Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk Verksted - nettregulering og tariffering

RME arbeider med større endringer i reguleringsmodellen. Rammevilkårsparametrene og outputparametrene utredes med tanke på endringer. Det blir innlegg ved RME, Afry og flere medlemmer.

Strømnett

På dette Næringspolitiske verkstedet får vi status for arbeidet med ny tariffstruktur. Det blir spennende å se hvilken tariffmodell RME vil foreslå for OED som skal avgjøre hvordan den endelige tarifforskriften vil bli for husholdnings- og næringskundene. Vi får innlegg fra blant andre THEMA Consulting Group, Energi Norge, Glitre Energi Nett, Lyse Elnett og  Elvia.

Verkstedet er åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer. Energi Norge og samarbeidspartnere tar smittevern på alvor og følger myndighetenes retningslinjer. Les mer i informasjonsblokken under. 

Verkstedet gjennomføres fysisk med mulighet for digital deltakelse.

Ønsker du å delta digitalt registrerer du dette i påmeldingsskjema. Du vil motta en link til møtet dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending.

Program

29. september 2020
 • 09:30 - 10:00
  Registrering
 • 10:00 - 10:15
  Velkommen og innledning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 10:15 - 10:45
  RME om arbeidet med reguleringsmodellen
  • Ole-Petter Kordahl
   RME
 • 10:45 - 11:10
  Innspill til RME
  • Stian Hackett
   Afry
 • 11:10 - 11:30
  Innspill til justering av reguleringsmodellen
  • Johannes Kristoffersen
   Troms Kraft Nett
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 12:50
  Innspill til justering av reguleringsmodellen
  • Eivind Gramme
   Skagerak Energi
 • 12:50 - 13:15
  RME om tariffering og status for arbeidet med ny forskrift
  • Kjell Rune Verlo
   RME
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 13:55
  Tariffer – hva er mulige løsninger og hva blir konsekvensene for kunder?
  • Kristine Fiksen
   Thema
 • 13:55 - 14:15
  Nye tariffer – hva bør gjøres?
  • Trond Svartsund
   Energi Norge
 • 14:15 - 14:30
  Glitre Energi Nett og erfaring med pilot
  • Knut Olav Bakkene
   Glitre Energi Nett
 • 14:30 - 14:45
  Lyse Elnett og erfaring med pilot
  • Åshild Helland
   Lyse Elnett
 • 14:45 - 15:00
  Elvias pilot
  • Kjersti Vøllestad
   Elvia
 • 15:00 - 15:15
  Oppsummering og avslutning
  • Trond Svartsund
   Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Smittevern på Energi Norges arrangement

Energi Norge tar smittevern på det største alvor

I tett samarbeid med arrangementsstedet følger vi nasjonale retningslinjer fra myndighetene på alle våre fysiske arrangementer. Møtelokalene er tilpasset antall deltakere slik at avstand til hver deltaker blir ivaretattSammen med arrangementsstedet sørger vi for at det er tilrettelagt for godt smittevern ved matservering og i pausene, og generelt gjennom hele arrangementet. 

Klikk her for å lese mer

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig