Introduksjon til CIM og praktisk bruk

 • 26. feb 2020til 27. feb 2020
 • Thon Hotel Storo Oslo
 • Begge dager Medlem: 8.800,- + mva Andre: 11.000,- + mva Kun dag 1 Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk.

#005

CIM-standardene blir i økende grad tatt i bruk i fornybarbransjen. CIM-standardene er også et grunnlag for arbeidet i bransjesamarbeidet DIGIN, der det jobbes med utvikling av felles informasjonsmodeller. CIM består av følgende standardiseringsserie IEC 61970, IEC 61968, og IEC 62325.

Kursinnhold:
 • Bakgrunn for CIM standardene.
 • Få en oversikt over CIM-standardene og deres innhold.
 • Lær å navigere i standardene
 •  Lær å ta CIM-profilene i bruk.

Kurset er delt opp i to dager. Dag en er en teoretisk innføring i standardene gjennom klasseromsbasert undervisning. I tillegg til en gjennomgang av de sentrale elementene i CIM standarden, så bli en gjennomgang hva de ulike standardene dekker samt ett dypdykk i "IEC 61968-3 Interface for network operations" og "IEC 61968-13 Common distribution power system model profiles". På dag to vil det bli en gjennomgang av verktøy for bruk i CIM arbeid samt en Case Study for bruk av standard profiler og hvordan disse kan utvides. 

Dag: 1. Generell Introduksjon til CIM
09:00 - 16:00 Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23, Oslo

Kursdag 1 vil gi en teoretisk innføringer til CIM-standardene.

 • Hva er en informasjonsmodell
 • Hva inneholder CIM standardseriene  IEC 61970, IEC 61968, og IEC 62325
 • En oversikt over de forskjellige standardene og hvordan de henger sammen
 • Tre hovedområder for CIM
   • Nettanalyse
   • Asset management
   • Marked.

 Maks antall: 45 personer

Dag 2. Praktisk bruk av CIM og generering av CIM profiler 
09:00 - 16:00 Statnetts kurslokaler, Nydalen allé 33, Oslo

Ett dypdykk i oppbyggingen av generering CIM profiler på XSD og RDFS teknologi.

Gjennomgang av bruken av ulike verktøy for validering av profiler og modeller.

Følgende verktøy vil bli gjennomgått:

 • CIMdesk
 • Cimphony
 • CIMTool
 • Notepad++
 • Sparx EA
  • Demo av CimContexter og CimSyntaxGen som Sparx EA addin

Disse verktøyene er tilgjengelig på maskinene i kursrommet. De som ønsker kan ta med egne maskiner med egne verktøy, men det vil ikke bli undervist i de verktøyene.

Kurset vil inneholde praktiske case for hvordan disse verktøyene kan brukes for å utvide CIM standard profile for å kunne dekke lokale eller kundespesifikke krav.

Maks antall: Dag 2 27. februar er fulltegnet men vi har satt opp 18. mars som alternativ hvis det blir nok deltagere.

Målgruppe:

Dag 1: Generelt ansatte i nettselskaper. Personer fra nettselskaper og leverandører som ønsker en innføring og oversikt til hva IEC Common Information Model (CIM) er, hva den inneholder og muligheter den gir.

Dag 2. Tekniske og funksjonelle som vil jobbe direkte med å spesifisere, utvikle eller teste applikasjoner som støtter CIM. Dette gjelder også utviklere og ulike arkitekter (Informations-, System- og applikasjonsarkitekter).

Forkunnskaper
Forkunnskaper dag 1:

Forkunnskaper dag 2:

 • Deltatt på dag 1. Dersom du kan dokumentere tilsvarende kurs fra tidligere kan man på forespørsel delta på kun dag 2.  
 • Ha noe IKT erfaring rundt XML og integrasjon av systemer.
Kurset er et samarbeid mellom Energi Norge og Norsk Elektroteknisk Komite (NEK).

Underviser

 • Svein Harald Olsen
 • Informasjonsarkitekt, Statnett

Hovedunderviser på kurset er Svein Harald Olsen som er Norges kanskje førende ekspert på CIM. Han er medlem av NEK NK 57 og arbeidsgruppene IEC TC 57 WG13 og WG14 som er ansvarlig for utvikling av IEC CIM standardene. Han leder ENTSO-E arbeid med å utvikle Common Grid Model Exchange Standard (CGMES). (https://www.entsoe.eu/digital/cim/).  Til daglig jobber Svein i Statnett som informasjonsarkitekt.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes i påmeldingsskjemaet på Thon Hotel Storo og betales ved utsjekk.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig