Innhold

Webinar om Elektroinstallatørprøven

  • 26. mai 2020Kl. 09:00–11:00
  • Webinar
  • NOK 1.000,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

På dette webinaret ønsker vi å belyse hva Elektroinstallatørprøven er, gi praktisk informasjon om prøven og informere om selve søkeprosessen

Strømnett

Verktøy til en elektriker

Elektroinstallatørprøven er hjemlet i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK), § 7. Enhver som skal være faglig ansvarlig for elektroforetak som bygger og vedlikeholder elektriske anlegg for andre, skal ha bestått Elektroinstallatørprøven. Energi Norge AS administrerer prøven på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Webinaret vil gi nyttig informasjon om Elektroinstallatørprøven , herunder hvilke krav som stilles til virksomhetene, informasjon om søkeprosessen, oppbygging og gjennomføring av prøven, samt erfaring med prøvens innretning. Dessuten vil vi komme inn på kvalifikasjonskravene for å kunne avlegge prøven, både når det gjelder teoretisk- og praktisk utdanning.

Personer som har skaffet seg installatørpapirene stiller sterkt i dagens litt vanskelige arbeidsmarked. Dette er noe webinaret vil berøre, og belyse hvilke muligheter dette gir. Prøven er nå innrettet slik at det fokuseres på faglig ansvarliges rolle og praksiskravene gjenspeiler dette.

 Hvem er det for?
Webinaret retter seg i hovedsak mot:

  • Personer som planlegger å gjennomføre elektroinstallatørutdanningen
  • Kandidater som kvalifikasjonsmessig er klar til å avlegge elektroinstallatørprøven
  • Foretak som er på utkikk etter elektroinstallatører

Praktisk informasjon
Webinaret avholdes live på Teams, både 26. og 27. mai, og det vil være god anledning til å kommunisere med foredragsholderne fra Energi Norge AS.

  • Bjørnar Brattbakk, rådgiver og administrator for Elektroinstallatørprøven
  • Thor Egil Johansen, rådgiver og medlem av Prøvegruppen som lager oppgavene

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.