Energi Norge

Innhold

Brukermøte kontrollanlegg 2020

Fra analog til digital – har du full kontroll?

Bli oppdatert på trender, nyheter og aktuell erfaringsutveksling innenfor din bransje, enten du jobber i produksjon eller nett med prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg.

Komiteen jobber med å ferdigstille program for årets Brukermøte.
Komiteen består av:
Rannveig Løken, Statnett
Geir Hvidsten, VOITH
Tancred Karlsen, ABB
Safet Trto, Statkraft
Atle Tangedal, Tekna
Einar Jones-Kobro, Energi Norge

Vi etterstreber høy kvalitet og målrettet faglig innhold. Brukermøte kontrollanlegg er en viktig arena for faglig oppdatering og nettverksbygging i bransjen. Konferansen er et samarbeid mellom Tekna og Energi Norge.

Tirsdag 1. desember
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:10
  Åpning og velkommen
  • Atle Tangedal, Tekna og Einar Jones-Kobro, Energi Norge
 • 09:10 - 11:15
  Sesjon 1 Sikkerhet
  • Sesjonsleder: Rannveig Løken, Statnett SF
 • 09:10 - 09:55
  Beredskapsforskriften
  • Janne Hagen
   NVE
 • 09:55 - 10:25
  KraftCERT om cybersikkerhet, praktiske eksempel
  • Lars Erik Smevold
   KraftCERT
 • 10:25 - 10:55
  Hva bør vi gjøre for å unngå et cyberangrep?
  • Eksempel på hendelse
  • Siv Hilde Houmb
   Statnett SF
 • 10:55 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 14:50
  Sesjon 2 Komponenter
  • Sesjonsleder: Geir Hvidsten, VOITH
 • 11:15 - 11:45
  Måletransformatorer
  • Beregning, implemetering
  • Kjerner for vern og måling
  • Ronny Goin
   Statkraft AS
 • 11:45 - 12:15
  Sensorer: gjennomgang av utrustning av en komponent (f.eks trafo)
  • ABB
 • 12:15 - 13:15
  Lunsj
 • 13:15 - 13:45
  Overspenninger på generator- og magnetiseringstransformatorer
  • Bjørn Gustavsen
   SINTEF
 • 13:45 - 14:30
  Vakuumteknologi i høyspentbrytere
  • Lornts Mikal Sklett
   Siemens
 • 14:30 - 14:50
  Pause
 • 14:50 - 16:20
  Sesjon 3 Hendelser
  • Sesjonsleder: Tancred Karlsen, ABB
 • 14:50 - 15:20
  Havari-potpouri
  • En rask gjennomgang av en del havarier, årsaker og tiltak.
  • Steinar Maalen
   Voith Hydro AS
 • 15:20 - 15:50
  Gjennomgang av hendelser
  • ABB
 • 15:50 - 16:20
  Hendelse med høy frekvens og spenning forårsaket av vindkraft i Nord-Norge
  • Olve Mogstad
   Statnett
 • 16:20 - 16:20
  Slutt for dagen
 • 18:30 - 22:30
  Middag på hotellet

  Påmelding påkrevd

Onsdag 2. desember
 • 08:30 - 08:35
  Velkommen
  • Energi Norge/Tekna
 • 08:35 - 11:15
  Sesjon 4 Prinsipp og dokumentasjon
  • Sesjonsleder: Safet Trto, Statkraft AS
 • 08:35 - 09:20
  Statnetts jordingsveileder. Jording av trafostasjoner
  • Trond Ohnstad
   Statnett SF
 • 09:20 - 09:50
  Tanker bak Statkrafts prinsippdokumentasjon
  • Andreas Ulvestad
   Statkraft AS
 • 09:50 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:55
  Systematisk Idriftsettelse
  • Signaltesting
  • Systemutprøving
  • Prosedyrer
  • Eksempler.
  • Jonny Pedersen
   Pecom AS
 • 10:55 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 15:00
  Sesjon 5 Digitalisering
  • Sesjonsledere: Atle Tangedal, Tekna og Einar Jones-Kobro, Energi Norge
 • 11:15 - 11:45
  DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 11:45 - 12:15
  RDS og resten av tag'en (IEC61850)
  • Erik Wiborg
   Statkraft AS
 • 12:15 - 13:15
  Lunsj
 • 13:15 - 13:45
  EcoDis-prosjektet
  • Narges Hurzuk
   Statnett SF
 • 13:45 - 14:15
  Simuleringslab for kjernekraftverk - digital stasjon
  • Bjørn Gran
   IFE
 • 14:15 - 15:00
  Digital stasjon Langedalen, Koengen og Billøydbakken
  • Erfaringer etter ett års skarp drift.
  • Hvordan bygget vi før, og i dag?
  • Systemarkitektur
  • Kjartan Andersland
   BKK
  • Svein Morten Strømsnes
   BKK
 • 15:00 - 15:05
  Avslutning

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 14. - 18. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

  Damsikkerhet I uke 38 2020

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 16. - 17. september 2020,

  Clarion Collection Hotel Bryggeparken

  Kraftkom 2020

  I september samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Skien. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Verdiskapende styrearbeid - Hvordan og hvorfor?