Energi Norge

Innhold

Fornybarnæringens skattedag 2020

 • 22. okt 2020Kl. 13:00–16:00
 • Nettkurs og webinar
 • Medlem: 4.500,- Andre: 5.500,-
 • Påmeldingsfrist 8. okt 2020

Skattesystemet for energiselskapene endres kontinuerlig. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering. På Fornybarnæringens skattedag får du også ferske kommentarer til statsbudsjettet.

samarbeid på kontoret

Fornybarnæringens skattedag er en viktig årlig møteplass hvor skattesaker for næringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere. Her blir det både rom for diskusjon og mulighet til å møte egen saksbehandler. I tillegg vil noen av de fremste advokatene på aktuelle temaer være til stede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen.

Dagen tar for seg aktuelle endringer i skattesystemet for fornybarnæringen og formidler erfaringer fra relevante skattesaker.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, advokater, jurister og medarbeidere som arbeider med skattespørsmål og selvangivelse.
Skattedagen kan bli godkjent som etterutdanning for revisorer og regnskapsførere.

Program

Tilgjengelig fra 15.oktober kl. 09:00

PROGRAM NETTKURS

Tema

Foredragsholder

Prioriterte skattesaker og aktuelt fra statsbudsjettet

Ingvar Solberg
Energi Norge

Andre tema, saker, uttalelser og dommer

* Byggelånsrenter og eiendomsskatt
* Avskrivningsregler for vindkraft - hva skjer etter 2021?
* Fisjon og aksjesalg – hva er status?

Petter Aa Bjørklund
Advokatfirmaet Thommessen

Anleggsbidrag og andre aktuelle saker

Dina Paulsrud og Vivi Schultze
Skatteetaten Storbedrift

Tilknytningsvilkår for fradrag i grunnrenteinntekten

* Paneldebatt

Thorn Helgesen og Hege Høgalmen
Skatteetaten Storbedrift

Rehabilitering og fradrag for tenkt vedlikehold – hvor går grensen?

Knut Ekern
Harboe & Co

Praktisk informasjon fra Skatteetaten Storbedrift
* Korrigering av kommunefordelingen av eiendomsskattegrunnlaget i kraftanlegg. RF-1156
* Frikraft og konsesjonskraft
* Mva og grunnrenteskatt
* Andre forhold

Inger Mette Dahler
Skatteetaten Storbedrift

Hvordan gjennomføres nettkurset?

Nettkurs er videoforelesning i opptak som distribueres til deltakerne i forkant av webinaret. På denne måten kan du ta deler av kurset i den hastigheten du ønsker og på det tidspunktet du ønsker. Meld deg på og du vil motta en link til nettkurset én uke før webinaret.

Nettkurset er tilgjengelig for alle deltakere i fjorten dager.  

PROGRAM LIVE-WEBINAR 22. OKTOBER

Tid

Tema

Foredragsholder

13:00

Velkommen og praktisk informasjon om webinaret

Merethe Straumsnes
Energi Norge

13:05

Oppsummering av videoforedrag

 • Prioriterte skattesaker og aktuelt fra statsbudsjettet
 • Anleggsbidrag
 • Praktisk informasjon fra Skatteetaten Storbedrift

Ingvar Solberg
Energi Norge

Dina Paulsrud, Vivi Schultze, Hege Høgalmen og Inger Mette Dahler
Skatteetaten Storbedrift

 

14:00

Pause

14:10

Oppsummering av videoforedrag forts.

 • Byggelånsrenter og eiendomsskatt
 • Avskrivningsregler for vindkraft – hva skjer etter 2021?
 • Fisjon og aksjesalg – hva er status?

Petter Aa Bjørklund
Advokatfirmaet Thommessen

15:00

Pause

15:10

Paneldebatt: Tilknytningsvilkår for fradrag i grunnrenteinntekten

 • Oppsummering av videoforedrag
 • Paneldebatt

Thorn Helgesen og Hege Høgalmen
Skatteetaten Storbedrift

Petter Aa Bjørklund
Advokatfirmaet Thommessen

15:55 -16:00

Avslutning

Merethe Straumsnes
Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement