Energi Norge

Innhold

 • 1. apr 2020til 2. apr 2020
 • Scandic Havet i Bodø
 • Medlem 5700,- + mva Andre 6900,- + mva
 • Påmeldingsfrist 01.03.2020

Velkommen til årets Fiskesymposiet – en arena der fagekspertise og brukere møtes for gode faglige bidrag og diskusjoner, samt hyggelig sosialt samvær.

©AllCanadaPhotos.com

Fiskesymposiet har en lang tradisjon og er blitt arrangert hvert annet år i 40 år. Årets arrangement blir dermed det 22. i rekken. Symposiet tar opp de mest dagsaktuelle tema innenfor forskning på, og anvendelse og forvaltning av, ny miljøkunnskap i vassdrag med fokus spesielt rettet mot fisk og vannkraft. Dette er et viktig møtepunkt for alle som bidrar til bedre kunnskap og er interessert i og bruker resultatene innenfor et fagfelt der Norge ligger langt framme i verdenssammenheng.

Vi har 10 studentplasser, er du student og interessert i å delta ta kontakt med oss.

Program

Onsdag 1. april
 • 10:30 - 11:00
  Registrering
 • 11:00 - 11:10
  Velkommen
  • Geir Taugbøl
   Energi Norge AS
 • 11:10 - 11:30
  SKS – det regionale kraftselskapet
  • NN
   SKS
 • 11:30 - 12:00
  Hva kan påvirke marine vandringer til sjøørret og sjørøye i Skjærstadfjorden?
  • Jan Grimsrud Davidsen
   NTNU
 • 12:00 - 13:00
  Forstyrrer utløpet av Evanger kraftverk smoltens vandring i Vosso?
  • Sigve Næss
   BKK
  • Bjørn Barlaup
   NORCE LFI
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:30
  Vannstrømningsmodellering for design av vandringsløsninger
  • Halvor Kjærås
   NTNU
 • 14:30 - 15:30
  Miljødesign Mandalselva – Norges største miljødesignprosjekt
  • Hvorfor var miljødesign viktig og riktig for Agder Energi?
  • Nådde vi prosjektets mål – og hvordan?
  • Svein Haugland
   Agder Energi
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 15:30 - 16:00
  Pause
 • 16:00 - 16:30
  Automatisk gjenkjenning av fisk – nye metoder for registrering
  • Marius Pedersen
   NTNU
 • 16:30 - 17:00
  Automatisert videoovervåking av laks- og sjøaure i Sira med Bio3000
  • Per Øyvind Grimsby
   Sira Kvina
  • Vidar Trydal
   ITEC Solutions
 • 17:00 - 17:30
  Evaluering av økt minstevannføring ved Hunderfossen
  • telling av gytefisk og gytegroper ved bruk av drone
  • Morten Kraabøl
   Multiconsult
 • 17:30 - 17:50
  Nytteløst med klassisk miljødesign i regulerte elver i Sognefjorden?

  Et foreløpig perspektiv på kost-nytte og alternativt miljødesign

  • Morten Kraabøl
   Multiconsult
 • 17:50 - 18:00
  Avsluttning
 • 19:15 - 22:30
  Aperitiff etterfulgt av middag på hotellet (for påmeldte)
Torsdag 2. april
 • 08:00 - 08:30
  Sikker toveis fiskevandring forbi Palmafossen Kraftverk
  • utbygging i vernet laksevassdrag
  • Yngve Tranøy
   Voss Energi
 • 08:30 - 09:10
  Kraft og laks i Røssåga – miljøløsninger i et OU-prosjekt
  • Bjørn Grane
   Statkraft
  • Øyvind Kanstad Hansen
   Ferskvannbiologen
 • 09:10 - 09:40
  Regulantprosjektet Sogn og Fjordane, erfaringer etter 25 år
  • Ragna Flatla Haugland
   SFE
 • 09:40 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 11:00
  Drammenselva – en kjempe for laks og vannkraft.

  Samarbeid mot et gyrofritt vassdrag

  • Trygve Øderud
   Glitre Energi
  • NN
   FM Oslo og Viken
 • 11:00 - 11:30
  Namsblanken – liten laks med stort fokus
  • Line Sundt Hansen
   NINA
 • 11:30 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:15
  Kostnader og nytte ved miljøtiltak i vassdrag – en oppsummering
  • Ulrich Pulg
   NORCE LFI
 • 13:15 - 13:45
  Storørretutvalget – strategier for bevaring
  • John Anton Gladsø
   FM Vestland
 • 13:45 - 14:15
  Minstevannføringer – hvordan overholde krav til slipp, kontroll og måling?

  Ny veileder fra NVE

  • Sigrun Rawcliff Birkeland
   NVE
 • 14:15 - 14:55
  Svenske tilstander?

  Miljøkrav og løsninger i Sverige

  • Gustav Hellstrøm
   Sveriges Lantbruksuniversitet
 • 14:55 - 15:00
  Avslutning
  • Vegard Pettersen
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 2. - 4. mars 2020,

  Clarion Hotel Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2020

  Energi Norges største konferanse og kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

 2. 18. mars 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus

  Veileder til Maskinforskriften 2020

  Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk? Da er du forpliktet til å følge Maskinforskriften. Lær om kraftbransjens fortolkning av forskriften og hvordan utføre risikovurderinger på veien til korrekt CE- merking av maskiner.

 3. 25. - 27. mars 2020,

  Grand Elysée Hamburg

  Vinterkonferansen 2020

  Energi Norges viktigste næringspolitiske konferanse og møtested for kraftnæringen, energipolitikere og energimyndigheter