Energi Norge

Innhold

Fagopplæringskonferansen

Energi Norges fagopplæringskonferanse – fremtidens fagarbeider

Arbeidsliv

Med de raske teknologiske endringene som skjer fremover vil det være avgjørende at teknologi tas raskt i bruk og at alle nivåer er involvert i teknologiutprøving. Endrede verdikjeder, ny teknologi og digitalisering setter nye krav til fagarbeideren. Vi ønsker å tegne et bilde av hvordan teknologien utvikler seg, og hva dette medfører av faktiske behov for kompetanse fremover. Hensikten med fagopplæringskonferansen er å samle bransjen til dialog og erfaringsdeling. Det blir en faglig og sosial samling der hensikten er å treffe alle som er opptatt av kompetanse i virksomhetene. 

Hva får du kunnskap om?
 • Fremtidens fagarbeider - hvordan kan ledelsen og de tillitsvalgte samarbeide om kompetanseheving
 • Nye fagplaner for elektrofagene
 • Lærlingen - viktig for rekruttering av fagarbeidere fremover
Hvem er det for?

Faglig ansvarlig for lærlinger, instruktører, prøvenemnder, tillitsvalgte, fagarbeidere, ledere, organisasjonsutviklere og ansatte i HR. 

Program 11.februar
Thon Hotel Opera
 • 11:30 - 12:30
  Registrering og lunsj
 • 12:30 - 12:40
  Velkommen
  • Målsetning for konferansen
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 12:40 - 13:10
  Fremtidens fagarbeider i kraftnæringen
  • Presentasjon av veileder
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
 • 13:10 - 13:40
  Fremtidens fagarbeider
  • Gjennomføring i praksis
  • Lykkes med digitalisering

   

   

  • TBA
 • 13:40 - 13:55
  Pause
 • 13:55 - 14:25
  Fremtidens fagarbeider
  • Gjennom i praksis
  • Strategisk kompetanseheving

   

  • Kirsti G. Jacob
   Direktør Organisasjon Agder Energi
 • 14:25 - 14:45
  Instruktørrollen
  • Geir Ove Kulseth
   Distriktssekretær El&IT forbundet
 • 14:45 - 15:15
  Instruktørrollen
  • Oppfølging av lærebedrifter (godkjenning)
  • Hva mener fylkeskommunen?
  • Hans Jakob Edvardsen
   Fagopplæringssjef Telemark fylkeskommune
 • 15:15 - 15:30
  Pause
 • 15:30 - 16:30
  Gruppeoppgave
  • Hvordan samarbeider de ansatte og ledelsen om kompetansestrategier

   

  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 16:30 - 17:15
  Oppsummering av gruppearbeid og avslutning av faglig program dag 1
 • 19:00 - 21:30
  Felles middag
Program 12.februar
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Faglig råd for elektrofag - overordnet
  •  Avgjørende innflytelse på fagplaner VG3
  • Are Solli
   Forbundsekretær, El& IT forbundet
 • 09:30 - 10:00
  Faglig råds arbeid med nye fagplaner innen elektro
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 10:00 - 10:15
  Pause
 • 10:15 - 11:15
  Gruppeoppgave
  •  Høringsinnspill til fagplaner
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 11:15 - 12:00
  Oppsummering av gruppearbeidet
 • 12:00 - 12:10
  Avslutning
  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 12:10 - 13:00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes ved påmelding.

Praktisk opplæring
Du vil få praktisk opplæring så ta med deg PC på kurset

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 25. november 2019,

  NSM Kurssenter, Malmskriverveien 4, Sandvika

  Grunnsikring og Kraftberedskapsforskriften

  Nytt krav om grunnsikring av digitale informasjonssystemer i beredskapsforskriften

 2. 26. november 2019,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Næringspolitisk verksted om ny fellesføringsavtale

  Ny Fellesføringsavtale med Telenor og andre fiberaktører

 3. 3. - 4. desember 2019,

  Britannia Hotel i Trondheim

  Nettkonferansen 2019

  Nettkonferansen er en viktig faglig og sosial møteplass for nettselskapene. Det blir to dager med spennende faginnlegg, ung i bransjen og nettbransjens julebord.