Energi Norge

Innhold

Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar. Sammen med medlemmene vil vi snakke om dagsaktuelle og fremtidige temaer, dele erfaringer og styrke samarbeidet.

Program
 • 10:00 - 11:30
  360 fra Energi Norge og DistriktsEnergi
  • Knut Kroepelien, Adm. direktør
   Energi Norge
  • Knut Lockert, Daglig leder
   DistriktsEnergi
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Arbeidsliv
  • HMS ny veileder
  • HR sine utfordringer i dag og i morgen - resultater fra Energi Norges HR undersøkelse i 2019
  • Tariffoppgjør 2020
  • Ståle Borgersen, Direktør arbeidsliv
   Energi Norge
 • 13:15 - 13:35
  Pause & mingling
 • 13:35 - 13:55
  Hvordan reindrift blir hensyntatt ved nye kraftledninger
  • Stig Gøran Hagen, Rådgiver
   Statnett Nord
 • 13:55 - 14:15
  Hydrogeneventyr i Berlevåg - forretningsmessig galskap eller genistrek?
  • Terje Skansen, Konsernsjef
   Varanger Kraft
 • 14:15 - 14:35
  Pause & mingling
 • 14:35 - 14:55
  Elektrifisering av havbruk - en bedriftsmulighet
  • Nina Hansen, Adm. direktør
   JM Hansen
 • 14:55 - 15:25
  Satsing på landstrøm i Tromsø - hva betyr det for næringen?
  • Erling Dalberg, Konserndirektør for innovasjon og utvikling
   Troms Kraft
  • Jørn Even Hansen, Havnesjef
   Tromsø Havn
 • 15:25 - 15:50
  Panelsamtale om "Fornybarnæringens plass i nordområde-meldingen"
  • Kjell Børge Freiberg, Stortingsrepresentant
   Fremskrittspartiet
  • Runar Sjåstad, Stortingsrepresentant
   Arbeiderpartiet
 • 15:50 - 16:00
  Oppsummering og avslutning
  • Knut Kroepelien, Adm. direktør
   Energi Norge
  • Knut Lockert, Daglig leder
   DistriktsEnergi
 
– Verdiskapingen i fornybarnæringen bygges i alle deler av landet. Vi gleder oss til å treffe store og små selskaper på deres hjemmebane, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Fornybarnæringens visjon fornybar og fullelektrisk er bindeleddet på tvers av ulike teknologier, produksjon, strømnett og omsetning.

Fra programmet
 • Energi Norges og Distriktsenergis viktigste saker
 • Hvordan skaper vi regional verdiskaping fra elektrifiseringen?
 • HMS ligger til grunn for alt vi gjør. Hvordan kan vi gjøre innkjøp som fremmer HMS og samtidig gir positivt utslag på bunnlinja?
 • HR sine utfordringer i dag og i morgen - resultater fra Energi Norges HR undersøkelse i 2019
 • Arbeidsgiverpolitikk – Til våren er det hovedoppgjør. Hva tror vi blir de viktigste temaene i forhandlingene?
 • Hvordan reindrift blir hensyntatt ved nye kraftledninger
 • Hydrogeneventyr i Berlevåg - forretningsmessig galskap eller genistrek
 • Elektrifisering av havbruk - en bedriftsmulighet
 • Fornybarnæringens plass i nordområde-meldingen
Du møter
 • Knut Kroepelien,  administrerende direktør i Energi Norge
 • Knut Lockert, daglig leder i Distriksenergi
 • Lokale medlemsbedrifter
 • Lokale politikere
#005

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger