Energi Norge

Innhold

Basiskurs for DLE - del 1 og 2

Basiskurs for DLE går over fire dager og tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet.

#005

Energi Norge har i samarbeid med DSB og bransjen utviklet DLE-skolen. Denne skolen består av tre moduler: 

 • Basiskurs
 • Fagrelaterte kurs
 • Verifisering av kunnskapene
Hva får du kunnskap om?

Modul 1 er et felles basiskurs som går over fire dager, kurset bygger på lovbestemte kvalifikasjoner, gitt i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK).
Kurset tar for seg grunnleggende elementer i kontrollarbeidet:

 • Riktig saksbehandling
 • Gjennomgang av grunnleggende deler av regelverket
 • Utøvelse av kontroll- og informasjonsvirksomhet m.v.

Del 1: 04. - 05. mars: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Del 2: 17. - 18. mars: Comfort Hotel Runway
Del 1 og del 2 regnes som ett kurs. Påmelding forutsetter deltakelse på alle fire dagene. 

Hvem er det for?

Ansatte i DLE og sakkyndige selskaper. Kurset retter seg spesielt mot personer som er nye i kontrollvirksomheten eller har kort fartstid.

Program

Program onsdag 4. mars
Clarion Hotel & Congress
 • 10:00 - 10:00
  Registrering
 • 10:30 - 11:00
  Åpning
  • Praktiske opplysninger
  • Thor Egil Johansen, Energi Norge
 • 11:00 - 11:30
  Elsikkerhet
  • Historikk
  • Eltilsynsloven
  • Formål
  • Pålegg om DLE
  • Organisering av elsikkerhetsarbeid
  • Kristine Aarvold, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Rammer
  • FDLE
  • DLE som offentlig tilsynsmyndighet
  • Instruks med vedlegg og veiledninger
  • Tilsynsplan
  • Informasjonsplan
  • Bruk av sakkyndige til kontroller
  • Kristine Aarvold DSB/ Paul Hermansen, DSB
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 15:20
  Rammer (forts.)
  • Kristine Aarvold DSB/ Paul Hermansen, DSB
 • 15:20 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 16:30
  Gruppeoppgaver
  • Lage en Tilsyns- og informasjonsplan, og foreta prioritereringer
 • 16:30 - 16:45
  Pause
 • 16:45 - 17:30
  Gjennomgang av gruppeoppgavene - diskusjon
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program torsdag 5. mars
Clarion Hotel & Congress
 • 09:00 - 10:15
  Regelverksoppbygging
  • Lov
  • Forskrift
  • Norm
  • Jostein Ween Grav, DSB
 • 10:15 - 10:30
  Pause m/ utsjekk
 • 10:30 - 11:15
  DLE som myndighet
  • Forvaltningsloven
  • Arkivloven
  • Offentleglova
  • Gard Bonner, DSB
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:00
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  DLE som myndighet (forts.)

   

  • Gard Bonner, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Gruppeoppgaver
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Presentasjon av gruppeoppgaver - diskusjon
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering basiskurs del 1 og utdeling av oppgaver for neste kurs
Program tirsdag 17. mars
Comfort Hotel Runway
 • 10:30 - 11:00
  Oppsummering av basiskurs del 1
 • 11:00 - 12:00
  Gjennomgang av hjemmeoppgave
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet
  • Regelverk
  • Tilsyn
  • Informasjon / holdningsskapende arbeid

   

  • Kristine Aarvold, DSB
 • 13:30 - 14:15
  Tilsyn
  • Tilsynstyper
  • Dokumentkontroll
  • Verifikasjon
  • Markedskontroll
  • Rapportering
  • Paul Hermansen, DSB
 • 14:15 - 14:35
  Pause
 • 14:35 - 15:30
  Kontroll
  • Utførelse av kontroller
  • Rapportskriving
  • Avvik
  • Hjemmel for avvik
  • Anmerkning
  • Rapportering til SamBas
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 15:30 - 15:50
  Pause
 • 15:50 - 16:30
  Kontroll (forts.)

   

  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:30 - 16:50
  Reaksjon
  • Reaksjonsmidler
  • Saksgang
  • Lene Strøm
   Istad Nett AS
 • 16:50 - 17:30
  Gruppeoppgaver
 • 19:30 - 21:30
  Felles middag
Program onsdag 18. mars
Comfort Hotel Runway
 • 09:00 - 10:00
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 10:00 - 10:20
  Pause og utsjekk
 • 10:20 - 11:15
  Informasjon/holdningsskapende arbeid
  • Skoleundervisning
  • Passiv og aktiv informasjon
  • Informasjon ved anleggskontroll
  • Informasjon ved virksomhetskontroll
  • Installatør- og montørmøter
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 11:15 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:15
  Gruppeoppgaver
  • Lage grunnlag for en informasjonskampanje
 • 12:15 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:30
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
 • 13:30 - 14:00
  Møte med kunden
  • Tommy Skauen, Infratek Elsikkerhet
 • 14:00 - 14:30
  Brannutredning – bistand til politiet
  • Paul Hermansen, DSB
 • 14:30 - 14:40
  Pause
 • 14:40 - 15:10
  Elvirksomhetsregisteret og DLE-portalen
  • Kort gjennomgang
  • Paul Hermansen, DSB
 • 15:10 - 15:45
  Avsluttende test

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 28. januar 2020,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er under revidering. I løpet av 2020 kommer viktige endringer.

 2. 4. - 5. februar 2020,

  Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo

  NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

  NEK 440 "Stasjonsanlegg over 1 kV" har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. Energi Norge tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i NEK 440.

 3. 5. februar 2020,

  Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Trondheim

  Regionmøte Midt

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar. Sammen med medlemmene vil vi snakke om dagsaktuelle og fremtidige temaer, dele erfaringer og styrke samarbeidet.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål