Energi Norge

Innhold

Webinar: Feil- og avbruddsregistrering i FASIT

 • 17. jun 2020Kl. 09:00–11:30
 • Webinar
 • Medlem og ikke-medlem: 3.200 + mva
 • Påmeldingsfrist 3. juni

Få oppdatert kunnskap for redusert tidsbruk i FASIT-arbeidet

#005

Foto: Tafjord Kraft

Nettselskapene har levd med nye FASIT i halvannet år. Erfaringer indikerer et potensial for bedre kvalitet i håndteringen av FASIT-rapporter. Registreringsprinsippene har ikke endret seg vesentlig siden lanseringen i januar 2019. Derfor tror vi det er et behov for å oppdatere kunnskapen hos relevant personell på en effektiv og fleksibel måte. FASIT-programmene fra ulike leverandører har implementert de samme kravene. Kurset er derfor generelt og av praktiske grunner ikke tilpasset brukergrensesnittet i de enkelte FASIT-løsningene.

Hva får du ?
 • Kunnskap for effektiv registrering og feilfri rapportering
 • Oppdatert kunnskap om arkitekturen i systemet og erfaringsbaserte forbedringer i systemet
 • Muligheter for å oppdatere kunnskapen når det passer deg
Hvem er det for?

Alle som arbeider med feilregistrering og rapportering i nettselskapene.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

På dette kurset vil deltakere motta videoopptak av presentasjoner (ca 2 timers varighet), en uke før webinaret. Presentasjonene vil bruke eksempler på hendelser for å demonstrere registreringsprinsipper som vi mener det er størst behov for økt kunnskap om. I webinaret presenterer forderagsholdere et sammendrag av sin presentasjon, etterfulgt av dialog med deltakere (via chatfunksjon eller lyd). Deltakere som ønsker gjennomgang av egne caser inviteres til å sende inn disse på forhånd. Vi tar forbehold om kapasitet og tid til å forberede alle.

Program

Onsdag 17. juni
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen og praktisk informasjon
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 09:25
  Arkitekturen, erfaringer og tiltak
  • Sammendrag og Q&A
  • Jørn Heggset
   Statnett
 • 09:25 - 09:35
  Registreringsprinsipper
  • Sammendrag
  • Arnt Ove Eggen,
   SINTEF Energi
 • 09:35 - 11:15
  Eksempelbasert registrering av FASIT-rapport
  • Hendelsesrapport

  • Feilrapport

  • Q&A

  • Arnt Ove Eggen
 • 11:15 - 11:30
  Oppsummering
  • Ketil Sagen

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål