Energi Norge

Innhold

Kurset gir deg god helhetsforståelse for nettvirksomhet

Hva får du kunnskap om?
 • Kraftnettets funksjon og oppbygging, ulike aktører og deres roller
 • Sentralt rammeverk, nettutvikling, driftsutfordringer og innsikt i framtidens kraftnett.
 • Overordnet om kraftsystemet og kraftmarkedet
 • Økonomisk regulering av nettmonopol
 • Leveringskvalitet
 • Smart strøm
 • Miljøutfordring med kraftnettet
 • Fremtidens kraftnett 
Hvem er det for?

Nye medarbeidere i bransjen og andre som ønsker å oppdatere sin helhetskunnskap

Program

Program 24. september
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og introduksjon
  • Solgun Furnes, rådgiver
   Energi Norge
 • 09:40 - 09:45
  Noen kraftuttrykk på morgenkvisten
  • Solgun Furnes, rådgiver
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:00
  Oversikt over kraftsystemet og dets aktører
  • Solgun Furnes, rådgiver
   Energi Norge
 • 10:00 - 10:30
  Sentrale lover og forskrifter
  • Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver
   Energi Norge
 • 10:30 - 11:00
  Smarte målere, Elhub og litt om dagens markedsmodell
  • Lars Ragnar Solberg, rådgiver
   Energi Norge
 • 11:00 - 11:45
  Lunsj
 • 11:45 - 12:30
  Kraftnettets oppbygging - karakteristiske anlegg og komponenter
  • Ketil Sagen, rådgiver
   Energi Norge
 • 12:30 - 12:40
  Mini-quiz/tankevekker
 • 12:40 - 12:55
  Pause
 • 12:55 - 13:35
  Leveringskvalitet – hva er det og hvilke krav stilles til aktørene?
  • Ketil Sagen, rådgiver
   Energi Norge
 • 13:35 - 13:55
  Miljøutfordringer
  • Kristin Reitan, HMS-rådgiver
   Energi Norge
 • 13:55 - 14:20
  Gruppearbeid med pause underveis når det passer
 • 14:20 - 14:30
  Gjennomgang av gruppearbeid i plenum
 • 14:30 - 15:05
  Nettplanlegging og fremtidens nett
  • Ketil Sagen, rådgiver
   Energi Norge
 • 15:05 - 15:15
  Pause
 • 15:15 - 15:55
  Økonomisk regulering av nettmonopol
  • Jørn Bugge, rådgiver,
   Energi Norge
 • 15:55 - 16:15
  Nettaktuelt: Hva er på dagsorden nå?
  • Kristin Lind, direktør nett
   Energi Norge
 • 16:15 - 16:20
  Oppsummering, utdeling av kunnskapstest
  • v/ Energi Norge
 • 16:20 - 16:30
  Frivillig kunnskapstest - individuelt eller i gruppe. Repetisjon fremmer læring!
 • 16:30 - 16:30
  Slutt for dagen. Vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Kurset er en del av Energi Norges pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.
Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.
Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet.
Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.
Inn i varmen – grunnleggende innføringskurs om hvordan fjernvarme forsyner kunder med vannbåren energi fra forskjellige energikilder, og samspillet med kraftsystemet.
Inn i styrearbeid - helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene: 
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.800 + mva.
For ikke medlemmer kr 11.100 + mva.

Bedriftsinternt kurs 
På forespørsel arrangeres også kurset bedriftsinternt, skreddersydd for bedriftens aktuelle problemstillinger. Ta kontakt med Solgun Furnes sf@energinorge.no .

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og evaluering vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 2. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

 3. 8. september 2020,

  Digital konferanse

  Smartgridkonferansen 2020

  Elektrifiseringen går raskt og utfordrer kraftsystemet og dets aktører. De smarte løsningene er kjent, men synes å ta tid å få på plass. Hva er barrierene og hvordan rive dem ned?