Energi Norge

Innhold

Fagopplæringskonferansen

Energi Norges fagopplæringskonferanse – fremtidens fagarbeider

Arbeidsliv

Med de raske teknologiske endringene som skjer fremover vil det være avgjørende at teknologi tas raskt i bruk og at alle nivåer er involvert i teknologiutprøving. Endrede verdikjeder, ny teknologi og digitalisering setter nye krav til fagarbeideren. Vi ønsker å tegne et bilde av hvordan teknologien utvikler seg, og hva dette medfører av faktiske behov for kompetanse fremover. Hensikten med fagopplæringskonferansen er å samle bransjen til dialog og erfaringsdeling. Det blir en faglig og sosial samling der hensikten er å treffe alle som er opptatt av kompetanse i virksomhetene. 

Hva får du kunnskap om?
 • Fremtidens fagarbeider - hvordan kan ledelsen og de tillitsvalgte samarbeide om kompetanseheving
 • Nye fagplaner for elektrofagene
 • Lærlingen - viktig for rekruttering av fagarbeidere fremover
Hvem er det for?

Faglig ansvarlig for lærlinger, instruktører, prøvenemnder, tillitsvalgte, fagarbeidere, ledere, organisasjonsutviklere og ansatte i HR. 

Program 11.februar
Thon Hotel Opera
 • 11:30 - 12:30
  Registrering og lunsj
 • 12:30 - 12:40
  Velkommen
  • Målsetning for konferansen
  • Brynhild Totland
   Energi Norge
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 12:40 - 13:10
  Fremtidens fagarbeider i kraftnæringen - Presentasjon av veileder
  • I denne veilederen vil man finne overordnede prinsipper om kompetansekartlegging og kompetanseheving, hvordan ledelse og tillitsvalgte best kan samarbeide om kompetanse i bedriften, samt konkrete eksempler fra medlemsbedrifter på hvordan man kan lykkes med kompetansekartlegging og kompetanseheving i bedriften.
  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 13:10 - 13:25
  Pause
 • 13:25 - 13:55
  Jobbe smartere sammen
  • I Agder Energi gjennomføres det et program innen digitalisering. Programmet kalles Jobbe Smartere Sammen fordi det handler om nye måter å jobbe på og nye digitale verktøy. I flere av prosjektene i programmet har Agder Energi derfor benyttet en brukerorientert innovasjonsmetode hvor definering av behov og bruk og testen av nye prosesser og verktøy er virkemidler. Parallelt med ny digital kompetanse, har man derfor også økt kompetansen blant de ansatte på moderne innovasjonsmetodikk. Dette er en viktig brikke i digitaliseringen av selskapet.

   

   

  • Ingebjørg Trydal
   Agder Energi
 • 13:55 - 14:15
  Instruktørrollen
  • Geir Ove Kulseth
   Distriktssekretær El&IT forbundet
 • 14:15 - 14:45
  Instruktørrollen
  • Oppfølging av lærebedrifter (godkjenning)
  • Hva mener fylkeskommunen?
  • Hans Jakob Edvardsen
   Fagopplæringssjef Telemark fylkeskommune
 • 14:45 - 15:00
  Pause
 • 15:00 - 16:00
  Gruppeoppgave
  • Hvordan samarbeider de ansatte og ledelsen om kompetansestrategier

   

  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 16:00 - 16:45
  Oppsummering av gruppearbeid og avslutning av faglig program dag 1
 • 19:00 - 21:30
  Felles middag
Program 12.februar
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 10:00
  Nytt fra faglig råd for elektro
  • Are Solli er leder for Faglig råd for elektro. Faglig råd for elektrofag jobber for å utvikle kvaliteten i elektrofagene på videregående nivå. Det siste året har utdanningsdirektoratet satt i gang et prosjekt med fagfornyelse av alle fag på yrkesfag og i grunnskolen. Faglig råd skal ha avgjørende innflytelse på det faglige innholdet i læreplaner på Vg3.

  • Energi Norge sitter i arbeidsgruppe på vg2 elenergi og ekom, for å sørge for at flere kompetansemål på både vg1 og vg2 gjenspeiler bransjens behov for komptanse. Energi Norge har også ledet arbeidsgruppen for energioperatørfaget, og følger også prosessen for energimontørfaget tett. Forslag til fagplaner blir presentert, og det vil bli mulighet til å komme med innspill.
  • Are Solli
   Forbundsekretær, El& IT forbundet
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 10:00 - 10:30
  Hvordan lykkes med digitalisering
  • Martin Fledsberg Vatne
   Direktør Strategi og Forretningsutvikling Østfold Energi
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:15
  Gruppeoppgave
  •  Høringsinnspill til fagplaner
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 11:15 - 11:45
  Oppsummering av gruppearbeidet
 • 11:45 - 12:00
  Avslutning
  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes ved påmelding.

Praktisk opplæring
Du vil få praktisk opplæring så ta med deg PC på kurset

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 26. mai 2020,

  Webinar

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  På dette webinaret ønsker vi å belyse hva Elektroinstallatørprøven er, gi praktisk informasjon om prøven og informere om selve søkeprosessen

 2. Digital lansering av Fornybarometeret 2020 - Status for norsk fornybarnæring

  Vi lanserer Fornybarometeret – en ny rapport full av tall og fakta om Fastlands-Norges mest produktive næring!

 3. 27. mai 2020,

  Webinar

  Webinar om Elektroinstallatørprøven

  På dette webinaret ønsker vi å belyse hva Elektroinstallatørprøven er, gi praktisk informasjon om prøven og informere om selve søkeprosessen