Energi Norge

Innhold

Tilsyn med landbruksinstallasjoner for DLE

 • 3. nov 2020Kl. 09:30–15:45
 • Digitalt
 • Medlem: NOK 4.500,- + mva Andre: NOK 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Kurset gir inspektører innenfor DLE og sakkyndige selskaper kunnskap om hvordan man tilsyns- og forvaltningsmessig skal behandle elektriske installasjoner i landbruket og andre korrosive miljøer.

Hva får du?

Som deltaker vil du få innsikt og forståelse for hvilket regelverk som gjelder for landbruket mht elektriske løsninger, roller og ansvar, slik at forvaltningen på dette området ivaretas på en forsvarlig måte.

Regelverket som skal benyttes ved tilsyn av slike anlegg er Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og Internkontrollforskriften. Mange av detaljene for tilsynsarbeidet er imidlertid beskrevet i NEK 400-7-705 – Installasjoner i landbruket. Kurset vil fokusere mye på NEK 400:2018 og de forholdene som gjelder tilsyn av elektriske anlegg i landbruket.

Hovedpunkter fra programmet:

•Spesielle krav til landbruksinstallasjoner
•Tilsyn med installasjoner - revisjoner og detaljkontroll
•Gjeldende regelverk for landbruket
•Riktig saksbehandling
•Eksempler fra kontroller

Hvem er det for?

Ledere og ansatte i DLE og sakkyndige selskaper som skal føre tilsyn med elektriske installasjoner i landbruket eller tilsvarende anlegg.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer er online seminarer du kan delta på fra hvor som helst. Meld deg på og du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat. Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Tirsdag 3. november
 • 09:20 - 09:30
  Pålogging
 • 09:30 - 09:45
  Åpning
  • Målsetting med kurset
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge
 • 09:45 - 10:30
  Regelverket for landbruksinstallasjoner
  • Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og krav til installasjoner i landbruket
  • Aktuelle normer
  • Tommy Skauen
   Infratek Elsikkerhet
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 12:00
  NEK 400
  • Gjennomgang av sentrale deler i normen
  • Nye krav i 2018-utgaven
  • Kjell Morten Halvorsen
   KMH Elektro AS
 • 12:00 - 13:00
  Lunsj
 • 13:00 - 14:00
  NEK 400-7-705 – installasjoner i landbruket
  • Spesielle krav til landbruksinstallasjoner
  • Eksempler
  • Kjell Morten Halvorsen
 • 14:00 - 14:15
  Pause
 • 14:15 - 15:15
  Tilsyn med landbruksinstallasjoner
  • Virksomhetstilsyn (revisjoner)
  • Detaljkontroll
  • Riktig saksbehandling
  • Eksempler fra kontroll
  • Tommy Skauen
 • 15:15 - 15:45
  Diskusjon og oppsummering

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål