Energi Norge

Innhold

Webinar: Regionalt Næringspolitisk Verksted  Sør-Øst - Avlyst

 • 18. mai 2020Kl. 09:45–14:45
 • Webinar
 • Medlem: 2.300,- + mva Andre: 3.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema. Deltakere fra region Sør og Øst er velkommen til å delta på et av de andre regionmøtene i juni.

Energimontør

Foto: Statnett

Hva får du?

Årets regionale næringspolitiske verksteder blir grunnet koronasituasjonen avholdt som Teams-møter. Innholdet i møtene er som vanlig dagsaktuelle saker for nettselskapene. Vi vil blant annet belyse bransjens behov for reposisjonering, verdier og merkevare, funksjonelt skille og likere nettleie.

I tillegg vil vi diskutere effekttariffer sett i lys av at OED muligens vil vedta en endring i forskriften i løpet av året. RME arbeider med mange forhold knyttet til inntektsrammereguleringen og vi har ulike problemstillinger knyttet til anleggsbidrag som vi vil bli diskutert.

Hovedpunkter fra programmet:

 • Effekttariffer, anleggsbidrag og nettregulering
 • HMS og DIGIN
 • Beste praksis for elektrifisering
 • DSO Entity og AMS - Clean up
 • Siste nytt fra DSO-prosjektet
 • Innlegg fra lokalt nettselskap
Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte. Arrangementet er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer

Hvordan gjennomføres møtet?

Regionalt verksted er denne gang et online webinar hvor du kan delta fra din egen PC. Meld deg på og du vil motta en link 30 minutter før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderen via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig 1 uke etter sending.

Merk: Det vil bli avholdt regionale verksted i fire regioner; Region Vest avholdes 4. juni, region Midt 9. juni og region Nord 12. juni.

Program
 • 09:45 - 10:00
  Kaffe
 • 10:00 - 10:30
  Velkommen og innledning
  • Kristin H. Lind, Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Effektariffer, anleggsbidrag og nettregulering
  • Trond Svartsund, Energi Norge
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 11:45
  Beste praksis
  • Per Arne Vada, Energi Norge
 • 11:45 - 12:15
  HMS og Digin
  • Kristin Reitan, Energi Norge
 • 12:15 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:15
  DSO Entity/AMS - Clean up
  • Ulf Møller, Energi Norge
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:00
  Nytt fra DSO prosjektet
  • Anders Sivertsgård, Energi Norge
 • 14:00 - 14:30
  Erfaringer med Smart Nettleie hos Glitre Energi Nett
  • Knut Olav Bakkene og Tore Morten Wetterhus, Glitre Energi Nett
 • 14:30 - 14:45
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin H. Lind, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon.  Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig