Produksjonsteknisk konferanse 2020

2. - 4. mars, Clarion Hotel Trondheim

Innhold

Tema

Fremtidens klima skapes nå - hva må vi levere på? Verdens energiforbruk må endres. Om ti år skal vi i Norge ha halvert våre klimagassutslipp. Elektrifisering peker seg ut som løsningen som virkelig monner, og som er realistisk gjennomførbar.

 Kraftbransjen er helt sentral i å møte klimakrisen og noen av FNs bærekraftsmål.

Dette gir enorme muligheter. Samtidig er det en balanse mellom økt kraftproduksjon og bærekraftig forvaltning av naturressursene våre.

Hvordan kan vi bidra til det beste for samfunnet som helhet? Hva kreves av oss for at verdenssamfunnet skal håndtere utfordringen?

Hvem er det for?
  • Fagpersoner innen fornybar produksjon; dam og vassdrag, elektro, maskin og digitalisering.
  • Drifts- og vedlikeholdspersonell, fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere.
  • Ledere, prosjektledere, aktører innen FoU Leverandører, konsulenter og utdanning til fornybarbransjen.

    Temaet for årets konferanse er utarbeidet i samarbeid med hovedsponsor Trønder Energi.

Hør hva Line Drangen Ruud skal snakke om på PTK 2020:

Hør hva Ketil Søyland skal snakke om på PTK 2020:

Hør hva Linn Emelie Schäffer - SINTEF Energi, skal snakke om på PTK 2020: