Energi Norge

Innhold

Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift.

Fornybar produksjon

Velkommen til Kraftverkshydrologi og miljøforhold, et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Flere spennende innlegg innenfor følgende sesjoner står på agendaen:

 • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
 • Flom – beregning og håndtering
 • Hydrologiske og hydrauliske modeller
 • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
 • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv - forvaltningspraksis og case fra bransjen
 • Miljøforhold
Seminaret arrangeres i samarbeid med:
Norsk Hydrologiråd Logo

Seminaret samler faggrupper som arbeider med relevante temaer for å sikre en helhetlig forvaltning av våre vassdrag. Vi vil dra nytte av erfaringer fra de store miljøene rundt produksjonsplanlegging, vassdragsmiljø, hydrologi og hydraulikk. Flere av faggruppene arbeider allerede sammen, og vi ønsker å skape en møteplass hvor løsninger i grenseland mellom de tradisjonelle fagdisipliner kan presenteres for et bredere publikum. Vi vil gjennomgå forskningsresultater, nye metoder, verktøy og forvaltningspraksis samt ulike tiltak som er implementert.

Målgruppe:

Forvaltningen på alle nivåer, rådgivere, bransje og forskningsmiljøer.

Program dag 1
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:10
  Åpning og velkommen
  • Norsk Hydrologiråd og Energi Norge
 • 09:10 - 12:30
  Sesjon 1: Faktagrunnlag
  • Sesjonsledere:
   Vegard Pettersen og Geir Taugbøl, Energi Norge
 • 09:10 - 09:40
  Bruk og Innhold i Vann-Nett
  • Lars Statsberg
   NVE
 • 09:40 - 10:10
  Kobling mellom Vann-Nett og andre databaser. - Varierende vannstand nedstrøms kraftverk. Tas det nok hensyn til miljøet ved variabel drift?
  • Jo Halvard Halleraker
   MDIR
 • 10:10 - 10:30
  Pause
 • 10:30 - 11:00
  Sumvirkninger - nytt forskningsprosjekt
  • Ingeborg Gråbak
   SINTEF
 • 11:00 - 11:30
  Vannkraftens tilleggsverdier, arbeidet i IEA Annex 9 og 14
  • Atle Harby
   SINTEF
  • Linn Emelie Schäffer
   SINTEF
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:20
  Sesjon 2: Tiltak
  • Sesjonsleder:
   Knut Alfredssen, NTNU
 • 12:30 - 13:00
  Tiltakspakker for miljøtiltak i regulerte vassdrag
  • Ulrich Pulg
   NORCE
 • 13:00 - 13:30
  Hva gjør vi med tersklene i Nea?
  • Miljø-DNA
  • Terskelfjerning
  • Torbjørn Forseth
   NINA / NTNU
 • 13:30 - 14:00
  AlternaFuture, hydrologisk perspektiv
  • Kaspar Vereide
   NTNU
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 16:40
  Sesjon 3: Forvaltningsrammer
  • Sesjonsledere:
   Vegard Pettersen og Geir Taugbøl, Energi Norge
 • 14:20 - 14:50
  Erfaringer fra inneværende planperiode *Innkalling til vilkårsrevisjon
  • NN
 • 14:50 - 15:20
  Revisjoner. Nye avgjorte saker, prioriteringer
  • Eirik Bjørkhaug
   NVE
 • 15:20 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 16:10
  Vanndirektivet - pågående arbeid med nye planer
  • Oda Bjerke
   NVE
 • 16:10 - 16:40
  Ny veileder for minstevannsføring
  • Sigrunn Birkeland Rawcliffe
   NVE
 • 16:40 - 16:40
  Slutt for dagen
Program dag 2
 • 08:30 - 09:00
  HyMo rammeverk
  • Tor Haakon Bakken
   SINTEF
 • 09:00 - 13:00
  Sesjon 4: Hydrologisk modellering
  • Sesjonsleder:
   Erlend Moe, Glitre Energi/Norsk Hydrologiråd
 • 09:00 - 09:30
  HyMo Hydrologisk tilstand i vannforekomster, sammenligning av før- og etterverdier
  • Astrid Voksø
   NVE
 • 09:30 - 10:00
  RadPro - bruk av resultater inn i SHyFT, sammenligning med rå AROME
  • Yisak Abdella
   Statkraft AS
 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:50
  Dokumenterte forbedringer i HBV, DDD. Resultater fra samarbeid med NTNU, regionalisering, timeskjøring på småfelt, forbedring av snørutiner
  • Thomas Skaugen
   NVE
 • 10:50 - 11:20
  Modellering av miljøparametre med LIDAR som basis
  • Knut Alfredsen
   NTNU
  • Ana Bustos
   SINTEF
 • 11:20 - 12:00
  Kartlegging av snødekke og vanninnhold ved bruk av radar og satellitt
  • Frano Cetinic
   EDInsights
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 16:20
  Sesjon 5: Flom og hendelser
  • Sesjonsleder:
   Knut Ola Aamodt, NVE
 • 13:00 - 13:30
  Avrenningskart - status for arbeidet
  • Stein Beldring
   NVE
 • 13:30 - 14:00
  Ny Nevina, gjennomgang av ny funksjonalitet
  • Thomas Væringstad
   NVE
 • 14:00 - 14:30
  Flomportalen – for deg som er interessert i flomberegninger
  • Per Alve Glad
   NVE
 • 14:30 - 14:50
  Pause
 • 14:50 - 15:20
  Flomvarslingen, erfaringer med nye 6-ukersprognoser.
  • Bjørn Moltzau
   NVE
 • 15:20 - 15:50
  Flomprognostisering, betydningen av magasiner for flomhåndteringen
  • Bendik Torp Hansen
   SINTEF
 • 15:50 - 16:20
  Håndtering av hendelser, flommen 2020
  • NN
 • 16:20 - 16:20
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?