Energi Norge

Innhold

Brukermøte kontrollanlegg 2020

 • 1. des 2020Kl. 09:00–12:30
 • Digitalt
 • Medlem Tekna /Energi Norge: 2.800,- + mva Andre: 3.500,- + mva
 • Påmeldingsfrist 01.11.2020

Fra analog til digital – har du full kontroll?

Bli oppdatert på trender, nyheter og aktuell erfaringsutveksling innenfor din bransje, enten du jobber i produksjon eller nett med prosjektering, drift og vedlikehold av kontrollanlegg.

Komiteen består av:
Rannveig Løken, Statnett
Geir Hvidsten, VOITH
Tancred Karlsen, ABB
Safet Trto, Statkraft
Atle Tangedal, Tekna
Einar Jones-Kobro, Energi Norge

Vi etterstreber høy kvalitet og målrettet faglig innhold. Brukermøte kontrollanlegg er en viktig arena for faglig oppdatering og nettverksbygging i bransjen. Konferansen er et samarbeid mellom Tekna og Energi Norge.

Webinar Tirsdag 1. desember
 • 09:00 - 09:05
  Åpning og velkommen
  • Atle Tangedal, Tekna og Einar Jones-Kobro, Energi Norge
 • 09:05 - 09:30
  Beredskapsforskriften
  • Janne Hagen
   NVE
 • 09:30 - 09:55
  Hva bør vi gjøre for å unngå et cyberangrep?
  • Eksempel på hendelse
  • Siv Hilde Houmb
   Statnett SF
 • 09:55 - 10:10
  Pause
 • 10:10 - 10:35
  Havari-potpouri
  • En rask gjennomgang av en del havarier, årsaker og tiltak.
  • Steinar Maalen
   Voith Hydro AS
 • 10:35 - 11:00
  Hendelse med høy frekvens og spenning forårsaket av vindkraft i Nord-Norge
  • Olve Mogstad
   Statnett
 • 11:00 - 11:15
  Pause
 • 11:15 - 11:25
  DIGIN er energiselskapenes eget bransjeinitiativ for digitalisering
  • Martin Hviid Nielsen
   Energi Norge
 • 11:25 - 11:35
  RDS og resten av tag'en (IEC61850)
  • Erik Wiborg
   Statkraft
 • 11:35 - 12:00
  Tanker bak Statkrafts prinsippdokumentasjon
  • Andreas Ulvestad
   Statkraft
 • 12:00 - 12:25
  Digital stasjon Langedalen, Koengen og Billøydbakken.
  • Erfaringer etter ett års skarp drift.
  • Hvordan bygget vi før, og i dag?
  • Systemarkitektur
  • Kjartan Andersland og Svein Morten Strømsnes
   BKK
 • 12:25 - 12:30
  Avslutning

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 22. - 23. oktober 2020,

  Digitalt

  Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020

  I 2020 utgår VTF regionmøter, men erstattes av et webinar med tittelen "Vassdragsteknisk Forums høstmøte 2020". Webinaret vil bli et arrangement for utveksling av driftserfaringer og presentasjoner av nyvinninger, teknologi, miljø og sikkerhet.

 2. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 3. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.