniør
    Rainpower Norge AS

   • Eirik Kufås

    Leder Prosjekt og Teknisk Støtte
    Kraftproduksjon Røldal-Suldal

  • 13:35
   EU-prosjektet HydroFlex

   Stort EU-prosjekt som tar mål av seg å utvikle ny teknologi for å gjøre vannkraften enda mer fleksibel

   • Bjarne Børresen

    Avdelingsleder
    Multiconsult ASA

 • 2C3 Erfaringer fra digitalisering i praksis
  Sesjonsleder: Odd Erik Gundersen, TrønderEnergi
  • 12:30
   Kontinuerlig sanntidsanalyse på data fra sensorer i vannkraftverk – Livet på kanten

   Foredraget beskriver installasjon av et system (HydroCord) for digitalisering av sensor-data, analyse og presentasjon av resultater og slik det er installert på Grunnåi kraftverk. Foredraget vil fokuserer på edge eller kantanalyse, men vil også fokusere på sensorikk og øvrig IT/IoT strukture og slik at det oppnås best mulig kvalitet i data-settene.

   • Carl W. Bergan

    Flow systems specialist
    Flow Design Bureau AS

  • 12:50
   Digitalization experiences after one year of operation at Lysebotn II

   The new hydropower plant Lysebotn II was commissioned in September 2018.
   The consequent high flexibility requirement from both Francis Units requires that specific care is taken on the operation of the units. Metris DiOMera delivers continuously diagnostic and trend indicators to document condition based and predictive maintenance.

   • Pål Teppan

    Teknisk sjef
    Andritz Hydro AS

  • 13:10
   Beslutningsstøtte for vannkraftproduksjon med AI

   Praktiske eksempler fra Glitres digitaliseringsprosjekt AiKnow. Presentasjon av hvordan dette systemet fungerer og hvordan Glitre bruker det.

   • Stian Broen

    CEO
    Broentech Solutions AS

   • Marius Hauki

    Leder analyse og utvikling
    Glitre Energi Produksjon AS

  • 13:35
   Når digitaliseringen truer sikkerheten - sikkerhet i innovasjon

   Foredraget setter søkelyset på IKT-sikkerhet i innovasjon og produktutvikling og hvilke konsekvenser mangel på sikkerhet kan gi.

   • Janne Merete Hagen

    Spesialrådgiver Beredskapsseksjonen Tilsyns- og beredskapsavdelingen
    NVE

14:00 - 14:30
Pause med besøk hos utstillere
14:30 - 15:30
Parallellsesjoner
 • 2A4 Tunnel
  Sesjonsleder: Kjetil Værnes, TrønderEnergi
  • 14:30
   Modellering av friksjonstap i Litjfossen tunnelen
   • Christy Ushanth Navaratnam

    Forsker
    NTNU

  • 15:00
   Svelling og disintegrering av svakt bergmateriale i vanntunneler

   Konvensjonelle tester for beskrivelse av bergartsparametere er ofte generelle og tar lite hensyn til prosjektets egenart. Svelling og disintegrering av bergmateiale er et stort problem som truer stabiliteten til vanntunneler og hvor kollaps kan forekomme under drift, ofte fordi forundersøkelsene ikke avdekker egenskapene til bergmaterialet når det utsettes for store mengder vann over tid. Eksisterende testprosedyrer trenger derfor en modifisering til vannkraftformål.

   • Lena Selen

    Stipendiat
    NTNU/HydroCen

 • 2B4 Småskala energiproduksjon
  Sesjonsleder: Jon Erling Fonneløp, EnergiNorge
  • 14:30
   Mikronettpilot Trondheim

   TrønderEnergi holder på å installere en mikronettpilot på Byneset i Trondheim bestående av solceller, vindmølle, batteri og hydrogen. Her skal en bonde med to gårder bli selvforsynt på strøm i to år fra januar 2020.

   • Bernhard Kvaal

    Prosjektleder
    TrønderEnergi Kraft AS

   • Anniken Auke Borgen

    Forretningsutvikler
    TrønderEnergi Kraft AS

  • 15:00
   Fra stort til smått? Muligheter for distribuert vindkraft i Norge

   Kan spredt utbygging av vindkraft i mindre skala være et alternativ til storskala vindkraftutbygginger i Norge? Og hvilke muligheter kan det gi? Med utgangspunkt i et konkrete eksempel vil jeg forklare prosessen fram mot godkjenning av mindre vindkraftanlegg og svare på hva denne typen utbygginger krever av fysisk infrastruktur, hvilke forhold som bør være på plass for at det kan bli vellykket og hvordan kostnads/ lønnsomhetsbildet vil være.

   • Pål Preede Revheim

    Senior energirådgiver
    Sweco Norge AS

 • 2C4 Digitalisering, rammer og strategi
  Sesjonsleder: Martin Hviid Nielsen, Energi Norge
  • 14:30
   Kategoriser så jeg forstår deg!

   EBL kodeplan erstattes med IEC/ISO 81346. Norge leder verden frem på utviklingen av kraft-delen av standarden. Dette er så langt vi er kommet.

   • Erik J. Wiborg

    PhD Turbine Specialist
    Statkraft Energi AS

  • 15:00
   DIGIN: Bransjeinitiativ for digitalt fundament for mer effektiv datautveksling
   • Kristin Reitan

    Prosjekteier DIGIN/Næringspolitisk rådgiver
    Energi Norge

15:30 - 16:00
Pause med besøk hos utstillere
16:00 - 17:00
Parallellsesjoner
 • 2A5 Fiskevandring
  Sesjonsleder: Geir Taugbøl, Energi Norge
  • 16:00
   Toveis fiskepassasjer - fra teori til praktisk prosjektering

   Trygg opp- og nedvandring for fisk forbi kraftverk

   • Lars Bendixby

    Seniorrådgiver på avdeling Energi - Miljø
    Norconsult AS

  • 16:30
   Teigdalselva – gode forhold for sjøørret tross regulering?

   Forskning og undersøkelser har pågått i flere tiår.
   Flaskehalser er kartlagt, og tiltak er blitt utført.
   Hva har arbeidet gitt: kunnskap til oss og forskerne, bedre forhold for fisk, og erfaring med hvilke tiltak som nytter.

   • Sissel Hauge Mykletun

    Fagansvarlig vassdragsmiljø
    BKK Produksjon

 • 2B5 HMS
  Sesjonsleder: Kristin Reitan, Energi Norge
  • 16:00
   Ivaretagelse av HMS i et hektisk prosjekt med nedetid på 1900 MW

   Erfaringer fra Saurdal med mange kritiske operasjoner i et svært tidskritisk prosjekt.

   • Heidi Strand

    Kvalitet- og HMS sjef
    Andritz Hydro AS

   • Ola Martin Øverland

    Prosjektleder
    Statkraft Energi AS

  • 16:30
   Granskning av alvorlige hendelser i utlandet

   To tragiske ulykker hos underleverandører har blitt gransket, og læringspunkter blir delt.

   • Dag Haaheim

    Statkraft

 • 2C5 Utvikling innen digitalisering
  Sesjonsleder: Magnus Runnerstrøm, TrønderEnergi
  • 16:00
   Hvordan gjøre pålitelig prediksjon basert på lite data?

   Mange er kommet til erkjennelsen at det å skaffe store, relevante datasett til veie for stordataanalyse er en utfordring. Arbeidet som presenteres viser hvordan vi kan gjøre pålitelige prediksjoner selv om man bare har en begrenset mengde data. Metodene som benyttes er kjente løsninger innen simulering, statistikk og ingeniørkunnskap.

   • Frode Halvorsen

    Head of Technology Innovation
    EDRMedeso AS

  • 16:30
   Varsling av feilhendelser i kraftnettet før det blir mørkt

   Bruk av stadig større datamengder fra instrumentering i nettet kombinert med moderne analysemetoder muliggjør probabilistisk varsling av feilhendelser før de oppstår. Arbeid pågår for å undersøke hvilken treffsikkerhet som kan oppnås ved bruk av slike metoder.

   • Christian Andresen

    Forskningsleder
    SINTEF Energi AS

17:00
Slutt faglig program dag 2
19:00
Aperitiff i utstillerområdet
19:30
Festmiddag

Program onsdag 4. mars

08:30 - 10:00
3A1 Tett på endring
Sesjonsleder: Ann-Cathrine Holmen, TrønderEnergi
 • 08:30
  Fangdambruddet i Bergen – tett på en ulykke

  Hvordan tenker og reagerer vi når krisen inntreffer? 21. august 2018 gikk fangdammen i Munkebotn-prosjektet til brudd. Ingvill Storøy deler sin beretning fra krisen og refleksjoner fra prosjektet. Foredraget er også en appell om bedre beredskap.

  • Ingvill Storøy

   Rådgiver
   Sweco Norge AS

 • 09:00
  Digital sårbarhet – erfaringer fra et Cyberangrep mot TrønderEnergi

   

  • Svein Erik Jørgensen

   CDO
   TrønderEnergi

 • 09:30
  Digitalisering i E-CO Energi, en endringsreise med brukeren i sentrum

  E-CO Energis strategiske hovedmål er å være Norges ledende vannkraftmiljø i å ta i bruk digitale verktøy. Målsettingen er å ta i bruk nye digitale løsninger på tvers av forretningsområdene og etablere mer datadrevne beslutningsmodeller. Digitalisering i E-CO handler om å kombinere forretningsforståelse og teknologikompetanse med endringsvilje, og om å sette brukeren i sentrum for å skape verdi.

  • Ingvild Bakken

   Leder IT og digitalisering (CIO)
   Hafslund E-CO AS

10:00 - 10:30
Pause med besøk hos utstillere
10:30 - 13:00
3A2 Muligheter og utfordringer med ny kraftproduksjon
Sesjonsleder: Ann-Cathrine Holmen, TrønderEnergi
 • 10:30
  Politisk rammeverk for utbygging av fornybar energi - og politikere som står for de beslutninger som er vedtatt
  • Stig Tore Laugen

   Kommunikasjonsdirektør
   TrønderEnergi

 • 11:00
  Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk – Norges største kraftverk under bygging: Hvordan bygger NTE nytt kraftverk mellom nasjonalt laksevassdrag, E6, jernbane og et kraftverk i full drift?

  NTE bygger nå nytt kraftverk i Namsen som er nasjonalt laksevassdrag. Laksen regulerer fremdriften og når på året det kan bygges. Eksisterende kraftverk skal være i drift mens trafikken på E6 og jernbane som passerer helt inntil anlegget, ikke skal stanses. Planlegging og utførelse vha. papirløst BIM-prosjekt ivaretar bygging med fare for flom og isgang, samtidig kontinuerlig kraftproduksjon og hensyntagen til laks.

  • Randi Reitan Troset

   Prosjektleder
   NTE Energi AS

  • Hugo Fredly

   Siv.ing.
   Norconsult AS

 • 11:30
  Østerbø kraftverk - planlegging av utslagssalve ved hjelp av undervannsdrone og 3D-modellering

  Banebrytende kartlegging av geologi, sonderboring og injeksjon ved utslag på 75 meters dyp på Østerbø kraftverk som bygges på sørsiden av Sognefjorden.

  • Øystein Kristiansen

   Analytiker
   SFE Produksjon AS

  • Trond Larsen

   Senior Sales Specialist
   Blueye Robotics AS

  • Asgeir Gylland
 • 12:00
  Oppgradering av Usta kraftverk

  Presset vannsituasjon og mulige klimaendringer førte til effektoppgradering. Økt effekt for forhåpentligvis å kunne kjøre på bedre priser og være mer fleksible for å få ut vann.

  • Åsmund Vindegg

   Prosjektingeniør
   Hafslund E-CO AS

  • Eirik Bøkko

   Prosjektingeniør
   Hafslund E-CO AS

 • 12:30
  Havaribonanza

  Glitre Energi Produksjon AS opplevde havarier på løpende bånd høsten 2018 og våren 2019. Noen var relativt beskjedne, mens andre tæret hardt på budsjetter, tålmodighet og gikk på bekostning av annet vedlikehold. Hva skjedde, hva lærte vi, og hva gjør vi fremover?

  • Line Drange Ruud

   Kraftverkssjef
   Glitre Energi Produksjon AS

13:00
Lunsj og vel hjem