Energi Norge

Innhold

Webinar: Driftskoordinering i kraftsystemet – Leder for ekspertgruppen svarer ut

  • 9. jun 2020Kl. 09:00–11:00
  • Webinar
  • Medlem: 1.500,- + mva Andre: 1.800,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Ekspertgruppen leverte sin rapport "Fra brettet til det smarte nettet" til RME 7. mai. RME ønsker bransjens høringsinnspill på ekspertgruppens rapport og anbefalinger innen 1. august. På webinaret legger vi til rette for diskusjon om forslagene og hvordan de eventuelt kan gjennomføres i praksis.

Energibruk og klima

Fotograf Pop Tika

Hvilke krav vil gruppens anbefalinger stille til kompetanse, ressurser og organisering? Hva er grunnlaget for de ulike anbefalingene og er det andre områder som ble forkastet underveis i prosessen?

Energi Norge inviterer til gjennomgang av rapporten og gode muligheter for å stille spørsmål til leder for Ekspertgruppen, Jørgen Bjørndalen i DNV GL.

Dersom du ønsker å sende inn spørsmål i forkant av webinaret, kan dette sendes til Jørn Bugge på e-post jb@energinorge.no

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Hvem er det for?

Nettsjefene samt andre ansatte i nettselskap.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål