Energi Norge

Innhold

Webinar: Regionalt Næringspolitisk Verksted - Midt og Vest

 • 9. jun 2020Kl. 09:00–13:30
 • Webinar
 • Medlem: 2.300,- + mva Andre: 3.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema.

Energimontør

Foto: Statnett

Hva får du?

Årets regionale næringspolitiske verksteder blir grunnet koronasituasjonen avholdt som Teams-møter. Innholdet i møtene er som vanlig dagsaktuelle saker for nettselskapene. Vi vil blant annet belyse bransjens behov for reposisjonering, verdier og merkevare, funksjonelt skille og likere nettleie.

I tillegg vil vi diskutere effekttariffer sett i lys av at OED muligens vil vedta en endring i forskriften i løpet av året. RME arbeider med mange forhold knyttet til inntektsrammereguleringen og vi har ulike problemstillinger knyttet til anleggsbidrag som vi vil bli diskutert.

Hovedpunkter fra programmet:

 • Effekttariffer, anleggsbidrag og nettregulering
 • HMS og DIGIN
 • Beste praksis for elektrifisering
 • DSO Entity og AMS - Clean up
 • Siste nytt fra DSO-prosjektet
 • Innlegg fra lokalt nettselskap
Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte. Arrangementet er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer

Hvordan gjennomføres møtet?

Regionalt verksted er denne gang et online webinar hvor du kan delta fra din egen PC. Meld deg på og du vil motta en link 30 minutter før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderen via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig 1 uke etter sending.

 

Program
 • 09:00 - 09:20
  Velkommen - Fornybarnæringens behov for merkevarebygging
  • Reposisjoneringens neste trinn for å forbedre omdømme  
  • Kort status funksjonelt skille og likere nettleie 
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge
 • 09:20 - 09:40
  Ny nettleiestruktur, anleggsbidrag og nettregulering
  • Ny nettleiestruktur – Energi Norge er positiv, men ønsker høyere energiledd 
  • Nettregulering – store endringer i vente  
  • Anleggsbidrag – status for Energi Norges arbeid  
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:00
  Beste praksis elektrifisering
  • Hvordan kan nettselskapene ta bedre vare på nye kundegrupper? 
  • Per Arne Vada
   Energi Norge
 • 10:00 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:25
  Ulykker skjer ikke, de forårsakes
  • HMS nøkkeltall for 2019 og oppfølging av leverandører  
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 10:25 - 10:35
  Digitalisering av nettvirksomheten
  • Hva skjer i DIGIN? 
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 10:35 - 11:00
  Arbeidet med DSO-rollen ved viktig skillevei
  • Hva er DSO-rollen?
  • Noen viktige milepæler som er passert 
  • Ekspertgrupperapport og pilotprosjekter 
  • Veien videre 
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:45
  Lunsjpause
 • 11:45 - 12:10
  Ny nettleiestruktur
  • BKK Netts vurderinger  
  • Margrethe Slinde
   BKK Nett
 • 12:10 - 12:30
  Hvilke ulike drivere påvirker organisering av fornybarnæringen?
  • I hvilken retning går organisering av nettvirksomheten? 
  • Runar Tandstad
   Mørenett
 • 12:30 - 12:50
  Hvilke ulike drivere påvirker organisering av fornybarnæringen?
  • I hvilken retning går organisering av nettvirksomheten? 
  • Knut Hansen
   NEAS
 • 12:50 - 13:00
  Diskusjon & spørsmål
 • 13:00 - 13:20
  DSO Entity/AMS - Clean up og AMS høring
  • Hvorfor bør alle norske nettselskap bli medlem av en Europeisk DSO organisasjon? 
  • Balansemarkedet skal over på 15 minutter, utskifting av ca 1000 presisjonsmålere  
  • Høyspenningskunder skal avleses med 15 min tidsoppløsning 
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 13:20 - 13:30
  Slutt
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig