Energi Norge

Innhold

Gratis webinar: Energi Norges Økonomihåndbok

 • 26. aug 2020Kl. 10:00–10:45
 • Webinar - Zoom
 • Gratis
 • Påmeldingsfrist 15. august 2020

Webinaret gir deg en rask innføring i hva Energi Norges Økonomihåndbok inneholder, hvordan den brukes og hvilke oppdateringer som er aktuelle for 2020.

Energi Norges Økonomihåndbok er et oppslagsverk hvor du finner bransjespesifikke tema for kraftbransjen innenfor regnskap, skatt og avgift. Økonomihåndboka er en dynamisk håndbok som revideres årlig av fageksperter fra Deloitte.

Forfatterne av Økonomihåndboka er statsautorisert revisor Gry Kjersti Berget (fagansvarlig regnskap), advokat Elin Sætre Løfsgaard (fagansvarlig skatt) og advokat Dag Bjørke Bremer (fagansvarlig avgift).

Hva får du?

Dette webinaret gir deg en rask innføring i hva Energi Norges Økonomihåndbok inneholder, hvordan den brukes og hvilke oppdateringer som er aktuelle for 2020. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til de tre fagekspertene via chat.

For mer informasjon om Økonomihåndboka og priser for abonnement, se her: https://butikk.energinorge.no/products/okonomihandboka-79/ 

Hvem er det for? 

Ledere og medarbeidere i økonomifunksjonen i fornybarnæringen. 

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat.

26. august kl. 10:00-10:45

PROGRAM WEBINAR

 • Hva inneholder Energi Norges Økonomihåndbok
 • Hvordan bruke Økonomihåndboka
 • Aktuelle oppdateringer for 2020

Kursholdere

Regnskap

Regnskapsdelen av Økonomihåndboka omhandler sentrale regnskapsmessige utfordringer, med fokus på bransjespesifikke problemstillinger for kraftbransjen. Områder hvor det er forskjell mellom norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsregler (IFRS) kommenteres særskilt. Regnskapsdelen er videre inndelt i problemstillinger og utfordringer knyttet til generelle regnskapsmessige spørsmål, resultatregnskapet og balansen.

Skatt

Skattedelen av Økonomihåndboka tar for seg de særlige reglene som gjelder for formues-, inntekts- og eiendomsskatt i kraftbransjen, samt de alminnelige reglene anvendt på forhold som er særskilte for kraftbransjen.

Avgift

Avgiftsdelen av Økonomihåndboka behandler merverdiavgiftsloven. Det gis oversikt over de generelle bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, samt eksempler på hvordan merverdiavgiftslovens generelle regler er aktuelle for kraftbransjen. Økonomihåndboka tar også for seg de spesialregler i merverdiavgiftsloven som kun er aktuelle for kraftbransjen.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 6. oktober 2020,

  Digitalt

  Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  Hva kan fornybarnæringen lære av arbeidsmetodikken til IT-selskaper og oppstartsbedrifter?

 2. 21. oktober 2020,

  4 timer nettkurs +, 2 timer webinar

  Nettkurs og webinar: Salg, service og rådgivning i strømmarkedet

  Salg og kundeservice blir mer og mer viktig for å holde på eksisterende kunder og ikke minst for å skaffe nye. Samtidig blir det å levere god kundeservice stadig mer komplekst.

 3. 22. oktober 2020,

  Nettkurs og webinar

  Fornybarnæringens skattedag 2020

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. Fornybarnæringens skattedag legger frem ferske kommentarer til statsbudsjettet.