Energi Norge

Innhold

Derfor svinger kraftprisen

Prishopp på strøm noen timer i begynnelsen av november skapte store overskrifter. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?

Strømmarked

Foto: Shutterstock

Onsdag 6. november var strømprisen oppe i over 80 øre per kWh. Det varte bare i én time, mesteparten av dagen lå prisen mellom 40 og 50 øre. For en vanlig strømkunde med et årsforbruk på 20.000 kWh i året utgjorde prishoppet denne timen tre-fire kroner.

Hva skyldes slike prishopp? Hvilken betydning har en ønsket klimapolitikk på svingninger i strømprisen i årene som kommer? Og hvordan kan prisrisiko håndteres?

I dette kurset vil vi gå igjennom hvordan både det fysiske- og finansielle kraftmarkedet fungerer. Vi ser på historisk utvikling, hva som har drevet kraftprisen og diskuterer hva som vil være bestemmende fremover. Vi undersøker også hva som skaper prissvingninger og hvordan man kan håndtere prisrisiko med finansielle kontrakter eller langsiktige fysiske kraftavtaler.

Dette får du kunnskap om:

 • Prisområder
 • Mellomlandsforbindelser
 • Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
 • Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
 • Hva er risikoen knyttet til kraftprisen og hvordan kan den håndteres

Hvem er det for?

Krafthandlere, produksjonsplanleggere, selgere, regnskapsførere, key account managere, økonomer

Foredragsholder

Marius Holm Rennesund er partner i konsulentselskapet THEMA Consulting Group. Han har over de siste 15 årene opparbeidet seg en bred erfaring fra energimarkedene med fokus på markedsanalyse, og jobber spesielt med prisprognoser for det nordiske og europeiske kraftmarkedet og markedet for elsertifikater. Marius har den siste tiden også jobbet mye med langsiktige kraftkontrakter.

Marius har også erfaring fra handel med kraftderivater som en del av Statkrafts hedging-team, analyser av globale energimarkeder som kull og LNG fra Nena Asia i Singapore, og fra Olje- og Energidepartementet.

Marius er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har i tillegg tatt kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Program

Onsdag 29. januar
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
 • 09:40 - 10:20
  Introduksjon
  • Hvorfor et felles kraftmarked
  • Produksjons- og etterspørselsmiks
  • Prisområder
  • Mellomlandsforbindelser
 • 10:20 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:30
  Hva driver kraftprisen
  • Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
  • Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:40
  Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
  • Hvordan handles det i det finansielle markedet
  • Hvilke produkter finnes
  • Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet
 • 13:40 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 15:20
  Hva er risikoen knyttet til kraftprisen
  • Gruppeoppgave: Kraftprisrisiko og prissikring
  • Hvordan ser risikobildet ut
  • Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen
  • Hva er PPA'er (Power Purchase Agreement)
 • 15:20 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 15:55
  Oppsummering
 • 15:55 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 2. 11. mars 2020,

  Clarion Hotel the Hub

  Inn i krafthandel

  Kurset gir deg en grundig innføring i fysisk og finansiell krafthandel

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter