Energi Norge

Innhold

Basiskurs for DLE - del 1 og 2

Basiskurs for DLE går over fire dager og tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

#005

Energi Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen består av tre moduler: 

 • Basiskurs
 • Fagrelaterte kurs
 • Verifisering av kunnskapene
Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager, kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).
Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.

Del 1: 04. - 05. mars: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Del 2: 17. - 18. mars: Comfort Hotel Runway
Del 1 og del 2 regnes som ett kurs. Påmelding forutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Hvem er det for?

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program

Program onsdag 4. mars
Clarion Hotel & Congress
 • 10:00 - 10:30
  Registrering
 • 10:30 - 11:00
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Thor Egil Johansen, Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Elsikkerhet
  • Historikk
  • Eltilsynsloven
  • Formål
  • Pålegg om DLE
  • Organisering av elsikkerhetsarbeid
  • Kristine Aarvold, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Rammer
  • FDLE
  • DLE som offentlig tilsynsmyndighet
  • Instruks med vedlegg og veiledninger
  • Tilsynsplan
  • Informasjonsplan
  • Bruk av sakkyndige til kontroller
  • Kristine Aarvold DSB / Trond Larsen, DSB
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 15:20
  Rammer (forts.)
  • Kristine Aarvold DSB / Trond Larsen, DSB
 • 15:20 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 16:30
  Gruppeoppgaver
  • Lage en Tilsyns- og informasjonsplan, og foreta prioritereringer
 • 16:30 - 16:45
  Pause
 • 16:45 - 17:30
  Gjennomgang av gruppeoppgavene - diskusjon
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program torsdag 5. mars
Clarion Hotel & Congress
 • 09:00 - 10:15
  Regelverksoppbygging
  • Lov
  • Forskrift
  • Norm
  • Jostein Ween Grav, DSB
 • 10:15 - 10:30
  Pause m/ utsjekk
 • 10:30 - 11:15
  DLE som myndighet
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Offentleglova
  • Gard Bonner, DSB
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:00
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Gruppeoppgaver
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Presentasjon av gruppeoppgaver - diskusjon
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering basiskurs del 1 og utdeling av oppgaver for neste kurs
Program tirsdag 17. mars
Comfort Hotel Runway
 • 10:30 - 11:00
  Oppsummering av basiskurs del 1
 • 11:00 - 12:00
  Gjennomgang av hjemmeoppgave
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet
  • Regelverk
  • Tilsyn
  • Informasjon / holdningsskapende arbeid

   

  • Kristine Aarvold, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Tilsyn
  • Tilsynstyper
  • Dokumentkontroll
  • Verifikasjon
  • Markedskontroll
  • Rapportering
  • Trond Larsen, DSB
 • 14:15 - 14:35
  Pause
 • 14:35 - 15:30
  Kontroll
  • Utførelse av kontroller
  • Rapportskriving
  • Avvik
  • Hjemmel for avvik
  • Anmerkning
  • Rapportering til SamBas
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 16:30
  Kontroll (forts.)

   

  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:30 - 16:50
  Reaksjon
  • Reaksjonsmidler
  • Saksgang
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:50 - 17:30
  Gruppeoppgaver
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program onsdag 18. mars
Comfort Hotel Runway
 • 09:00 - 10:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 10:00 - 10:20
  Pause og utsjekk
 • 10:20 - 11:15
  Informasjon/holdningsskapende arbeid
  • Skoleundervisning
  • Passiv og aktiv informasjon
  • Informasjon ved anleggskontroll
  • Informasjon ved virksomhetskontroll
  • Installatør- og montørmøter
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:15
  Gruppeoppgaver
  • Lage grunnlag for en informasjonskampanje
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13:30 - 14:00
  Møte med kunden
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 14:00 - 14:30
  Brannutredning – bistand til politiet
  • Trond Larsen, DSB
 • 14:30 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:10
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-portalen
  • Kort gjennomgang
  • Trond Larsen, DSB
 • 15:10 - 15:45
  Avsluttende test

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 26. mai 2020,

  Webinar

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  På dette webinaret ønsker vi å belyse hva Elektroinstallatørprøven er, gi praktisk informasjon om prøven og informere om selve søkeprosessen

 2. Digital lansering av Fornybarometeret 2020 - Status for norsk fornybarnæring

  Vi lanserer Fornybarometeret – en ny rapport full av tall og fakta om Fastlands-Norges mest produktive næring!

 3. 27. mai 2020,

  Webinar

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  På dette webinaret ønsker vi å belyse hva Elektroinstallatørprøven er, gi praktisk informasjon om prøven og informere om selve søkeprosessen

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål