Energi Norge

Innhold

Flomberegninger og Flomavledning

 • 29. jan 2020Kl. 09:30–16:30
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vassdragsteknisk Forums årlige temadag vil i 2020 ha temaet Flomberegninger og Flomavledning. Klimaforskere, NVE, regulanter og konsulenter snakker om utfordringer, utførelse og løsninger.

Fornybar produksjon

Flom er et stadig tilbakevendende og aktuelt tema.

Hva får du kunnskap om?
 • Hvordan vil klimaendringene påvirke flomproblematikken?
 • Hva er siste utvikling av klimamodeller, flomberegninger og flomavledning?

Temadagen er åpen for alle.

Hvem er det for?

VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner.
Temadagen er åpen for alle.

NB! Årsforum VTF arrangeres etter temadagen, fra kl 17:15-19:00
Klikk her for mer informasjon om årsmøtet.

Pakketilbud:
Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, arrangeres 30. januar. Klikk her for mer informasjon.
For deltakere som er med på begge arrangement, gis pakketilbud:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800 + mva.
For ikke medlemmer kr 11.100 + mva.

Program

onsdag 29. januar
Thon hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 11:40
  09:30-11:40 SESJON 1 – Klimaendringer og flom
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ordstyrer Janne Gunn Helle
   VTF/Lyse
 • 09:40 - 10:10
  Klimaendringer og hydrologi
  • Irene Brox Nilsen
   Hydrolog, NVE
 • 10:10 - 10:40
  Klimaendringer slik IPCC ser det
  • Jana Sillmann
   Research Director, IPCC og Cicero
 • 10:40 - 11:10
  Ny formel for beregning av flomfare
  • Endringer i klima og flomfare
  • Rasmus Benestad
   Seniorforsker, MET
 • 11:10 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 14:00
  Sesjon 2 – Oppstart av flomberegninger og håndtering av utfordringer i denne fasen
 • 11:30 - 12:10
  Flomberegning steg for steg
  • utgangspunkt i veileder
  • behandling hos NVE
  • Seija Senius
   Hydrolog, NVE
 • 12:10 - 12:35
  Flomberegning – eiers leveranser og utfordringer
  • Torbjørn Kirkhorn
   Spesialrådgjevar, BKK Produksjon AS
 • 12:35 - 13:00
  Sammenligning av flomberegningsmetodikk
  • Mulugeta Zelelew
   Multiconsult ASA
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 15:45
  SESJON 3 - Flom og flomberegninger / Datagrunnlag og metodikk
 • 14:00 - 14:30
  Resultater fra forskningsprosjektet RadPro

  Radar for forbedring av numerisk værvarsling og optimering av vannkraftproduksjon

  • Thomas Nipen
   MET
 • 14:30 - 15:00
  Hvordan gjør vi flomberegninger sikrere?
  • Leif Basberg
   Dr. Tech. Olav Olsen
 • 15:00 - 15:30
  Pause
 • 15:30 - 16:30
  SESJON 4 - Fra Flomberegning til utvidelse
 • 15:30 - 16:00
  Flomløp Strandevatn. Dobling av kapasitet på eksisterende sideoverløp
  • Aslak Løvoll
   Norconsult AS
 • 16:00 - 16:30
  Økt flomavledning – hva har dette å si for vassdrag med tilstøtende?
  • Elin Hønsi
   Glitrevannverket
 • 16:30 - 16:30
  Avslutning

  Årsforum VTF starter kl 17.15

 • 19:30 - 22:30
  Middag på Grilleriet (for påmeldte)

  Folketeaterpassasjen, Storgata 21, 0184 Oslo

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig