Energi Norge

Innhold

Vassdragsteknisk forum, vintermøte 2020

 • 30. jan 2020Kl. 09:00–17:00
 • Thon Hotel Opera, Oslo
 • Medlem: 5.700,- + mva Andre: 6.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Vassdragsteknisk forum vintermøte er et årlig arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Fokus er på erfaringer fra arbeid utført i vassdrag og som er relatert til vassdragsutbygginger. Vintermøtet er åpent for alle.

Målgruppe
VTAer og deres ledere, rådgivende ingeniører, kommuner og personell med vassdragstekniske oppgaver innen drift og vedlikehold samt med oppgaver innen vannforvaltingsplaner. 

Pakketilbud:
Årets temadag dam "Flomberegninger og Flomavledning" arrangeres 29. januar. 
Klikk her for mer informasjon.
Ved deltakelse på denne i tillegg til Vassdragsteknisk forum, Vintermøte, tilbyr vi rabattert deltakeravgift:
Kr 8.800 + mva for medlemmer av Energi Norge
Kr 11.100 + mva for ikke-medlemmer av Energi Norge

Program

Torsdag 30. januar
Thon hotel Opera
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 11:10
  Sesjon 1
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Ordstyrer Åne Sæter
   TrønderEnergi Kraft AS
 • 09:05 - 09:25
  Nytt fra NVE
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 09:25 - 09:50
  Ny veileder for overvåkning av dammer
  • Rune Engesæter
   NVE
 • 09:50 - 10:20
  DSHP Mulighetsstudie instrumentering og overvåkning – ny rapport
  • Guttorm Mathismoen
   E-CO Energi AS
  • Stig Arne Strokkenes
   Multiconsult ASA
 • 10:20 - 10:50
  DSHP og ny veileder for risikoanalyser
  • Suzanne Lacasse
   NGI
 • 10:50 - 11:10
  Pause
 • 11:10 - 13:30
  Sesjon 2
 • 11:10 - 11:35
  Sikkerhet ved stor vannstrømning gjennom fyllingsdammer. Myndighetskrav, den reelle risiko og forslag til en omforent tilnærming
  • Richard Duncumb
   Multiconsult ASA
 • 11:35 - 12:00
  Kan man stole på resultatene fra en revurdering?
  • Thomas Konow
   Dr. Tech. Olav Olsen
 • 12:00 - 12:30
  RegObs – et verktøy for å dele observasjoner i varslings- og beredskapsarbeid
  • Priska Helene Hiller
   NVE
 • 12:30 - 13:00
  VTAs ansvar
  • Gunnar Martinsen
   Thommesen
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 16:00
  Sesjon 3 - Læring fra hendelser
 • 14:00 - 14:30
  Juridiske aspekter rundt damkonstruksjon. Læringspunkter etter dambruddet i Munkebotn
  • Knut Anders Sannes
   Pacta
 • 14:30 - 14:50
  Årsak til lekkasjebrudd ved Aursjø dam
  • Trine Indergård Carr
   Statkraft
 • 14:50 - 15:10
  Pakningsbrot Lidal kraftstasjon
  • Kåre Fosse
   Sognekraft AS
 • 15:10 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 16:30
  Sesjon 4
 • 15:40 - 16:00
  Ny styringsrutine for omløpsventiler
  • Eirik Vee Natvik
   Sweco Norge AS
 • 16:00 - 16:30
  Plastring av damtå – resultater fra forsøk
  • Ganesh Ravindra
   NTNU
 • 16:30 - 17:00
  Utdeling av Damkrona med presentasjon av vinnerprosjektet
  • Hilde Johnsborg
   Multiconsult ASA
 • 17:00 - 17:00
  Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 
Det tilbys overnatting på Thon Hotel Opera.
Overnattingen bestilles gjennom oss, men gjøres opp av den enkelte direkte til hotellet ved utsjekk.

Det organiseres en felles middag 29. januar på Restaurant Grilleriet for VTF sine medlemmer.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?