Energi Norge

Innhold

Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

 • 20. okt 2020til 22. okt 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500,- + mva Andre: 5.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

NVE har estimert at reinvesteringsbehovet for elektromekanisk produksjonsutstyr de neste 40 årene vil være ca 150 milliarder. Behovet for nettinvesteringer vil koste omtrent like mye, i tillegg kommer investeringer på dam- og vassdragsanlegg.

Dette webinaret går over 2 halve dager,
med en dags mellomrom =

20.10.2020 09:00 - 12:30 og
22.10.2020 09:00 - 12:30

Energi Norge har i en serie med FoU-prosjekter samarbeidet med bransjen og SINTEF Energi om å utvikle en metodikk for analyse av reinvesteringsprosjekter. Dette innebærer en systematisk kartlegging av mulige vedlikeholdstiltak og hvordan man bør risikovurdere investeringer, for deretter å kunne prioritere vedlikeholdsoppgaver og reinvesteringstiltak på best mulig måte.

Optimalt vedlikehold har som formål å sikre ønsket tilgjengelighet av produksjonsutstyret og samtidig styre vedlikeholds- og reinvesteringskostnadene innenfor gitte rammer. Med de enorme reinvesteringsbehov som bransjen nå står ovenfor er det avgjørende å ha gode og effektive verktøy for å analysere prosjekter.

Mange kraftproduksjonselskaper har tatt i bruk disse verktøyene og kan vise til svært positive erfaringer. Dette kurset gir en gjennomgang av analyseverktøyet og metodikken som gjør det enklere å ta de riktige beslutningene.

Hva får du kunnskap om?

 • Skader, skadeutvikling og levetid
 • Sviktmodellen og levetidskurver
 • Risikovurdering – hvordan risikovurdere en teknisk tilstand
 • Teknisk-økonomisk analyse
 • Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
 • Nåverdibetraktninger av konkrete case
Hvem er det for?

Ledere, økonomer og controllere i produksjonsselskap.

Program

Program dag 1 - 20.oktober 09:00-12:00
 • 09:00 - 09:10
  Åpning, bakgrunn for kurset
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:10 - 09:35
  Skader, skadeutvikling og levetid
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 09:35 - 10:00
  Sviktmodellen og sviktsannsynlighet
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:00 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:30
  Gruppediskusjon
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:30 - 10:55
  Hvordan kvantifisere risiko i prosjekter
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:55 - 11:20
  Vedlikeholdsmetodikker
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 11:20 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 12:00
  Teknisk-økonomisk analyse
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 12:00 - 12:00
  Slutt for dagen
Program dag 2 - 22.oktober 09:00-12:30
 • 09:00 - 09:30
  Presentasjon av case fra vannkraftbransjen
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:30 - 09:50
  Analyseutfordringer
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:50 - 10:15
  Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult
 • 10:15 - 10:25
  Pause
 • 10:25 - 10:50
  Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:50 - 11:15
  Gruppeoppgave
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 11:15 - 11:35
  Gjennomgang av gruppeoppgave
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 11:35 - 11:45
  Pause
 • 11:45 - 12:30
  Erfaring fra bruk av metodikk og verktøy i kraftselskap
  • Peder Vidar Golberg
   Hafslund E-CO
 • 12:30 - 12:30
  Slutt

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge har avtalepriser med Nordic choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 22. - 23. oktober 2020,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

  I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 2. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.