Energi Norge

Innhold

Selskapsmessig skille i praksis - Narvik

Kravene til selskapsmessig skille innebærer noe langt mer enn at nettvirksomheten skal ligge i en egen juridisk enhet. I dette kurset i Narvik gjennomgår Advokatfirmaet Thommessen de praktiske konsekvensene av det tilknyttede regelverket og hva ledelsen i nett- og morselskapet må ta hensyn til for å unngå reaksjoner fra myndighetene.

Strømnett

Foto: Maria Benestad Astrup

Reglene om selskapsmessig skille vil gjelde for alle nettselskaper fra og med 1. januar 2021. Reglene om funksjonelt skille er forventet å gjelde for alle med mer enn 10 000 nettkunder. En ren juridisk adskillelse og et skille mellom ledelsesfunksjoner betyr likevel ikke så mye dersom det tilknyttede regelverket ikke ivaretas. Det stilles strenge krav til blant annet

 • nøytralitet overfor kunder (forbrukere og produsenter)
 • markedsføring (krav om egen merkevare)
 • anskaffelser av tjenester mellom selskapene i konsernet og eksternt
 • hvilke tjenester morselskapet kan drive for datterselskapet
 • morselskapets eierstyring av nettselskapet
 • nettselskapets salg av overskuddskapasitet og bruk av felles driftssentral
 • deling av informasjon mellom selskapene

Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket. I tillegg vil forskriftsbestemmelser om selskapsmessig og funksjonelt skille vedtas i løpet 2020, og både gjeldende og forventet regelverk vil være tema for kurset. 

Hvorfor du bør delta på dette kurset:
 • Få oversikt over de viktigste reglene tilknyttet selskapsmessig skille 
 • Bli kjent med konkrete eksempler og aktuell praksis fra Reguleringsmyndigheten for energi (RME)
 • Konkrete råd om hvordan regelverket bør overholdes
 • Gode muligheter for diskusjon med andre selskaper og svar på spørsmål fra kurslederne
Hvem er dette for:

Kurset passer for ledelse og innkjøpere i morselskapet, nettselskapet og øvrige datterselskaper. Kurset er relevant både for de som er i en prosess med å omorganisere virksomheten og de som allerede er omorganisert.

 

 

Kurset er planlagt avholdt i Narvik (5. mars), Drammen (10. mars), Gardermoen (12. mars) og Ålesund (17. mars). Dersom deltakelsen på noen av de tre første kursene blir for lav, vil vi kontakte deltakerne for eventuell overføring til kurset på Gardermoen.

 

Kursholdere
 • Jens Naas-Bibow
 • Advokatfirmaet Thommessen

Jens arbeider med energirett, miljørett og prosedyre. Han har særlig erfaring med transaksjoner innenfor fornybar energi og infrastruktur, energikonsesjoner, europeisk og norsk regulering av energisektoren, økonomisk regulering av kraftnettvirksomhet, fjernvarme, rettigheter over fremmed grunn samt ekspropriasjon, skjønn og annen energirettslig prosedyre. Han leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi og infrastruktur.

 • Gunnar Martinsen
 • Advokatfirmaet Thommessen

Gunnar arbeider med rammebetingelser og restruktureringer innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Gunnar er i en årrekke rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Han rådgir norske og utenlandske energiselskaper innenfor energi-, vassdrags- og konsesjonsrett. I tillegg bistår han kraftselskaper i forbindelse med oppkjøp, salg, emisjoner, fusjoner og ulike omstruktureringer.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger