Energi Norge

Innhold

Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

 • 22. okt 2020til 23. okt 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

Dam, ukjent sted

Vassdragsteknisk forum for alle regioner holdes i år som et samlet webinar. Dette forumet gir deg faglige foredrag fra dameiere, konsulenter og NVE. Som erstatning for den tradisjonelle befaringen, arrangerer vi digitale befaringer.

Vi håper å inspirere til gode samtaler og erfaringsutvekslinger.

Hvem er det for? 

Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Årets VTF byr blant annet på digitale befaringer

PROGRAM WEBINAR dag 1
Online webinar 22. oktober
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Anne Marit Håstein Ruud
   Energi Norge AS
 • 09:10 - 09:30
  Damsikkerhet
  • Lars Grøttå
   NVE
 • 09:30 - 10:00
  Regulantens ansvar under flom

  • Manøvreringsreglement
  • Roller; regulant og forvaltning
  • Rutiner og beredskap i en flomsituasjon
  • Flom i regulerte vassdrag, Utfordringer og eksempler
  • Flomdemping, klima og vilkårsrevisjoner

  • Ragnhild Stokker
   NVE
 • 10:00 - 10:45
  Dam Moglice
  • Hoveddata for kraftverket og organisering av prosjektet
  • Geologi, Hydrologi og Sedimenter
  • 167 m høy steinfyllingsdam med asfaltkjerne, Omløpstunnel/tappeluker og flomløp
  • Lessons learned
  • Bård Aspen
   Statkraft
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Fangdam ved Strømseter
  • Trygg gjennomføring av en fangdam som fikk bruddkonsekvenser under arbeidets gang
  • Beskrivelse av dammen og opprinnelig opplegg for forbiledning av vann i byggetiden
  • Roller og ansvar i byggeprosessen
  • Endringer under arbeidets gang som gjorde at fangdammen fikk bruddkonsekvenser nedstrøms
  • Prosess med forsterkning av fangdam, beredskap og dialog med NVE
  • Richard Duncumb & Mads Malmbekk
   Multiconsult Norge AS
 • 11:30 - 12:00
  DIGITAL BEFARING, Mjåvatn

  • Ny dam
  • Lukehus
  • Tunneldrift

  • Oddmund Brevik
   HafslundECO
 • 12:00 - 12:00
  Slutt for dagen
PROGRAM WEBINAR dag 2
Online webinar 23. oktober
 • 09:00 - 09:10
  Velkommen
  • Hans Erik Trongkleiv
   Sweco
 • 09:10 - 09:30
  Sikkerhet for 3.pers, praktisk gjennomføring
  • Helge Martinsen
   Glitre Energi
 • 09:30 - 10:00
  Dam Kuli Digitalt damprosjekt m/ stedlig kontroll

  • Digitalt damprosjekt
  • Stedlig kontroll - praktisk gjennomføring
  • Sjekklister i Dalux

  • Atle Sørensen & Hans Erik Trongkleiv
   Sweco
 • 10:00 - 10:30
  Tilstandsvurderingen av luker ved bruk av friksjon- og kraftmålinger.

  • Driftsforhold, lagertyper, materialvalg, erfaringer/havarier
  • Friksjonsmåling som metode for tilstandsvurdering
  • Erfaringer med friksjonsmålinger

  • Jostein Hals og Henning Føsker
   Norconsult
 • 10:30 - 10:45
  Revurdering - En praktisk tilnærming

  • Rådgivers og VTAs tilnærming
  • Lukke tekniske avvik uten rehabilitering
  • Adaptiv investering

  • Aslak Foss Bøhle
   Sweco
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:30
  Sikringshåndboka

  • Digital plattform for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred
  • Planlegging, prosjektering, utførelse og FDV
  • Ulike arbeidsoppgaver er beskrevet i moduler

  • Priska Helene Hiller
   NVE
 • 11:30 - 12:00
  DIGITAL BEFARING, Adamselv
  • Hoveddam med steinbrudd
  • Dam Østeide
  • Dam Norvesteide
  • Kanal Offervann
  • Inntak Måsavann
  • Tor Oxhovd
   Statkraft
 • 12:00 - 12:00
  Takk for i dag

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 2. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 3. 2. november 2020,

  Trondheim

  Damsikkerhet II

  To ukers kurs, uke 45 og uke 48 i Trondheim