Energi Norge

Innhold

WEBINAR: Effektiviseringspotensial og investeringsplanlegging

 • 31. mar 2020Kl. 12:00–14:00
 • Webinar
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Med en stadig økende elektrifisering av samfunnet stiller dette store krav til effektiv drift og investering fremover for nettselskapene. Samtidig ligger det trolig et uutnyttet potensiale for optimalisering av ulike driftsoppgaver og planlegging av investeringer.

Strømnett

Fotograf: Camilla Granheim

På denne temadagen vil vi rette fokus på identifisering av effektiviseringspotensialet innenfor ulike drifts- og investeringsprosesser med konkrete områder for tiltak.
 
Du får kunnskap om:
 • Metoder for identifisering av potensialet for kostnadsreduksjon i ulike prosesser
 • Hvordan planlegge under usikkerhet
 • Verktøy for vurdering av reinvesteringsbehov
 • Viktigheten av prosjekteier-rollen
 • Hvordan teknologiutviklingen vil påvirke nettselskapene fremover
 • Hvordan lede gode endringsprosesser
Målgruppe:

Ledelse og planleggere i nettselskap

Hvordan gjennomføres webinaret?

Alle foredragene sendes på forhånd i form av opptak fra Teams. Disse videoene samt presentasjonene i pdf-format vil du få tilgang til på en lukket Youtube-kanal før kursdagen.

Den 31.3 arrangerer et kortere Teamsmøte med alle med korte oppsummeringer av hvert foredrag etterfulgt av Q&A. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig 1 uke etter sending.

Innhold

Se bort fra tidspunktene
 • 00:00 - 00:00
  Benchmarking – Identifisering av effektiviseringspotensial med konkrete effektiviseringstiltak fra en analyse av over 30 nettselskaper
  • Patrick Narbel
   AFRY
 • 00:00 - 00:00
  Realiserte gevinster ved koordinering av driftssentraltjenester
  • Tore Morten Valåmo
   Helgeland Kraft Nett
 • 00:00 - 00:00
  Konkrete funn på effektiviseringspotensiale i nettforvaltning
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 00:00 - 00:00
  Endring og effektivisering: samspill mellom mennesker, prosesser og ny teknologi må ivaretas
  • Magnar Bjørk
   Epos Consulting
 • 00:00 - 00:00
  Nettplanlegging under usikkerhet – scenarioutvikling og fleksibilitet
  • Thea Øverli
   Skagerak Nett AS
 • 00:00 - 00:00
  Fornyelsesbefaring med analyse av reinvesteringsbehov («å måle er å vite»)
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 00:00 - 00:00
  Prosjekteier: å piske prosjektledere eller sikre verdi?
  • Professor Bjørn Andersen
   NTNU
 • 00:00 - 00:00
  Beste praksis
  • Per Arne Vada
   Energi Norge
 • 00:00 - 00:00
  Hvilke potensialer ligger i teknologiutvikling-hva kan vi forvente?
  • Henning Taxt
   FME CINELDI

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i forkant av arrangementet.Ved å delta på denne temadagen godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger