Energi Norge

Innhold

WEBINAR: Forbrukerjus for nettselskap – stenging og innfordring

 • 22. apr 2020Kl. 09:00–16:00
 • Online webinar
 • Medlem: 5.700,- Andre: 6.900,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Nettselskapet har leveringsplikt og stengerett: Når og hvordan kan stenging foretas?

Arbeidsliv

Stengeretten er retten nettselskap har til fysisk å stenge strømtilførselen til en kunde. Stengeretten er nedfelt i forbrukerkjøpsloven og forbeholdt tilfeller hvor kunder misligholder avtalen med nettselskapet.

Hovedbegrunnelsen for at stengeretten eksisterer er nettselskapenes leveringsplikt. Et leveringspliktig nettselskap har ikke mulighet til å si opp en kunde, og uten stengeretten kan kunden i prinsippet konsumere strøm i ubegrensede mengder uten å betale. Stengeretten er derfor et viktig verktøy for nettselskapene.

Hvordan lovreguleres stengeretten? Hva er status for endringer i leveringsplikten og stengeretten? Hva er NAVs ansvar for kunder ved stenging? Hvordan inndrives pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso? Og hva med GDPR og håndtering av personopplysninger?

I dette webinaret presenteres det som er gjeldende rett i dag. Kursholdere er partner og advokat Inge A. Fredriksen og advokat Kaja Skoe fra NORDIA Law Advokatfirma.

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere med ansvar for nettselskapets stengerutiner samt praktisering og håndheving av stengesanksjonen. Medarbeidere som jobber med inndriving av gjeld fra kundene. Inkassoselskaper som har oppdrag for nettselskap.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat.

Dersom tidspunktet ikke passer, eller du ikke har anledning til å delta gjennom hele dagen – meld deg på, og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig 1 uke etter sending.

Program tirsdag 22. april
 • 09:00 - 10:15
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg
 • 10:15 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 12:00
  Lovregulering av stenging av forbrukerkunders elektriske anlegg forts.
 • 12:00 - 12:40
  Lunsj
 • 12:40 - 13:00
  Stengerett og gjennomfakturering
 • 13:00 - 13:20
  Stenging av nettkundens anlegg iht. nettleieavtalen for næringskunder mv.
 • 13:20 - 13:40
  Stengerett og forhåndsgodkjenning av nettleie- og tilknytningsavtalene
 • 13:40 - 14:15
  NAVs ansvar for strømforsyningen til personer som ikke selv er i stand til å sørge for eget livsopphold
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:00
  Inndriving av pengekrav ved inkasso og rettslig inkasso
 • 15:00 - 15:30
  GDPR og håndtering av personopplysninger – ny personopplysningslov i 2018
 • 15:30 - 16:00
  Forbyr tilknytningsplikten eller leveringsplikten i energiloven nettselskapet å ha rimelige kontraheringsvilkår?

Kursholdere

Partner og advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Inge er spesialist innen blant annet energi- og selskapsrett, og jobber primært med juridisk rådgivning for norske kraftselskap.

Inge er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen juridiske spørsmål relatert til forbrukerrett og regulering. Han har holdt kurs om stenging m.v. tilbake fra 1991.

NORDIA Law

Advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS

Kaja arbeider primært med problemstillinger innenfor fast eiendom, kontraktsrett og personvern.

Etter at den nye personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft har Kaja bistått en rekke virksomheter med å tilpasse seg forordningen og kravene som stilles til den enkelte virksomhet. Kaja bistår også jevnlig kunder med rettslig inndrivelse av pengekrav.

NORDIA Law

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 18. mai 2020,

  Webinar

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Sør-øst

  Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema.

 2. 4. juni 2020,

  Webinar

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Vest

  Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema.

 3. 9. juni 2020,

  Webinar

  Regionalt Næringspolitisk Verksted - Midt

  Det skjer store endringer i reguleringen av nettselskapene, på regionalt verksted vil vi diskutere dette og flere andre aktuelle tema.