Vinterkonferansen 2020

25.-27. mars, Hotel Grand Elysée Hamburg

Innhold

Vinterkonferansen i Hamburg er avlyst

Energi Norge har besluttet å avlyse Vinterkonferansen som skulle vært avholdt med 300 deltakere i Hamburg i slutten av mars. Beslutningen er tatt for å forebygge spredning av koronaviruset. Energi Norge beklager sterkt at vi ikke lenger finner det forsvarlig å gjennomføre
Vinterkonferansen, både av føre var-hensyn og av praktiske grunner.

Les mer

Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn og kan spille en viktig rolle som innovasjonsmotor i Europa. Men på hjemmebane krangler vi om vindkraft og kraftkabler, og vi strever med å få rustet opp vannkraften. Henger vi med i det grønne skiftet?

Vinterkonferansen er Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse som samler toppledere fra fornybarnæringen, energipolitikere, energimyndigheter, grønt næringsliv og journalister. Dette er en sentral møteplass som gir rik anledning til samtaler med sentrale personer innen det grønneste av norsk næringsliv og politikk.

Du møter blant andre disse

Alexandra Bech Gjørv

#005

Konsernsjef SINTEF

Hans Christian Gabrielsen

#005

Leder, LO

Espen Barth Eide

#005

Energipolitisk talsperson, Arbeiderpartiet

Bente Sollid Storehaug

#005

CEO, Digital Hverdag

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål