Energi Norge

Innhold

Omdømmebygging for nettselskap - historien som virkemiddel

 • 18. mar 2020til 19. mar 2020
 • Clarion Hotel The Hub Oslo
 • Medlem: 8.800 + mva Andre: 11.100 + mva
 • Påmeldingsfrist 1.03.2020

Omdømme står høyt på dagsorden i de fleste virksomheter. Dette er også viktig for nettselskapene. Et godt omdømme bidrar til aksept og velvilje hos kunden når regningen skal betales, og det gir stolthet og identitet innad i nettselskapet. Å satse på et godt omdømme er å satse på fremtiden.

#005

Future of the fjords. Film laget av AVIA.

På dette kurset vil du lære hvordan bygge et godt omdømme, og ta det grunnleggende grepet for å bygge et godt omdømme med å skrive ditt nettselskaps unike historie.

Hva får du kunnskap om:
 • Forstå betydningen av merkevarebygging og dets fordeler
 • Refleksjoner om viktigheten av dine verdier og selskapets verdier - hva er du en del av?
 • Se ditt selskap sin historie som et vesentlig verktøy i omdømmebygging
 • Hvordan bygge opp en historie, hvilket innhold bidrar til å bygge ditt nettselskaps omdømme
 • Hvordan kommunisere engasjerende til din målgruppe
 • Hvordan mestre å skrive en god historie
Hvem er det for?

Alle som jobber i et nettselskap som ønsker å lære om omdømme- og merkevarebygging.

Kursform:

Refleksjon, work-shop, verktøy, kunnskap og fakta, erfaringsdeling og praktiske øvelser, historieskriving.

Foredragsholder

Ingrid er journalist og en kjent stemme fra NRK-nyheter. Hun har utdannelse innen retorikk, kommunikasjon og ledelse, media og journalistikk, salg og markedsføring, samt sosiologi og psykologi.

Forretningsforståelse og en særskilt evne til å se nye muligheter er hennes sterke side. 

Bakgrunn:

 • Leder for kommunikasjon og marked i Statkraft Agder Energi Vind (SAE Vind)
 • Presseansvarlig og kommunikasjonssjef for Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Betrodd kommunikasjonsrådgiver for flere næringsministre, blant annet Børge Brende
 • Skrev Nærings- og handelsdepartementets første mediestrategi
 • 10 års erfaring fra NRK-nyheter 

Program

Onsdag 18. mars
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:35
  Velkommen
 • 09:35 - 10:15
  Omdømmebygging- Hvorfor bruke tid på det for nettselskapene?
  • Grunnleggende om omdømme- Hva er det egentlig?
  • Omdømme bygges innad og vises utad  
  • En helhetlig kommunikasjon og god relasjon til omverdenen
 • 10:15 - 10:45
  Skyer i horisonten uten et godt omdømme
  • Har vi et valg?
  • Hva kan skje uten et godt omdømme?
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Fra hva til hvorfor – Et nett er ikke bare et nett!
  • Nettselskapene har mye å være stolt av!    
  • Nytt tankesett for omdømmebygging
  • Ditt nettselskaps WHY
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Omdømmebygging - utnytt mulighetene!
  • Samfunnsansvar på din side!
  • Ditt nettselskap, - en viktig samfunnsaktør!
  • Hvordan få det frem i historien?
 • 13:15 - 14:00
  Grunnmuren i ditt nettselskap = ditt selskap unike historie
  • Hvordan skape aksept og stolthet for ditt nettselskap utad? 
  • Selskapets visjon, misjon, mål og verdier - Praktisk øvelse
  • Identitet,- Du og ditt nettselskap
  • Historien som kulturbygger innad og omdømmebygger utad
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:30
  Fra strømnett og distribusjon til kos og hygge
  • Skap den gode opplevelsen for kunden - bruk følelser!
  • Hvordan skape aksept og stolthet for ditt nettselskap?
  • Overbevisende kommunikasjon med patos og verdier
  • Psykologien i historien – Hvordan kommunisere det
Felles middag
 • 18:30 - 21:30
  Felles middag

   i Restaurant Norda i 13. etg

Torsdag 19. mars
 • 09:00 - 10:30
  Historien- virkemiddel i merkevarebyggingen
  • Hvorfor akkurat historien som merkevarebygger 
  • Historiens oppbygging, struktur – dramaturgi
  • Historiens virkemidler
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Skriv din virksomhets historie

  Skrive 1. utkast til selskapets historie

  • Ditt selskaps unike historie -Strategisk mål, kundegruppe,
  • Valg av virkemidler
  • Praktisk historieskriving
  • Hjelp og veiledning
 • 12:30 - 14:00
  Skriv din virksomhets historie… fortsetter
  • Skriving og veiledning
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:30
  Gjenbruk i mange varianter av selskapets historie
  • En helhetlig kommunikasjon i alle kanaler
  • Tilpassing av historien forhold til kanal og form
 • 15:30 - 15:45
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål