Energi Norge

Innhold

WEBINAR: Korona, hasteanskaffelser og force majeure

 • 2. apr 2020Kl. 12:00–14:00
 • Webinar
 • Medlem: 2.000,- + mva Andre: 2.500,- +mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Ekstraordinære omstendigheter skaper ekstraordinære utfordringer som setter innkjøpsrutiner og kontraktshåndtering under press. Hvilke krav stiller forsyningsforskriften til hasteanskaffelser? Hvor går grensen for hva som kan anses som force majeure i kontrakter?

#005

Foto: Stockxpertcom

Hva skjer når anskaffelsen haster? 

Koronasituasjonen har gjort at det oppstår behov for anskaffelser ingen forutså for bare få uker siden, samtidig som det haster å få gjennomført dem. Forsyningsforskriften gir handlingsrom i krisesituasjoner hvor hensynet til forsyningssikkerhet gjør vanlige prosedyrer lite egnet, men hva skal til for at en unntakshjemmel er oppfylt – og når risikerer man gebyr fra KOFA ulovlige direkte anskaffelser? 

På dette webinaret gir Marie Braadland fra Advokatfirmaet Grette, ekspert på anskaffelser innen forsyningssektoren, deg en innføring i unntakshjemlene som åpner for kjøp eller kontraktsendringer med korte frister eller uten konkurranse hvor det er nødvendig.

Korona, kontrakter og force majeure

Restriksjoner som følge av koronaviruset har ført til at mange leverandører nå varsler krav på fristforlengelse som følge av force majeure. Reiserestriksjoner for leverandører, karantenespørsmål, transportutfordringer og  smitterestriksjoner skaper utfordringer få har erfaring med.  –Men regnes alle leveringshindringer som force majeure, og hva kreves av tiltak fra leverandørene for å unngå situasjonen? Dessuten, hvilke pålegg kan man gi egne kontraktsparter, før en selv utløser krav på tilleggsvederlag eller fristforlengelse?

På Webinaret går Marius Langnes i Advokatfirmaet Grette, som har omfattende erfaring fra utbyggingsprosjekter og leveransekontrakter i kraftsektoren, gjennom de mest praktiske kontraktsrettslige spørsmålene koronasituasjonen gir.

Hvem er det for?

Ansatte som jobber med innkjøp og kontrakter i nettselskap, produksjonsselskap, hos entreprenører og leverandører.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link 30 minutter før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderen via chat.

Foredragsholder

Marius Langnes har omfattende erfaring med tekniske leveranser og større utbyggingsprosjekter i kraftsektoren (vann, vind og nett), og er ranket som en av landets ledende advokater innen prosjektutvikling, entreprise og leveransekontrakter i ulike kåringer som Finansavisen, IFRL og Legal500.

Marie Braadland har lang erfaring med å bistå i anskaffelser i energibransjen, og er ranket som en av landets ledende advokater innen offentlige anskaffelser i Finansavisen og de internasjonale kåringene Chambers og Legal 500.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 26. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Utviklingen av de nordiske og europeiske elmarkedene

  Få et grundig innblikk i utviklingen av de nordiske og europeiske kraftmarkedene og de utfordringene de står overfor på kort og lang sikt.

 2. 26. august 2020,

  Webinar - Zoom

  Gratis webinar: Energi Norges Økonomihåndbok

  Webinaret gir en gjennomgang av hva Økonomihåndboka inneholder, hvordan den brukes, samt hvilke endringer som er aktuelle i 2020.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?