Energi Norge

Innhold

Tolkning av byggherreforskriften

 • 28. jan 2020Kl. 09:00–16:00
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem: Kr 5.700 + mva Andre: Kr 6.900 + mva
 • Påmeldingsfrist 20.januar 2020

Byggherreforskriften er under revidering. Energiselskapene har store utbygnings- og rehabiliteringsoppgaver og må derfor holde seg oppdatert med hensyn til endringene i forskriftsverket.

Energibruk og klima

I løpet av 2020 kommer det endringene i byggherreforskriften.  Forskriften har vært revidert tidligere, og 2010 var siste omfattende revidering. Nå kommer en ny revidering. Den foreløpige planen er at den reviderte forskriften skal gjøres gjeldene fra 01.07.2020.

Forskriftsendringen har som mål å klargjøre enkelte bestemmelser i forskriften som har vært uklare. Det var flere aktører i bransjen som hadde gitt tilbakemeldinger om uklarheter i forskriftens krav om risikovurderinger i et prosjektets planleggingsfase, og klarhet rundt koordinators plikter og ikke minst hvem som kan fylle rollen som koordinator.  

Hva får du?

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.
Kurset bidrar til økt forståelse for forskriften og slik at pliktene om et forsvarlig arbeidsmiljø overholdes på best mulig måte. Du får blant annet kunnskap om: 

 • Regelverket: Bakgrunn og mål med Byggherreforskriften
 • Erfaringer fra tilsyn
 • Tall og statistikker
 • Ansvarsfordeling for aktørene
 • Eksempler på endringer i Byggherreforskriften
 • Eksempler på tolkninger av Byggherreforskriften
Hvem er det for?

Alle som jobber innen fagområdene HMS, nett, produksjon og maskin.

Foredragsholder

 • Per Stranger-Thorsen

Foredragsholder er Per Stranger-Thorsen fra SHA-Kompetanse. Stranger-Thorsen har 24 års erfaring fra Arbeidstilsynet blant annet som tilsyns-prosjekt og revisjonsleder. Han har også deltatt i og ledet komiteer som har jobbet med implementering og revisjon av byggherreforskriften. Han har i tilegg erfaring fra rådgivningsbransjoen med opplæringstiltak både fra privat og flere offentlige byggherremiljøer

Program

Tirsdag 28.januar
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Åpning
  • Thor Egil Johansen, Energi Norge AS
 • 09:40 - 10:40
  Regelverket
  • Relevant regelverk
  • Byggherreforskriften: Bakgrunn, mål
  • Erfaring fra tilsyn
  • Tall og statistikker
  • Per Stranger-Thorsen
   SHA-kompetanse
 • 10:40 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 12:00
  Ansvarsfordeling for aktørene
  • Byggherre
  • Prosjekterende
  • Hovedbedrift
  • Underleverandør
  • Koordinatorer
  • Per Stranger-Thorsen
   SHA-kompetanse
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  Eksempler på revideringer i Byggherreforskriften
  • Per Stranger-Thorsen
   SHA-kompetanse
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:15
  Eksempler på tolkninger av Byggherreforskriften
 • 15:15 - 15:30
  Oppsummering og og diskusjon
 • 15:30 - 15:45
  Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 4. - 5. februar 2020,

  Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo

  NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

  NEK 440 "Stasjonsanlegg over 1 kV" har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. Energi Norge tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i NEK 440.

 2. 5. februar 2020,

  Radisson Blu Hotel Trondheim Airport, Trondheim

  Regionmøte Midt 2020

  Regionmøtene i regi av Energi Norge og Distriktsenergi har blitt en viktig møteplass for foreningene, medlemsbedriftene og lokale aktører innenfor fornybar.

 3. 6. februar 2020,

  Clarion Hotel Oslo, Oslo

  Anleggsbidrag - regler og praksis

  De nye reglene for anleggsbidrag ble innført i januar 2019. Hvordan har overgangen fra kan- til skal-regler påvirket selskapene?