Energi Norge

Innhold

Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

Kurset anbefales til nyansatte, ansatte med endrede arbeidsområder, leverandører og andre som vil ha nytte av god kunnskap om næringen. 100% av dem som svarte på evalueringen etter Inn i energibransjen, vil anbefale arrangementet videre.

Hva får du kunnskap om?
 • Produksjon - Distribusjon - Omsetning - Forbruk
 • Rammebetingelser og utfordringer
 • Ny fornybar kraftproduksjon
 • Kraftnett
 • Kraftmarked
 • Forskning og utvikling

Program

Program
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen og introduksjon
  • kort oversikt over hele energibransjen
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 09:45 - 10:05
  Ord, uttrykk og litt fysikk
  • Solgun Furnes,
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 10:05 - 10:45
  Nedbør, vassdrag og dammer
  • Geir Taugbøl
   Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 10:45 - 10:55
  Pause
 • 10:55 - 11:35
  Vannkraftproduksjon: Hvor er kraftverkene, og hva inneholder de?
  • Einar Jones-Kobro
   Rådgiver, Energi Norge
 • 11:35 - 11:55
  Ny fornybar kraftproduksjon: Hvorfor, hvor og hvordan? Og hvordan påvirkes miljøet?
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 11:55 - 12:05
  Mini quiz/tankevekker
 • 12:05 - 12:45
  Lunsj
 • 12:45 - 12:55
  En liten smak av fjernvarme
  • Trygve Mellvang Tomren-Berg
   Kommunikasjonssjef, Norsk Fjernvarme/Energi Norge
 • 12:55 - 13:35
  Kraftoverføring: Kraftnettet og nettselskapenes oppgaver
  • Ketil Sagen
   Rådgiver, Energi Norge
 • 13:35 - 14:05
  Gruppearbeid med pause underveis når det passer
 • 14:05 - 14:15
  Gjennomgang gruppearbeid
 • 14:15 - 14:25
  Forskning og utvikling
  • Brynhild Totland
   Kompetanserådgiver, Energi Norge
 • 14:25 - 14:45
  EU setter rammene: Brüssel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring
  • NN
 • 14:45 - 15:05
  Systemdrift, kraftutveksling og påvirkning fra EU
  • Anders Sivertsgård
   Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 15:05 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:55
  Krafthandel og sluttbrukermarkedet
  • Lars Ragnar Solberg
   Rådgiver, Energi Norge
 • 15:55 - 16:15
  Kommunikasjon, omdømme og aktuelle saker for bransjen
  • Toini Løvseth
   Direktør avdeling marked, elektrifisering og kunder, Energi Norge
 • 16:15 - 16:20
  Oppsummering, utdeling av kunnskapstest
  • Solgun Furnes
   Rådgiver/næringspolitisk rådgiver vindkraft, Energi Norge
 • 16:20 - 16:30
  Frivillig kunnskapstest - individuelt eller i gruppe. Repetisjon fremmer læring!
 • 16:30 - 16:30
  Slutt for dagen. Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner samt evaluering vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Kurset er en del av vår pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i fornybarnæringen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energinæringen. Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge. Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet. Inn i varmen – grunnleggende kurs om fjernvarme. Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen. Inn i styrearbeid

Pakketilbud: For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene i 2020: De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss: For medlemmer kr 8.800 + mva. For ikke medlemmer kr 11.100 + mva.

Kurset Inn i energibransjen arrangeres to ganger per år. De øvrige en gang per år. På forespørsel kan det også tilbys bedriftsinterne varianter av kursene. Ta kontakt med Solgun Furnes på epost: sf@energinorge.no

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 2. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

 3. 8. september 2020,

  Digital konferanse

  Smartgridkonferansen 2020

  Elektrifiseringen går raskt og utfordrer kraftsystemet og dets aktører. De smarte løsningene er kjent, men synes å ta tid å få på plass. Hva er barrierene og hvordan rive dem ned?