Energi Norge

Innhold

Krafttransformator, drift og vedlikehold 2020

Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold

Foto: ABB

Krafttransformatorer som står i nettet blir utsatt for krevende driftsituasjoner som konsekvenser av lynnedslag, kortslutning, jordfeil, overspenninger og transienter. Havari er i noen tilfeller konsekvensen av krevende drift.

Vi går også inn på hva som kan gjøres for om mulig å hindre havari, og ser på typiske feil.  Om havari først har skjedd går vi gjennom hva som kan gjøres for å sikre rask reparasjon, og andre tiltak for å redusere nedetiden.

Det legges vekt på drifts- og belastningsforhold som er bestemmende for levetiden. Det gis veiledning i hvordan overvåking, tilstandskontroll og vedlikeholdet kan tilrettelegges for best mulig resultat mht. sikkerhet og tilgjengelighet. Det vil også bli gitt eksempler på skader og uønskede hendelser.

Kurset arrangeres i samarbeid med ABB.

Hva får du kunnskap om?

 • Transformatorens hensikt og virkemåte
 • Beredskapsforskriften – transformatorberedskap
 • Aldring og levetidsvurderinger
 • Overspenningsbeskyttelse
 • Hvis ting går feil – hva gjør du da?
Hvem er det for?

Personer i kraft- og nettselskap som jobber med drift og vedlikehold av krafttransformatorer.

Program

12. februar 2020
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Einar Jones-Kobro
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 09:40
  Gjeldende lover og forskrifter
  • Øystein Gåserud
   NVE
 • 09:40 - 10:40
  Transformatorens hensikt og virkemåte
  • Helge Julsrud
   ABB
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:55
  Transformatorens hovedkomponenter
  • Helge Julsrud
   ABB
 • 11:55 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Hva opplever trafoene som står i nettet?
  • Trond Ohnstad
   Statnett SF
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Transformatorolje, praktisk prøvetakning
  • Tove Nicolaysen
   ABB
 • 15:00 - 15:00
  Avreise med buss til ABB's verksted
 • 15:15 - 17:00
  Omvisning på verksted
  • Marianne Bergflødt
   ABB
 • 17:00 - 17:00
  Retur til hotellet
 • 18:30 - 21:30
  Middag på Becks Brasserie & Bar Drammen (for påmeldte)

  Adr. Grønland 54

   

13. februar 2020
 • 08:30 - 09:00
  Eksempel på havarier og feil
  • Stein Ødegaard
   Glitre Energi
 • 09:00 - 09:45
  Olje, cellulose, aldring, levetidsvurderinger og skroting
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   ABB
 • 09:45 - 10:00
  Pause
 • 10:00 - 10:30
  Klassiske diagnostikkmetoder - olje- og gassanalyser, elektriske målinger.
  • Arnt-Sigmar Tødenes
   ABB
 • 10:30 - 11:00
  Nye tilstands- og diagnostikkløsninger
  • Hans Christian Skjeie
   ABB
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 12:00
  Overspenningsbeskyttelse
  • Hans Kr. Høidalen
   NTNU
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 13:45
  Kort om tilstandskontroll og håndbøkene
  • Hans Kr. Høidalen
   NTNU
 • 13:45 - 14:00
  Pause
 • 14:00 - 15:45
  Havarier - mulig å hindre? Mulig å redusere nedetiden?
  • Arnt-Sigmar Tødenes og Marianne Bergflødt
   ABB
 • 15:45 - 16:00
  Avslutning
  • Einar Kobro
   Energi Norge AS

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

I forbindelse med omvisning på ABB sitt verksted, er det fint om de har vernesko, tar de med.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?