Innhold

Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

 • 3. sep 2020Kl. 09:00–12:00
 • 3,5 timer nettkurs + 3 timer online webinar
 • Medlem: 4.500,- Andre: 5.500,-
 • Påmeldingsfrist Snarest

Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?

Consultation and conference of professional businesswoman and Male lawyers working and discussion having at law firm in office. Concepts of law, Judge gavel with scales of justice

Foto: Adobe Stock

Dette nettkurset gir deg en oppdatert og grundig innføring i erstatningsrett for nettselskap og praktisering av erstatningsregler. Fokus er rettet mot behandling av erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap.

Kursinnholdet oppdateres 1. juli 2020 i henhold til eventuelle nye avtaleendringer. 

Kursholder er partner og advokat i NORDIA Law Advokatfirma, Inge A. Fredriksen. 

Hva får du kunnskap om:
 • Hva har kunden krav på
 • Hvordan avgrense kundekrav
 • Erstatningsreglene i Standard nettleieavtale, for både forbruker- og næringskunder
 • Praktisk anvendelse av disse reglene på erstatnings- og regresskrav
 • Varslingsbestemmelser i standars nettleieavtale og praktisk varsling i lys av forbrukerkjøpsloven
 • Eksempler på tvisteløsninger
 • Systemer og verktøy for å vurdere erstatningskrav skal godtas eller avises

Hvem er det for?

Ledere og saksbehandlere som arbeider med erstatningskrav fra kunder og regresskrav fra forsikringsselskaper, samt personell som har ansvar for interne rutiner for håndtering av skadehendelser.

Flere fra samme bedrift? 

Meld på flere fra samme bedrift og få halv pris på hver tredje deltaker.

Merk: Energi Norge AS kan tilby dette kurset som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt for utarbeiding av skreddersydd program for din bedrift.

Nettkurs tilgjengelig fra 27. august

PROGRAM NETTKURS

 

 Gjennomgang av materielle erstatningsregler i forbrukerkundekontrakten

 • Kontraktsbruddforutsetningen
 • Krav til ytelsen som leveres, lovkrav og avtalte krav
 • Ulike typer sanksjoner mot nettselskapets kontraktsbrudd
 • Direktekompensasjonsordningen (NVE-ordningen)
 • Gjennomgang av erstatningsreguleringen i standardavtalen §§ 13-1 flg.
 • Ansvarsgrunnlag og alminnelige vilkår for erstatningsansvar
 • Ansvar for kundens elektrikerregninger?

 Praktisk anvendelse av erstatningsregler ifm. vurdering av erstatningsansvar

 • Ansvarsgrunnlag
 • Ansvar for direkte skader og tap
 • Ansvar for indirekte skader og tap

 Varslingsbestemmelser og praktiske råd om varsling

 • Gjennomgang av momentliste for å vurdere hvorvidt nettselskapet er erstatningspliktig eller ikke

 Dokumentasjon, tvisteløsning i Elklagenemnda, NVE-RME, Energiklagenemnda, domstoler m.v,

 • Om de forskjellige tvisteløsningsorganene og deres prosedyrer


 Utsendelse av oppgaver

 

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset én uke før webinaret.

Nettkurset er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager. 

 

Webinar 3. september kl. 09:00 til 12:00

PROGRAM WEBINAR

 

 Oppsummering av nettkurset og tid til spørsmål

 • Gjennomgang av materielle erstatningsregler i forbrukerkundekontrakten
 • Praktisk anvendelse av erstatningsregler ifm. vurdering av erstatningsansvar
 • Varslingsbestemmelser og praktiske råd om varsling
 • Dokumentasjon, tvisteløsning i Elklagenemnda, NVE, domstoler m.v,

 Gjennomgang av oppgaver

 

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, eller du ikke har anledning til å delta gjennom hele dagen – meld deg på, og vi sender deg opptaket i etterkant.

Opptaket er tilgjengelig for alle deltakere én uke etter sending.

Kursholder

 • Inge A. Fredriksen
 • Partner og advokat i NORDIA Law Advokatfirma AS
 • LinkedIn

Inge er spesialist innen blant annet energi- og selskapsrett, og jobber primært med juridisk rådgivning for norske kraftselskap. Inge er en mye brukt kurs- og foredragsholder innen juridiske spørsmål relatert til forbrukerrett og regulering.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Webinaret fungerte bedre enn hva jeg forventet. Inge er flink til å prate og det er alltid greit med synspunkter som ikke er skrevet.

Tidligere deltaker

Webinaret fungerte veldig bra. Alltid greit når det er mulighet til å stille spørsmål underveis.

Tidligere deltaker

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 9. februar 2021,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 2. 10. - 11. februar 2021,

  Digitalt

  Krafttransformator, drift og vedlikehold 2021

  Kurset gir forståelse av oppbygging og funksjon av krafttransformator med tilhørende teknisk utstyr, samt en god innføring i dagens utfordringer ved drift og vedlikehold

 3. 16. februar 2021,

  Digitalt

  Næringspolitisk Verksted

  Nye standardvilkår for nettleie og tilknytning – endringer og mulige konsekvenser.