Energi Norge

Innhold

Nettkurs og webinar: Regelverket for strømleverandører

 • 16. sep 2020Kl. 09:00–12:00
 • 4 timer nettkurs + 3 timer online webinar
 • Medlem: 4.500,- Andre: 5.500,-
 • Påmeldingsfrist 20. august

Hva innebærer NVEs regulering og EUs energilovgivning for strømleverandørene? Hva sier markedsføringsloven? Hvordan kan "grønn strøm" og andre miljøpåstander brukes i markedsføring? Og hva innebærer innføring av effekttariffer for strømleverandørene?

Man using law paragraph digital neon hologram 3D rendering

Foto: Adobe Stock

Strømmarkedet er et gjennomregulert marked underlagt et mangfold av lovverk som forvaltes av flere organer. Innen EU skjer det også en betydelig utvikling innen forbrukerrettsområdet som fører til relativt hyppige endringer i norsk lovverk.

I dette nettkurset får du en grundig gjennomgang av regelverket som gjelder for strømleverandørene. Du får se foredrag fra NVE-RME, Forbrukerrådet, Forbrukertilsynet, Elhub og Energi Norge. Du får også mulighet til å stille foredragsholderne spørsmål i et live webinar den 16. september.

Dette får du kunnskap om
 • NVEs regulering av strømmarkedet
 • EUs energilovgivning: Ren-energipakken
 • Markedsføringsloven og bruk av miljøpåstander i markedsføring
 • Forbrukerrettigheter
 • Elhub for strømleverandører
 • Ny smart nettleie – hva innebærer det for strømleverandører
 • Arbeidet med en sertifiseringsordning for strømleverandører
 • Oppdatering av bransjenorm for opprinnelsesgarantier og standard kraftleveringsavtale
Hvem er det for

Strømleverandører – alle som jobber direkte eller indirekte med markedsføring, kommunikasjon, salg, rådgivning eller lignende i strømbransjen.

Tilgjengelig fra 9. september kl. 09:00

PROGRAM NETTKURS

 

 Regulering av strømmarkedet

 • Energiloven
 • Avregningsforskriften
 • Ny markedsmodell
 • Tiltak for å bedre strømmarkedet

 Pia Roll
 Rådgiver i seksjon for sluttbrukermarked,
 NVE-RME

 EUs energilovgivning: Ren-energipakken

 • Hva kommer av nye forbrukerregler fremover

 Pia Roll
 Rådgiver i seksjon for sluttbrukermarked,
 NVE-RME

 Strømmarkedet fra et forbrukerperspektiv

 Andreas Strandskog
 Politisk rådgiver, Forbrukerrådet

 Markedsføringsloven

 • Oversikt over markedsføringsloven
 • Forbudet mot villedende markedsføring
 • Reglene om direkte markedsføring
 • Kommende endringer i lovverket som får betydning for markedsføring og kontraktsvilkår for strømleverandørene

 Frode Elton Haug
 Juridisk direktør, Forbrukertilsynet

 Miljøpåstander i markedsføring

 • Generelt om bruk av miljøpåstander i markedsføring
 • Markedsføring av opprinnelsesmerket strøm

 Cecilie Røer
 Juridisk rådgiver, Forbrukertilsynet

 Elhub for strømleverandører

 • Elhubs rolle i kraftmarkedet
 • Markedsprosesser for oppstart og opphør av kraftleveranse
 • Måleverdiprosesser og avregning
 • Nyttige funksjoner i Elhub Aktørportal

 Andreas Holmqvist
 Seniorrådgiver, Elhub

 Ny smart nettleie

 • Hva innebærer innføring av effekttariffer for strømleverandørene?

 Trond Svartsund
 Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge

 Energi Norges initiativ og arbeid

 • Arbeid med sertifisering av strømleverandører
 • Strømkunderapporten
 • Bransjenorm for opprinnelsesgarantier
 • Standard kraftleveringsavtale

 Lars Ragnar Solberg
 Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge

 

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset én uke før webinaret.

Nettkurset er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.  

Onsdag 16. september kl. 09:00 til 12:00

PROGRAM WEBINAR

 

 Del 1: Oppsummering av nettkurset og tid til spørsmål

 • Regulering av strømmarkedet
 • EUs energilovgivning: Ren-energipakken
 • Strømmarkedet fra et forbrukerperspektiv
 • Markedsføringsloven
 • Miljøpåstander i markedsføring
 • Elhub for strømleverandører

Pia Roll, NVE-RME
Andreas Strandskog, Forbrukerrådet
Frode Elton Haug, Forbrukertilsynet
Cecilie Røer, Forbrukertilsynet
Andreas Holmqvist, Elhub

 Del 2: Oppsummering av nettkurset og tid til spørsmål forts. 

 • Ny smart nettleie
 • Arbeid med sertifisering av strømleverandører
 • Strømkunderapporten
 • Bransjenorm for opprinnelsesgarantier
 • Standard kraftleveringsavtale

 Trond Svartsund, Energi Norge
 Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

 

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til kursholderne via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, eller du ikke har anledning til å delta gjennom hele dagen – meld deg på, og vi sender deg opptaket i etterkant.

Opptaket er tilgjengelig for alle deltakere én uke etter sending.

 

Kursholder

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet. Ved å delta på dette kurset godtar du at webinaret blir tatt opp og distribuert til deltakerne i etterkant.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 26. august 2020,

  Webinar - Zoom

  Gratis webinar: Energi Norges Økonomihåndbok

  Webinaret gir en gjennomgang av hva Økonomihåndboka inneholder, hvordan den brukes, samt hvilke endringer som er aktuelle i 2020.

 2. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?