Energi Norge

Innhold

Webinar: Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

 • 22. okt 2020til 23. okt 2020
 • Webinar i Zoom
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 22.sep 2020

I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Dam, ukjent sted

Vassdragsteknisk forum for alle regioner holdes i år som et samlet webinar. Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Som erstatning for den tradisjonelle befaringen, arrangerer vi digitale befaringer.

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Hvem er det for? 

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?