Energi Norge

Innhold

WEBINAR: Forbrukerjus for nettselskap – stenging og innfordring

 • 22. apr 2020Kl. 09:00–12:00
 • 3 timer nettkurs + 3 timer online webinar
 • Medlem: 5.700,- Andre: 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?

Arbeidsliv

Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksisterer er nettselskapenes leveringsplikt. Et leveringspliktig nettselskap har ikke mulighet til å si opp en kunde, og uten stengeretten kan kunden i prinsippet konsumere strøm i ubegrensede mengder uten å betale. Stengeretten er derfor et viktig verktøy for nettselskapene.

Hvordan lovreguleres stengeretten? Hva er status for endringer i leveringsplikten og stengeretten? Hva er NAVs ansvar for kunder ved stenging? Hvordan inndrives pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso? Og hva med GDPR og håndtering av personopplysninger?

I dette kurset presenteres det som er gjeldende rett i dag. Kursholdere er partner og advokat Inge A. Fredriksen og advokat Kaja Skoe fra NORDIA Law Advokatfirma. Kurset gjennomføres som nettkurs og online webinar, se detaljert program lenger ned på siden.

Hvem er det for?
Ledere og saksbehandlere med ansvar for nettselskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjelde fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

Flere fra samme bedrift?
Meld på flere fra samme bedrift og få halv pris på hver tredje deltaker.

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Hvordan gjennomføres nettkurset?
Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset èn uke før webinaret.

Nettkurset er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.  

 

Hvordan gjennomføres webinaret?
Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, eller du ikke har anledning til å delta gjennom hele dagen – meld deg på, og vi sender deg opptaket i etterkant.

Opptaket er tilgjengelig for alle deltakere én uke etter sending.

PROGRAM NETTKURS
 • 12:00 - 12:00
  Videoforedrag i opptak - tilgjengelig fra torsdag 16. april

   

  1. Stengerett og RMEs forhåndsgodkjenning av nettleie- og tilknytningsavtalene

  • Nye nettleie- og tilknytningsvilkår
  • Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår
  • RMEs godkjenning og betydning for stengeretten i forbrukernettavtalene

  2. Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg

  • Rettslig hjemmel for stengesanksjonen
  • Begrepet "stenging" og annen frakobling av anlegg som ikke er stenging i rettslig betydning
  • Feilaktig innsnevring av stengeretten
  • Lov- og avtaleregulering av stengesanksjonen
  • Vilkår for gjenåpning etter stenging
  • Erstatningsspørsmål

  3. Stenging av nettkundens anlegg iht. nettleieavtalen for næringskunder

  • Hva er gyldig stengegrunnlag
  • Stengeprosedyre
  • Gjenåpning etter stenging

  4. Stengerett og gjennomfakturering

  5. Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår

  • Hva er et kontraheringsvilkår
  • Leveringsplikten 

   

   

PROGRAM WEBINAR
 • 09:00 - 12:00
  Online webinar - onsdag 22. april

   

  1. Oppsummering av nettkurset og tid til spørsmål

  • Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
  • Stenging av nettkundens anlegg iht. nettleieavtalen for næringskunder
  • Stenging og gjennomfakturering
  • Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår?

  2. Status for endringer i lovreguleringen av leveringsplikt og stengerett i forbindelse med overgangen til ny markedsmodell

  3. Inndriving av pengekrav ved inkasso og resslig inkasso

  • Ny inkassolov ventes
  • Utenrettslig inndrivelse
  • Rettslig inndrivelse

  4. GDPR og behandling av personopplysninger

  • Ny personvernopplysningslov i 2018
  • Krav til behandling av personopplysninger
  • Oppbevaring av dokumentasjon og kundedata
  • Lagringstid
  • De registrertes rettigheter
  • Informasjonsplikt

  5. NAVs ansvar for strømforsyningen til abonnenter som ikke selv er i stand til å sørge for eget livsopphold

  • Det rettslige grunnlaget for nettvirksomheten
  • Forbrukerkjøpsloven § 48a og NAV
  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Kursholdere

Partner og advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Inge er spesialist innen blant annet energi- og selskapsrett, og jobber primært med juridisk rådgivning for norske kraftselskap.

Inge er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen juridiske spørsmål relatert til forbrukerrett og regulering. Han har holdt kurs om stenging m.v. tilbake fra 1991.

NORDIA Law

Advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Kaja arbeider primært med problemstillinger innenfor fast eiendom, kontraktsrett og personvern.

Etter at den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft har Kaja bistått en rekke virksomheter med å tilpasse seg forordningen og kravene som stilles til den enkelte virksomhet. Kaja bistår også jevnlig kunder med rettslig inndrivelse av pengekrav.

NORDIA Law

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 27. oktober 2020,

  Digitalt

  Integrering av batteri i distribusjonsnettet

  Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.

 2. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Sluttbrukerfleksibilitet

  Fleksibilitetsvirkemidler og deres egnethet som alternativ til nett.

Program Nettkurs

Videoforedrag i opptak - tilgjengelig fra torsdag 16. april

 

Stengerett og RMEs forhåndsgodkjenning av nettleie- og tilknytningsavtalene

Nye nettleie- og tilknytningsvilkår

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår

RMEs godkjenning og betydning for stengeretten i forbrukernettavtalene

 

Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg

Rettslig hjemmel for stengesanksjonen

Begrepet "stenging" og annen frakobling av anlegg som ikke er stenging i rettslig betydning

Feilaktig innsnevring av stengeretten

Lov- og avtaleregulering av stengesanksjonen

Vilkår for gjenåpning etter stenging

Erstatningsspørsmål

 

Stenging av nettkundens anlegg iht. nettleieavtalen for næringskunder

Hva er gyldig stengegrunnlag

Stengeprosedyre

Gjenåpning etter stenging

 

Stengerett og gjennomfakturering

 

Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår

Hva er et kontraheringsvilkår

Leveringsplikten