Energi Norge

Innhold

Derfor svinger kraftprisen

Denne vinteren har strømprisene vært uvanlig lave i Norge. Prisene vil svinge mer, og vi vil få flere perioder med svært høye og svært lave priser framover. Hva er det som skaper prissvingninger og hvordan kan prisrisiko håndteres?

Strømmarked

Foto: Shutterstock

Flere har lagt merke til de lave strømprisene denne vinteren. Prisene har vært nede på 12 øre per kilowattime, som er den laveste prisen som noen gang er satt på en hverdag i februar i Norge. Det er svært uvanlig, og vi må tilbake til 2000 for å finne slike vinterpriser. Hvorfor er prisene så mye lavere enn i fjor? 

Onsdag 6. november var strømprisen oppe i over 80 øre per kWh. Det varte i bare én time, mesteparten av dagen lå prisen mellom 40 og 50 øre. Hva skyldes slike prishopp?

Økt vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark er med på å dra prisene kraftig ned i perioder. Hva betyr utbygging av mer vindkraft for strømprisene? Hva med nye kraftkabler til Europa? Hvilken betydning har en ønsket klimapolitikk på svigninger i strømprisen? Og hvordan kan prisrisiko håndteres?

I dette kurset vil vi gå gjennom hvordan både det fysiske- og finansielle kraftmarkedet fungerer. Vi ser på historisk utvikling, hva som har drevet kraftprisen og diskuterer hva som vil være bestemmende fremover. Vi undersøker også hva som skaper prissvigninger og hvordan prisrisiko kan håndteres med finansielle kontrakter eller langsiktige fysiske kraftavtaler. 

Dette får du kunnskap om:

 • Produksjons- og etterspørselsmiks
 • Prisområder
 • Mellomlandsforbindelser
 • Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
 • Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
 • Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet
 • Risikoen knyttet til kraftprisen og hvordan kan den håndteres

Hvem er det for?

Krafthandlere, produksjonsplanleggere, selgere, regnskapsførere, key account managere, økonomer

Foredragsholder

Marius Holm Rennesund er partner i konsulentselskapet THEMA Consulting Group. Han har over de siste 15 årene opparbeidet seg en bred erfaring fra energimarkedene med fokus på markedsanalyse, og jobber spesielt med prisprognoser for det nordiske og europeiske kraftmarkedet og markedet for elsertifikater. Marius har den siste tiden også jobbet mye med langsiktige kraftkontrakter.

Marius har også erfaring fra handel med kraftderivater som en del av Statkrafts hedging-team, analyser av globale energimarkeder som kull og LNG fra Nena Asia i Singapore, og fra Olje- og Energidepartementet.

Marius er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har i tillegg tatt kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Fantastisk foredragsholder som var både kompetent, pedagogisk og engasjert. 

Sitat fra deltaker på kurset i 2019

Tema og kvalitet var meget bra. Fint at det gikk an å stille spørsmål underveis.

Sitat fra deltaker på kurset i 2019

Program

Tirsdag 3. mars
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
 • 09:40 - 10:20
  Introduksjon
  • Hvorfor et felles kraftmarked
  • Produksjons- og etterspørselsmiks
  • Prisområder
  • Mellomlandsforbindelser
 • 10:20 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:30
  Hva driver kraftprisen
  • Kortsiktige og langsiktige prisdrivere
  • Gruppeoppgave: Scenarier for kraftprisutviklingen
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:50
  Hvordan fungerer det finansielle kraftmarkedet
  • Hvordan handles det i det finansielle markedet
  • Hvilke produkter finnes
  • Sammenhengen mellom det fysiske og finansielle markedet
 • 13:50 - 14:10
  Pause
 • 14:10 - 15:40
  Hva er risikoen knyttet til kraftprisen
  • Gruppeoppgave: Kraftprisrisiko og prissikring
  • Hvordan ser risikobildet ut
  • Hvordan kan man håndtere risikoen knyttet til kraftprisen
  • Hva er PPA'er (Power Purchase Agreement)
 • 15:40 - 16:00
  Oppsummering og tid til spørsmål
 • 16:00 - 16:00
  Avslutning og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 26. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Utviklingen av de nordiske og europeiske elmarkedene

  Få et grundig innblikk i utviklingen av de nordiske og europeiske kraftmarkedene og de utfordringene de står overfor på kort og lang sikt.

 2. 26. august 2020,

  Webinar - Zoom

  Gratis webinar: Energi Norges Økonomihåndbok

  Webinaret gir en gjennomgang av hva Økonomihåndboka inneholder, hvordan den brukes, samt hvilke endringer som er aktuelle i 2020.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?