Energi Norge

Innhold

Gratis webinar: Klima- og miljøavtrykk fra nett

  • 10. sep 2020Kl. 09:00–10:00
  • Webinar
  • Ingen deltakeravgift
  • Påmeldingsfrist 3. september

Webinaret gir deg en innføring i hvilke krav omverdenen vil stille til nettselskapenes arbeid for å kartlegge og dokumentere sitt eget klima- og miljøfotavtrykk fremover, når endringene skjer og hvordan det vil påvirke nettselskapene.

Fjelltur

Photo by Colin Moldenhauer on Unsplash

Samfunnet vil stille større krav tildokumentasjon av klima- og miljøfotavtrykk fremover. Og særlig fornybarnæringen vil møte høyere forventninger enn andre og nettselskapene forventes å måtte dokumentere sine avtrykk for kunder og myndigheter. I tillegg er det en økende forventning internt at bedrifter arbeider strukturert med sine avtrykk.

Energi Norge ønsker å legge til rette for at nettselskapene kan bygge opp sin kompetanse på feltet fremover. I dette gratis webinaret vil Erik Skontorp Hognes fra Asplan Viak gi en introduksjon på temaet. Asplan Viak har lang erfaring med klima- og miljøfotavtrykk fra infrastruktur, men Han vil ta for seg følgende spørsmål:

  • Hva skjer på området klima- og miljøfotavtrykk fra nettvirksomhet?
  • Hvorfor er det viktig for nettselskapene?
  • Når skjer det – hvilke krav er forventet å komme når, når blir dette viktig for kundene?
  • Hvordan vil dette påvirke nettselskapene?

Basert på deltakelse kan det bli aktuelt å sette opp kurs som går mer i dybden på tematikken på et senere tidspunkt.

Hvem er det for?

Ledere og medarbeidere med ansvar for nettutvikling, dokumentasjon og kundekontakt i nettselskap.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat.

Foredragsholder

  • Erik Skontorp Hognes
  • Asplan Viak

Erik er utdannet ved Program for Industriell Økologi ved NTNU og har i mer enn 12 år jobbet med bruk av livsløpsanalyser (Life Cycle Assessment) i norsk industri. Dette inkluderer å hjelpe bedrifter med å øke kunnskapen om eget miljøfortavtrykk og styrke miljøledelsen med denne kunnskapen. Arbeidet har også inkludert utvikling av regelverk for miljødokumentasjon i EU markedet.  

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig