Energi Norge

Innhold

Brukermøte spenningskvalitet

Spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning – når og hvordan?

#005

Bruksmønsteret i kraftnettet endrer seg som følge av elektrifisering generelt og økt anvendelse av nye teknologier. Utfordringene kan løses med forsterking av kraftnettet, men det er ikke alltid lønnsomt. Det finnes alternative løsninger som muligens kan være billigere. Ett av de er spenningsregulering i distribusjonsnettet, men det kreves teknisk/økonomiske analyser av ulike alternativer. Det fellesfinansierte prosjektet "Samordnet spenningsregulering i distribusjonsnett" (Samreg) har forsket på temaet og ferdigstiller en praktisk håndbok i løpet av 2020. Målsetningen er å gi praktisk veiledning til nettplanleggeren og prosjekteringsingeniøren uten behov for nye analyseverktøy. Forskerne fra SINTEF Energi vil presentere resultatene.

Brukermøtet vil også behandle andre sentrale tema. Gjennom presentasjoner og diskusjoner søker vi blant annet svar på følgende spørsmål:

 • Hvorfor synes det å bli mer DC-spenning i nettet og hvordan identifisere årsaken?
 • Hvor langt går nettselskapets utredningsplikt ved klager på spenningskvaliteten?
 • Hva er akseptable vilkår i tilknytnings-/nettleieavtaler?
 • Hva er status på realisering av nettnytte av AMS og er spenningsmålinger i AMS anvendelige for myndighetenes regulering?
 • Hva bør kravene til neste generasjon spenningskvalitetsinstrument være?

Vi tar pulsen på utviklingen av den nasjonale spenningskvalitetsdatabasen NASDAT, reguleringsmyndighetens tilsynserfaringer og fremtidsplaner. I tillegg belyser vi interessante caser og annet innhold som er spilt inn fra noen nettselskap.

Merk: Brukermøtet er en møteplass for utveksling av viktige erfaringer og drøfte håndtering av nye, og er best egnet som et fysisk arrangement. Vi anser smittefare for Covid-19 så lav på nåværende tidspunkt at det vil være forsvarlig å avvikle møtet på tradisjonelt vis. Avstandskrav og hygiene er strengt ivaretatt på konferansehotellet, og aktører innen persontransport har også egne smitteverntiltak. Hvis risikobildet endrer seg, vil vi arrangere brukermøtet digitalt. Ingen grunn til å utsette påmelding!

Hvem er det for?
Alle som arbeider med spenningskvalitet og teknisk håndtering av kundeklager i nettselskap, konsulenter, myndigheter.

Program

Onsdag 21. oktober
 • 08:30 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:55
  Nytte av AMS
 • 09:40 - 09:50
  Innledning
  • Ketil Sagen
 • 09:50 - 10:10
  Status på utnyttelse av AMS-data og ideer for ytterligere nettnytte
  • Kjell Anders Tutvedt
   Elvia
 • 10:10 - 10:25
  Resultater fra testing av AMS-måler i Smartgridlaboratoriet
  • Henning Taxt
   SINTEF Energi
 • 10:25 - 10:40
  Spenningsmåling i AMS - gode nok for reguleringsformål?
  • TBA
 • 10:40 - 10:55
  Høyohmige jordfeil eller usymmetri - kan AMS gi svaret?
  • Diskusjon
 • 10:55 - 11:25
  Pause
 • 11:25 - 14:45
  Nettplanlegging og spenningskvalitet
 • 11:25 - 11:35
  Innledning
  • Ketil Sagen
 • 11:35 - 11:50
  kWh-verdier med 1 minutts tidsoppløsning er viktig mht spenningskvalitet
  • Aurora Flataker
   SINTEF Energi
 • 11:50 - 12:10
  Analyse og modellering av nettpåvirkning fra elektrisk transport
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 12:10 - 12:30
  Mikronett som alternativ til reinvesteringer og nettforsterkning
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 12:30 - 12:45
  Hva er behovene ift. planleggingsverktøy?
  • Diskusjon
 • 12:45 - 13:00
  Erfaringer med bruk av individuelle støygrenser - overvåking av overholdelse på fergeladeprosjekter
  • PQA
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:15
  Tilknytnings-/nettleieavtale med vilkår - hva er akseptable vilkår?
  • RME
 • 14:15 - 14:30
  Når husholdningskunden klager - utviklingen sett med Elklagenemndas øyne
  • Jasmin Abu Sagr, sekretariatsleder
   Elklagenemnda
 • 14:30 - 14:45
  Har forbrukerkundene for gode rettigheter?
  • Diskusjon
 • 14:45 - 16:30
  Spenningsregulering - alternativ til nett
 • 14:45 - 15:00
  Innledning - plusskunde utløser behov for tiltak i sterkt nett
  • Svjetlana Pudar Jeftic,
   Skagerak Nett
 • 15:00 - 15:25
  Spenningsregulering - når og hvordan?
  • Bendik Nybakk Torsæter og Aurora Flataker,
 • 15:25 - 15:40
  Pause
 • 15:40 - 15:55
  Serieregulator og batteri - resultat fra testcaser i Smartgridlaben
  • Bendik Nybakk Torsæter
 • 15:55 - 16:15
  Optimal håndtering av utforinger i svake LS-nett
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 16:15 - 16:30
  Hvor attraktivt er egentlig batterier i nettet?
  • Diskusjon
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag i restauranten
Torsdag 22. oktober
 • 09:00 - 09:05
  God morgen
  • Ketil Sagen
 • 09:05 - 10:15
  Spenningskvalitetsinstrumenter - neste generasjon arbeidshest
 • 09:05 - 09:15
  Oversikt over instrumenter i bruk og deres styrke og svakhet
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 09:15 - 09:25
  Hvilke ytelser bør instrumentene ha i neste generasjon?
  • Henrik Kirkeby
 • 09:25 - 10:05
  Hva finnes av spenningskvalitetsinstrumenter og hva kommer?
  • PQE, IKM Instrutek, Last Mile, Dewesoft
 • 10:05 - 10:15
  Flimmer verdier skaper usikkerhet - hvordan håndtere det?
  • Diskusjon
 • 10:15 - 10:35
  Pause
 • 10:35 - 11:10
  Overvåking og regulering av spenningskvalitet
 • 10:35 - 10:55
  NASDAT og PQ Portal - status og hva kan dette brukes til?
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 10:55 - 11:10
  Tilsynserfaringer og endringsbehov i reguleringen
  • RME
 • 11:10 - 13:00
  Spenningskvalitet og EMC i praksis
 • 11:10 - 11:20
  Spenningskvalitet i praksis - slik er vår situasjon
  • TBA
 • 11:20 - 11:35
  DC-spenning i nettet- typiske kilder og hvordan finne "synderen"
  • Henrik Kirkeby
 • 11:35 - 11:55
  Pause
 • 11:55 - 12:20
  EMC-caser
  • Henrik Kirkeby og Martin Lillebo
   PQA
 • 12:20 - 12:35
  TBA
 • 12:35 - 12:55
  Hvordan bruke abonnement på Håndbøker?
  • Martin Lillebo og Ketil Sagen
 • 12:55 - 13:00
  Avslutning
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj og vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette i påmeldingsskjema. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.295,- . Rom betales individuelt ved utsjekk.

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 21. oktober i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 640,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 20. august 2020,

  Webinar

  Webinar: Byggherre- og HMS -forskriften

  Webinaret fokuserer på de mest sentrale temaene i byggherre- og HMS-forskriften.

 2. 1. september 2020,

  Webinar

  Webinar: Offentlige anskaffelser – hvordan etterleve regelverket

  Nett- og fjernvarmeselskaper er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Dette kurset gir en praktisk oversikt over de delene av regelverket det er viktigst å kjenne til og hva som må gjøres for å etterleve regelverket.

 3. 3. september 2020,

  3,5 timer nettkurs +, 3 timer online webinar

  Nettkurs og webinar: Erstatningsrett for nettselskap

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på?