Webinar: HMS-veilederen ved innkjøp

 • 3. jun 2020Kl. 09:00–15:00
 • Webinar
 • Medlem: 4.500,- + mva. Andre: 5.700,- + mva.
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hvordan skal fornybarnæringen sammen med sine leverandører få mest mulig ut av hver krone som brukes på HMS, gjennom å stille de riktige kravene i innkjøpsprosessen?

 

Veileder HMS ved innkjøp

Hvert år kjøper fornybarnæringen produkter og tjenester av sine leverandører som har en rekke ulike HMS-utfordringer. Noen prosjekter har et høyt potensial for skader mens andre kan være mindre utsatt. HMS-kravene som stilles må være relevante ut fra de tjenester eller produkter som kjøpes inn.

Energi Norge ser stor nytte av at vi som bransje kan enes om noen krav vi må stille til hverandre – både som leverandør og som oppdragsgiver. Disse kravene må også videreføres til leverandørenes underleverandører. Vi ønsker å vise innkjøpsorganisasjonene hvordan man kan forbedre seg innen HMS og derigjennom synliggjøre overfor leverandørene at man har en proaktiv og utviklende sikkerhetskultur.

Vi har laget en veileder for å hjelpe innkjøpere med å stille de nødvendige og riktige kravene til sine leverandører, slik at man sammen kan oppnå de ønskede HMS-resultatene.

I dette kurset vil vi gå igjennom veilederen og vise hvordan den kan brukes i praksis. Kurset går konkret til verks og setter fokus på:

 • Hva det er man faktisk skal kjøpe inn
 • Hvilket nivå kravene skal stilles ut ifra kompetanse og modenhet i egen organisasjon (ref. sikkerhetskultur)
 • Risiko relatert til det man skal kjøpe inn
 • Hvordan man formulerer kravene og følger opp disse i hver enkelt av fase av innkjøpsprosessen

Hvem er det for?

Kurset passer for alle som er involvert i innkjøp av produkter og tjenester.

 • Innkjøpere
 • Planleggere
 • HMS-rådgivere

Program

3. juni 2020
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 09:10 - 09:50
  Introduksjon til HMS-veileder for innkjøp i fornybarnæringen
  • Hvordan bruke veilederen
  • Ulike typer innkjøp
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 09:50 - 10:30
  Evaluering av sikkerhetskultur
  • Ambisjonsnivå ut ifra kompetanse og modenhet i egen organisasjon
  • Verktøy for å kartlegge modenhetsnivå i egen organisasjon
  • Oppgave
  • Kristin Reitan
   Energi Norge
 • 10:30 - 10:40
  Pause
 • 10:40 - 11:20
  Vurdering av risiko relatert til innkjøpet
  • Hva styrer risikoen i oppdraget
  • Hvordan finne risikonivået
  • Hvordan bruke risikoanalysen
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 11:20 - 12:00
  HMS-krav i hver av innkjøpsfasene
  • Introduksjon til innkjøpsprosessen
  • Kvalifikasjonskrav, prinsipper og konkrete eksempler
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 12:00 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  HMS-krav i hver av innkjøpsfasene
  • Kravspesifikasjon, prinsipper og konkrete eksempler
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 13:15 - 14:00
  HMS-krav i hver av innkjøpsfasene
  • Tildelingskriterier, prinsipper og konkrete eksempler
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 14:00 - 14:10
  Pause
 • 14:10 - 14:50
  HMS-krav i hver av innkjøpsfasene
  • Kontraktsvilkår og kontraktsoppfølging, prinsipper og konkrete eksempler
  • Oppgave
  • Inge Alme
   Alme Solutions
 • 14:50 - 15:00
  Oppsummering
  • Kristin Reitan
   Energi Norge

Kursholder

 • Inge A. Alme
 • Daglig leder, Alme Solutions AS

Inge er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse, og har over 20 års erfaring fra arbeid innen HMS, kvalitet og risikostyring. Han har tidligere hatt flere ulike lederroller i Lloyd’s Register, og var også konserndirektør for HMS&K i Infratek-konsernet i tre år. Tidligere i år startet han sitt eget rådgivningsselskap hvor målet er å hjelpe organisasjoner i energi- og transportbransjene med å oppnå deres mål innen sikkerhet, kvalitet og miljø.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Rabatt
50% rabatt fra tredje deltaker i samme selskap.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål