Energi Norge

Innhold

Selskapsmessig og funksjonelt skille fra 2021 – hvordan overholde de nye reglene?

  • 21. sep 2020Kl. 09:00–11:00
  • Digitalt
  • Medlem: 2.500,- + mva Andre: 3.200,- + mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Fra 1. januar 2021 inntrer det nye regler om funksjonelt skille for norske nettselskaper. Hvordan vil de nye reglene påvirke rollefordelingen innad i et konsern? Hvilke roller kan ledelsen i morselskap ha i øvrige konsernselskap dersom de deltar i ledelsen i nettselskap? Hvilke grep må tas for å unngå habilitetsproblemer i forbindelse med interne anskaffelser?

Bussinessbilde med paragraf

Foto: Adobe Stock

Som følge av stor pågang med spørsmål knyttet til endringene som trer i kraft fra januar 2021 setter Energi Norge i samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen opp et Q&A-webinar. Etter en kort gjennomgang av det nye regelverket vil deltakerne kunne stille spørsmål til ekspertene fra Thommessen.

Vi oppfordrer deltakerne til å sende inn spørsmål i forkant av webinaret slik at ekspertene fra Thommessen kan gi et best mulig svar. Spørsmål kan sendes til Jørn Bugge i Energi Norge på e-post til: jb@energinorge.no innen fredag 18. september kl: 12:00. Det vil også være mulig å stille direkte spørsmål under webinaret.

 

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Foredragsholder

Gunnar arbeider med rammebetingelser og restruktureringer innenfor produksjon og distribusjon av fornybar energi. Gunnar er i en årrrekke rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer. Han rådgir norske og utenlandske energiselskaper innenfor energi-, vassdrags- og konsesjonsrett. I tillegg bistår han kraftselskaper i forbindelse med oppkjøp, salg, emisjoner, fusjoner og ulike omstruktureringer.

Foredragsholder

Jens arbeider med energirett, miljørett og prosedyre. Han har særlig erfaring med transaksjoner innenfor fornybar energi og infrastruktur, energikonsesjoner, europeisk og norsk regulering av energisektoren, økonomisk regulering av kraftnettvirksomhet, fjernvarme, rettigheter over fremmed grunn samt ekspropriasjon, skjønn og annen energirettslig prosedyre. Han leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi og infrastruktur.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål