Energi Norge

Innhold

Kurs, Fornybar produksjon, Strømnett

Publisert

NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

NEK 440 "Stasjonsanlegg over 1 kV" har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. Energi Norge tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i NEK 440.

Strømnett

NEK 440 har vært på markedet i over 10 år og forvaltes i dag av NEK sin normkomite    NK99 "Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg". Normen er godt innarbeidet i bransjen og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. REN har også utviklet mange REN-blader som er knyttet opp mot innholdet i NEK 440. 

Normsamlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder følgende deler: 

 • Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC 

NEK 440 er tilpasset norske forhold ved nasjonale tilpasninger. Den dekker sentrale områder innenfor stasjonsanlegg og utfyller derfor rammeforskriften "forskrift om elektriske forsyningsanlegg" (FEF). NEK 440 er for energibransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen. 

Energi Norge tilbyr derfor i samarbeid med Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) og REN todagerskurs i NEK 440. På kurset vil du møte erfarne representanter fra bransjen og eksperter fra normkomite NK 99 som foredragsholdere og bidragsytere. 

Følgende temaer vil bli gjennomgått på kurset:

 • Forholdet forskrift/norm
 • Design av jordingssystemer med særlig fokus på:
 • Design av stasjonsanlegg
 • Vern, kontroll og hjelpesystemer
 • Inspeksjon og prøving

NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding (i påmeldingskjemaet), og få den utdelt på kurset.

Målgrupper:
Alle som arbeider med/i høyspenningsanlegg: ledere, planleggere, prosjekterende, entreprenører, rådgivende ingeniører, montørformenn og evt. fagarbeidere.

Skal du ikke på kurs, men ønsker likevel å bestille NEK 440?

Program dag 1
Tirsdag 4. februar
Clarion Collection Hotel Savoy
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 17:30
  NEK 440 Del 2: Jording av stasjonsanlegg med spenning over 1 kV AC
 • 09:30 - 10:00
  Velkommen, praktiske opplysninger og presentasjon
  • Thor Egil Johansen
   Rådgiver Energi Norge AS
 • 10:00 - 10:30
  Rammer:
  • Lover, forskrifter, normer og bransjeretningslinjer
  • Omfang
  • Termer og definisjoner
  • Grunnleggende krav
  • Espen Masvik
   NEK og leder NK99
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Design av jordingssystemer:
  • Mekanisk dimensjonering
  • Dimensjonering med hensyn på berøringsspenning
  • Tiltak på betjeningsplass
  • Hans Brandtun
   Teknisk sjef REN
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Oppgaver
 • 13:15 - 14:00
  Overførte spenninger til lavspenningsnettet
  • Hans Brandtun
   Teknisk sjef REN
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Oppgaver
 • 15:00 - 15:45
  Beregning av virkelig berøringsspenning
 • 15:45 - 16:00
  Pause

   

 • 16:00 - 17:00
  Oppgaver
 • 17:00 - 17:05
  Avslutning faglig del dag 1
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag
Program dag 2
Onsdag 5. februar
Clarion Collection Hotel Savoy
 • 09:00 - 15:00
  Del 2: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
 • 09:00 - 09:45
  Innledning
  • Omfang
  • Termer
  • Grunnleggende krav
  • Espen Masvik
   NEK og leder NK99
 • 09:45 - 10:30
  Design av anlegg
  • Isolasjonskoordinering
  • Elektriske installasjoner
  • Espen Masvik
   NEK og leder NK99
 • 10:30 - 10:45
  Pause

   

 • 10:45 - 11:30
  Oppgaver
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Elektrisk utstyr og sikkerhetstiltak
  • Elektrisk utstyr
  • Sikkerhetstiltak
  • Stein Kotheim
   Siv. Ing Elektro
 • 13:15 - 13:30
  Vern, kontroll og hjelpesystemer - Inspeksjon og prøving
  • Stein Kotheim
   Siv. Ing Elektro
 • 13:30 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:00
  Oppgaver
 • 15:00 - 15:15
  Avsluttende "Prøve" med premiering
  • Espen Masvik
   NEK og leder NK99

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Du vil få tilsendt presentasjoner per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet kan dette bookes ved påmeldingen. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.095,-

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere 15. oktober som bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 795,- inkl. mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 31. mars 2020,

  Webinar

  WEBINAR: Effektiviseringspotensial og investeringsplanlegging

  På grunn av situasjonen rundt koronavirus arrangeres denne temadagen digitalt. Meld deg på som vanlig for å motta invitasjon.

 2. 2. april 2020,

  Webinar

  WEBINAR: Korona, hasteanskaffelser og force majeure

  Ekstraordinære omstendigheter skaper ekstraordinære utfordringer som setter innkjøpsrutiner og kontraktshåndtering under press. Hvilke krav stiller forsyningsforskriften til hasteanskaffelser?

 3. 15. - 16. april 2020,

  Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

  Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger (UTSATT)

  Energi Norge forholder seg til helsemyndighetenes anbefaling og må dessverre utsette dette kurset grunnet situasjonen rundt koronavirus.