Energi Norge

Innhold

Webinar: Introduksjon til OPC UA og informasjonsmodellering

  • 17. jun 2020til 18. jun 2020
  • Webinar 9.00 -12.00 begge dager
  • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset gir en introduksjon til OPC UA og informasjonsmodellering med OPC UA

Energibruk og klima

En av de store utfordringene ved å skulle ta kraftbransjen til industri 4.0 er kontroll på dataflyten mellom OT og IT systemene og opp til eventuelle skyløsninger. De siste årene har derfor OPC UA blitt tatt i bruk i stadig økende grad i industrien over hele verden. Dette kurset gir en introduksjon til OPC UA som et mulig verktøy.

OPC UA (Open Platform Communications  Unified Architecture) er en kommunikasjonsstandard for datakommunikasjon mellom OT og IT innen industrielle systemer, men inneholder også funksjonalitet for å få bedre orden på dataene, herunder muligheter for implementering av informasjonsmodeller (slik som RDS-PS og IEC 61850).

Kurset vil gi en introduksjon til OPC UA og mulighetene som ligger standarden. Kurset vil blant annet ta for seg utbredelse på forskjellige operativsystem, cyber security, generell arkitektur og anvendelse, samt informasjonsmodellering.

Hvem er det for?

Kurset er rettet mot personer som jobber med automasjon og IT systemer; prosjektledere, automasjon- og IT-personell, IT-sjefer, digitaliseringsansvarlige og mellomledere som ønsker å se nærmere på mulighetsrommet med OPC UA.

Kurset passer både for ansatte i bedrifter som har bestemt seg for å implementere OPC UA, de som ser på mulighetene for OPC UA, samt de som er generelt interessert i digitaliseringsmuligheter.

Kurset gjennomføres i samarbeid med Prediktor AS som stiller med ekspertise på OPC UA. 

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Onsdag 17. juni og torsdag 18. juni

Dag 1, kl. 09 00 - 12 00 - UA introduction and UA Communication

Introduction to UA, 40 min
Features in UA, 40 min
UA technical overview, 40 min
UA communication and security, 40 min

Dag 2, kl. 09 00 - 12 00 - UA Information Modelling

Information Models, 30 min
Practical information modelling, 40 min
UA modelling Principles, 50 min
UA ISA95 Companion standard 30 min

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig