Energi Norge

Innhold

Debatt og webinar: Ny veileder om innsideinformasjon ved krafthandel

 • 24. sep 2020Kl. 10:00–11:30
 • Webinar - Zoom
 • Medlem: 2.500 + mva Andre: 3.200 + mva
 • Påmeldingsfrist 15. sep 2020

Webinaret gir deg innføring i den nye veilederen som skal hjelpe aktørene i kraftmarkedet å vurdere hva slags informasjon som er innsideinformasjon etter markedsadferdsregelverket.

Strømmarked

Den 3. juni 2020 publiserte Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) rapporten, samt Veilederen om innsideinformasjon. Målet med Veilederen er å beskrive hvordan markedsaktørene kan gå fram i ulike situasjoner for å vurdere om informasjonen de sitter på er innsideinformasjon.

Markedsmanipulasjon og innsidehandel er sentrale begreper, da dette kan svekke tilliten til prisdannelsen og være skadelig for kraftmarkedet. RME har utarbeidet en veiledning til aktørene om publisering av informasjon til markedet ved fysisk krafthandel for å bidra til å klargjøre hva slags informasjon som er å anse som innsideinformasjon etter dette regelverket.

Hva får du?

I dette webinaret vil DNVGL fremlegge rapporten som veilederen bygger på. RME vil også presentere veilederen. Webinaret byr også på synspunkter fra medlemmene våre. Som en avslutning har vi også organisert en panelsamtale mellom Nordpool og EEX om dette temeaet. 

Hvem er det for? 

Alle som arbeider innen krafthandel.

Ny veileder om innsideinformasjon ved krafthandel

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av live-sendingen. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til webinaret to uker før live-sendingen.

Webinaret er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.  

Hvordan gjennomføres live-sendingen?

I vår live-sending den 24. september møter du samtlige foredragsholdere som vil gi en rask oppsummering, samt at du underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via chat. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart.

 

PROGRAM WEBINAR OG PANELSAMTALE (tilgjengelig fra 3. september)

PROGRAM WEBINAR OG PANELSAMTALE (tilgjengelig fra 3. september)

Presentasjon av veilderen:

 • DNGVL legger frem rapporten
 • RME legger frem veilederen
 • Skagerak Kraft gir synspunkter fra næringen
 • Debatt med børsene Nordpool og EEX, samt DNVGL

 

PROGRAM LIVE-SENDING (online 24. september kl. 10:00)

PROGRAM LIVE-SENDING (online 24. september kl. 10:00)

I vår live-sending møter du foredragsholderene som tar en oppsummering av sin presentasjon, samt svarer på spørsmål som har kommet inn. 

Underveis i presentasjon har du mulighet til å stille spørsmål. 

 

Kursholdere

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 27. oktober 2020,

  Digitalt

  Integrering av batteri i distribusjonsnettet

  Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.

 2. 3. november 2020,

  Digitalt

  Markedskonferansen 2020

  Årets viktigste møteplass for strømleverandørene og markedsaktører i og tilknyttet strømbransjen

 3. 25. november 2020,

  Digitalt

  Introduksjon til smidig metodikk for fornybarnæringen

  Hva kan fornybarnæringen lære av arbeidsmetodikken til IT-selskaper og oppstartsbedrifter?