Energi Norge

Innhold

Forbrukerjus for nettselskap – Stenging og innfordring

Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?

#005

Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksisterer er nettselskapenes leveringsplikt. Et leveringspliktig nettselskap har ikke mulighet til å si opp en kunde, og uten stengeretten kan kunden i prinsippet konsumere strøm i ubegrensede mengder uten å betale. Stengeretten er derfor et viktig verktøy for nettselskapene.

Hvordan lovreguleres stengeretten? Hva er status for endringer i leveringsplikten og stengeretten? Hva er NAVs ansvar for kunder ved stenging? Hvordan inndrives pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso? Og hva med GDPR og håndtering av personopplysninger?

På kurset presenteres det som er gjeldende rett i dag, og det legges opp til diskusjoner og gruppeoppgaver om de ulike temaene. Kursholdere er partner og advokat Inge A. Fredriksen og advokat Kaja Skoe fra NORDIA Law Advokatfirma.

Hva får du kunnskap om?

 • Lovregulering om stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • Forholdet til og samarbeid med NAV ved stenging
 • GDPR og håndtering av personopplysninger
 • Stengerett og gjennomfakturering
 • Stengerett og forhåndsgodkjenning av nettleie- og tilknytningsavtalene
 • Inndriving av pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere med ansvar for nettselskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjeld fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

NB! Se også vårt kurs i Erstatningsrett for nettselskap 3. september 2020. 

Kursholdere

Partner og advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Inge er spesialist innen blant annet energi- og selskapsrett, og jobber primært med juridisk rådgivning for norske kraftselskap.

Inge er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen juridiske spørsmål relatert til forbrukerrett og regulering. Han har holdt kurs om stenging m.v. tilbake fra 1991.

NORDIA Law

Advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Kaja arbeider primært med problemstillinger innenfor fast eiendom, kontraktsrett og personvern.

Etter at den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft har Kaja bistått en rekke virksomheter med å tilpasse seg forordningen og kravene som stilles til den enkelte virksomhet. Kaja bistår også jevnlig kunder med rettslig inndrivelse av pengekrav.

NORDIA Law

Program tirsdag 17. mars
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
 • 09:40 - 09:50
  Status for endringer i lovreguleringen av leveringsplikt og stengerett i forbindelse med overgangen til ny markedsmodell
 • 09:50 - 11:10
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • 11:10 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:40
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg forts.
 • 12:40 - 13:00
  Quiz
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:30
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg forts.
 • 14:30 - 15:10
  Gruppeoppgaver og gjennomgang
 • 15:10 - 15:30
  Pause
 • 15:30 - 15:50
  Stengerett og gjennomfakturering
 • 15:50 - 16:10
  Stenging av nettkundens anlegg iht. nettleieavtalen for næringskunder mv.
 • 16:10 - 16:30
  Kort oppsummering og tid til spørsmål
 • 16:30 - 16:30
  Avslutning dag 1
Felles middag
 • 18:30 - 21:30
  Felles middag på Teatro Terasse
Program onsdag 18. mars
 • 09:00 - 09:20
  Kort gjennomgang av hovedpunkter fra gårsdagen
 • 09:20 - 10:00
  Inndriving av pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso
 • 10:00 - 10:30
  Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår?
 • 10:30 - 10:50
  Pause
 • 10:50 - 11:10
  Stengerett og forhåndsgodkjenning av nettleie- og tilknytningsavtalene
 • 11:10 - 11:50
  GDPR og håndtering av personopplysninger – ny personopplysningslov i 2018
 • 11:50 - 12:05
  Pause
 • 12:05 - 12:45
  NAVs ansvar for strømforsyningen til personer som ikke selv er i stand til å sørge for eget livsopphold
 • 12:45 - 13:00
  Kort oppsummering og tid til spørsmål
 • 13:00 - 13:00
  Lunsj og avslutning. Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 5. mars 2020,

  Quality Hotel Grand Royal, Narvik

  Selskapsmessig skille i praksis - Narvik

  Kravene til selskapsmessig skille innebærer noe langt mer enn at nettvirksomheten skal ligge i en egen juridisk enhet.

 2. 10. mars 2020,

  Clarion collection Hotel Tollboden, Drammen

  Selskapsmessig skille i praksis - Drammen

  Kravene til selskapsmessig skille innebærer noe langt mer enn at nettvirksomheten skal ligge i en egen juridisk enhet.

 3. 11. mars 2020,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Næringspolitisk Verksted: Høring effekttariffer

  NVE sendte forslaget om effekttariffer på høring 5. februar. Dette betyr en større omlegging sammenlignet med dagens tariffer. Delta på Næringspolitisk verksted og få en gjennomgang av høringsforslaget med kommentarer.