Energi Norge

Innhold

Webinar: Næringspolitisk verksted - region Vest avholdes sammen med region Midt 9. juni

 • 4. jun 2020Kl. 09:45–14:45
 • Webinar
 • Medlem: 2.300,- + mva Andre: 3.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Næringspolitisk verksted for region Vest avholdes sammen med region Midt 9. juni.

Energimontør

Foto: Statnett

Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema.

Hva får du?

Årets regionale næringspolitiske verksteder blir grunnet koronasituasjonen avholdt som Teams-møter. Innholdet i møtene er som vanlig dagsaktuelle saker for nettselskapene. Vi vil blant annet belyse bransjens behov for reposisjonering, verdier og merkevare, funksjonelt skille og likere nettleie.

I tillegg vil vi diskutere effekttariffer sett i lys av at OED muligens vil vedta en endring i forskriften i løpet av året. RME arbeider med mange forhold knyttet til inntektsrammereguleringen og vi har ulike problemstillinger knyttet til anleggsbidrag som vi vil bli diskutert.

Hovedpunkter fra programmet:

 • Effekttariffer, anleggsbidrag og nettregulering
 • HMS og DIGIN
 • Beste praksis for elektrifisering
 • DSO Entity og AMS - Clean up
 • Siste nytt fra DSO-prosjektet
 • Innlegg fra lokalt nettselskap
Hvem er det for?

Nettsjefer, fagansvarlige i nettselskapene og andre interesserte. Arrangementet er åpent for alle, både medlemmer og ikke-medlemmer

Hvordan gjennomføres møtet?

Regionalt verksted er denne gang et online webinar hvor du kan delta fra din egen PC. Meld deg på og du vil motta en link 30 minutter før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderen via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig 1 uke etter sending.

Merk: Det vil bli avholdt regionale verksted i fire regioner; Region Sør-øst avholdes 18 mai, region Midt 9. juni og region Nord 12. juni.

Program
 • 09:45 - 10:00
  Kaffe
 • 10:00 - 10:30
  Velkommen og innledning
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Effektariffer, anleggsbidrag og nettregulering
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 11:45
  Beste praksis
  • Per Arne Vada
   Energi Norge
 • 11:45 - 12:15
  HMS og Digin
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 12:15 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 13:15
  DSO Entity/AMS - Clean up
  • Ulf Møller
   Energi Norge
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:00
  Nytt fra DSO prosjektet
  • Anders Sivertsgård
   Energi Norge
 • 14:00 - 14:30
  Ny nettleiestruktur
  • Margrethe Slinde
   BKK Nett
 • 14:30 - 14:45
  Oppsummering og avslutning
  • Kristin H. Lind
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig