Energi Norge

Innhold

Anleggsbidrag - regler og praksis

 • 6. feb 2020
 • Clarion Hotel Oslo Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

De nye reglene for anleggsbidrag ble innført i januar 2019. Hvordan har overgangen fra kan- til skal-regler påvirket selskapene? Har de strengere kravene til gode rutiner og informasjon vært positive eller oppleves de som en kostnadsdriver hos selskapene. Hvilke erfaringer kan vi høste etter ett år med de nye reglene?

Sentralnett

Foto: Statnett

På temadagen vil dere få en systematisk gjennomgang av reglene for anleggsbidrag og hvilke forpliktelser nettselskapene har overfor kundene. Videre vil aktuelle case, både for uttakskunder og produksjon på ulike nettnivå illustreres gjennom praktiske regneeksempler.

På temadagen vil også nettselskap fortelle om egne erfaringer knyttet til overgangen. Hvordan har regelendringene påvirket selskapet økonomisk, og hvordan har det påvirket interne rutiner og kontakten med kunde.

Flere selskap tar også i bruk ny teknologi for å effektivisere prosessene rundt anleggsbidrag. Nettalliansen vil fortelle om deres utviklingsarbeid i forbindelse med digitalisering av anleggsbidragsprosessen.

Hvorfor du bør delta på dette kurset:

 • Gjennomgang av gjeldende regler og rutiner for anleggsbidrag
 • Økt forståelse for hvordan anleggsbidrag skal beregnes gjennom praktiske case
 • Kunnskap om hvordan andre selskap håndterer prosesser rundt anleggsbidrag
 • Muligheter for bruk av ny teknologi i anleggsbidragsprosessen
 • Gode muligheter for diskusjon av ulike problemstillinger

 Hvem er dette for:

Nettselskap: Alle som arbeider med beregning og håndtering av anleggsbidrag både i planlegging og økonomisk oppfølging

Entreprenørselskap: Administrerende direktør, prosjektledelse og montør

Program

Torsdag 6. februar
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:10
  Velkommen og innledning
  • Jørn Bugge
   Energi Norge
 • 10:10 - 11:00
  NVEs regelverk for anleggsbidrag

  NVE vil gå gjennom regelverket for anleggsbidrag

  • Bjørnar Araberg Fladen
   NVE
 • 11:00 - 11:30
  Erfaringer fra et nettselskap

  Hvilke utfordringer møter nettselskapene 

  • Line Hexeberg
   Elvia
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:45
  Energi Norges arbeid med anleggsbidrag

  Informasjon og resultater fra spørreundersøkelse

  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 12:45 - 14:00
  Anleggsbidrag i praksis

  Praktisk innføring i hvordan anleggsbidrag skal beregnes for ulike case

  • Svein Sandbakken
   EC Group
 • 14:00 - 14:15
  Kaffepause
 • 14:15 - 14:45
  Digitalisering av anleggsbidragsprosessen

  Hvordan effektivisere saksbehandlingen

  • Lars Eirik Olsen
   Nettalliansen
 • 14:45 - 15:00
  Oppsummering og vel hjem
  • Jørn Bugge
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål