Energi Norge

Innhold

Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

 • 17. nov 2020Kl. 09:00–14:50
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 17. okt 2020

Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

Fornybar produksjon

Velkommen til Kraftverkshydrologi og miljøforhold, et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.

Seminaret samler faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Flere av faggruppene arbeider allerede sammen, og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Målgruppe:

Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, bransje og forskningsmiljøer.

Seminaret arrangeres i samarbeid med:
Norsk Hydrologiråd Logo

 

Program

Program Webinar tirsdag 17. november
 • 09:00 - 12:30
  Sesjon 1: Hydrologi
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Energi Norge /Hydrologirådet
 • 09:05 - 09:25
  Avrenningskart - status for arbeidet
  • Stein Beldring
   NVE
 • 09:25 - 09:45
  Ny Nevina, gjennomgang av ny funksjonalitet
  • Thomas Væringstad
   NVE
 • 09:45 - 09:55
  Pause
 • 09:55 - 10:15
  Flomportalen – for deg som er interessert i flomberegninger
  • Per Alve Glad
   NVE
 • 10:15 - 10:35
  RadPro - bruk av resultater inn i SHyFT, sammenligning med rå AROME
  • Yisak Abdella
   Statkraft
 • 10:35 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:05
  Dokumenterte forbedringer i HBV, DDD. Resultater fra samarbeid med NTNU, regionalisering, timeskjøring på småfelt, forbedring av snørutiner
  • Thomas Skaugen
   NVE
 • 11:05 - 11:25
  Kartlegging av snødekke og vanninnhold ved bruk av radar og satellitt
  • Frano Cetinic
   EDInsights
 • 11:25 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:50
  Sesjon 2: Miljø
 • 12:30 - 12:50
  Revisjoner og Vanndirektiv
  • Eirik Bjørkhaug
   NVE
  • Oda Bjerke
   NVE
 • 12:50 - 13:10
  Sumvirkninger - nytt forskningsprosjekt
  • Ingeborg Gråbak
   SINTEF
 • 13:10 - 13:20
  Pause
 • 13:20 - 13:40
  Kobling mellom Vann-Nett og andre databaser. - Varierende vannstand nedstrøms kraftverk. Brukes dataene effektivt?
  • Jo Halvard Halleraker
   MDIR
 • 13:40 - 14:00
  Ny veileder for minstevannsføring
  • Sigrunn Birkeland Rawcliffe
   NVE
 • 14:00 - 14:10
  Pause
 • 14:10 - 14:30
  Tiltakspakker for miljøtiltak i regulerte vassdrag
  • Ulrich Pulg
   NORCE
 • 14:30 - 14:50
  Hva gjør vi med tersklene i Nea? *Miljø-DNA *Terskelfjerning
  • Torbjørn Forseth
   NINA
 • 14:50 - 14:50
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 22. - 23. oktober 2020,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

  I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 2. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.