Innhold

Brukermøte spenningskvalitet

 • 21. okt 2020til 22. okt 2020
 • Digitalt
 • Medlem: 4.500 + mva Andre: 5.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Spenningsregulering som alternativ til nettforsterkning – når og hvordan?

#005

Bruksmønsteret i kraftnettet endrer seg som følge av elektrifisering generelt og økt anvendelse av nye teknologier. Utfordringene kan løses med forsterking av kraftnettet, men det er ikke alltid lønnsomt. Det finnes alternative løsninger som muligens kan være billigere. Ett av de er spenningsregulering i distribusjonsnettet, men det kreves teknisk/økonomiske analyser av ulike alternativer. Det fellesfinansierte prosjektet "Samordnet spenningsregulering i distribusjonsnett" (Samreg) har forsket på temaet og ferdigstiller en praktisk håndbok i løpet av 2020. Målsetningen er å gi praktisk veiledning til nettplanleggeren og prosjekteringsingeniøren uten behov for nye analyseverktøy. Forskerne fra SINTEF Energi vil presentere resultatene.

Brukermøtet vil også behandle andre sentrale tema. Gjennom presentasjoner og diskusjoner søker vi blant annet svar på følgende spørsmål:

 • Hvorfor synes det å bli mer DC-spenning i nettet og hvordan identifisere årsaken?
 • Hvor langt går nettselskapets utredningsplikt ved klager på spenningskvaliteten?
 • Hva er akseptable vilkår i tilknytnings-/nettleieavtaler?
 • Hva er status på realisering av nettnytte av AMS og er spenningsmålinger i AMS anvendelige for myndighetenes regulering?
 • Hva bør kravene til neste generasjon spenningskvalitetsinstrument være?

Vi tar pulsen på utviklingen av den nasjonale spenningskvalitetsdatabasen NASDAT, reguleringsmyndighetens tilsynserfaringer og fremtidsplaner. I tillegg belyser vi interessante caser og annet innhold som er spilt inn fra noen nettselskap.

Merk: Brukermøtet arrangeres i år som et digital arrangement. Det vil bli en blanding av interessante foredrag, mulighet for spørsmål og kommentarer, og meningsmålinger på en online plattform. Diskusjoner legger vi til et eget digitalt møterom. 

Hvem er det for?
Alle som arbeider med spenningskvalitet og teknisk håndtering av kundeklager i nettselskap, konsulenter, myndigheter.

Program

Onsdag 21. oktober
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:05 - 10:05
  Nytte av AMS
 • 09:05 - 09:10
  Innledning
  • Ketil Sagen
 • 09:10 - 09:25
  Status på utnyttelse av AMS-data og ideer for ytterligere nettnytte
  • Kjell Anders Tutvedt
   Elvia
 • 09:25 - 09:40
  Resultater fra testing av AMS-måler i Smartgridlaboratoriet
  • Henning Taxt
   SINTEF Energi
 • 09:40 - 09:50
  Spenningsmåling i AMS - gode nok for reguleringsformål?
  • Thomas Kallevik
   NVE-RME
 • 09:50 - 10:00
  Pause med online mentometer

  Hva er størst nettnytte med AMS-data?

  • Diskusjon
 • 10:00 - 10:05
  Svar fra mentometer
 • 10:05 - 10:40
  Nettplanlegging og spenningskvalitet
 • 10:05 - 10:10
  Innledning
  • Ketil Sagen
 • 10:10 - 10:20
  kWh-verdier med 1 minutts tidsoppløsning er viktig mht spenningskvalitet
  • Aurora Flataker
   SINTEF Energi
 • 10:20 - 10:35
  Analyse og modellering av nettpåvirkning fra elektrisk transport
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 10:35 - 10:50
  Mikronett som alternativ til reinvesteringer og nettforsterkning
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 10:50 - 11:00
  Erfaringer med bruk av individuelle støygrenser - overvåking av overholdelse på fergeladeprosjekter
  • Thor Holm
   PQA
 • 11:00 - 11:10
  Vilkår for tilknytning - hva er akseptable vilkår?
  • Eirik Eggum
   NVE-RME
 • 11:10 - 11:30
  Pause
 • 11:30 - 13:00
  Overvåking og regulering av spenningskvalitet
 • 11:30 - 11:45
  Nasjonal spenningskvalitetsdatabase (NASDAT) - status og veien videre
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 11:45 - 11:55
  Introduksjon til PQ Portal - leveringskvalitetsportal for konsesjonærene
  • Statnett
 • 11:55 - 12:10
  Tilsynserfaringer og endringsbehov i reguleringen
  • Camilla Aabakken
   NVE-RME
 • 12:10 - 12:15
  Oppsummering av dagens program
  • Ketil Sagen
 • 12:15 - 13:00
  For interesserte: Demonstrasjon av PQ Portal
  • Statnett
Torsdag 22. oktober
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen og praktisk informasjon dag 2
  • Ketil Sagen
 • 09:05 - 10:20
  Spenningsregulering - alternativ til nett
 • 09:05 - 09:15
  Innledning - plusskunde utløser behov for tiltak i sterkt nett
  • Svjetlana Pudar Jeftic, Skagerak Nett
 • 09:15 - 09:35
  Spenningsregulering - når og hvordan?
  • Bendik Nybakk Torsæter og Aurora Flataker
   SINTEF Energi
 • 09:35 - 09:50
  Serieregulator og batteri - resultat fra testcaser i Smartgridlaben
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi
 • 09:50 - 10:05
  Optimal håndtering av utfordringer i svake LS-nett
  • Kjersti Berg
   SINTEF Energi
 • 10:05 - 10:15
  Pause med online mentometer

  I hvilken grad mener du spenningsregulering er et lønnsomt alternativ til nettforsterkning?

 • 10:15 - 10:20
  Svar fra mentometer
 • 10:20 - 10:40
  Spenningskvalitetsinstrumenter - neste generasjon arbeidshest
 • 10:20 - 10:30
  Hvilke ytelser bør instrumentene ha i neste generasjon?
  • Henrik Kirkeby
   PQA
 • 10:30 - 10:40
  Oversikt over instrumenter i bruk og deres styrke og svakhet
  • Henrik Kirkeby
 • 10:40 - 11:05
  Hvordan behandler vi husholdningskundene?
 • 10:40 - 10:50
  Når husholdningskunden klager - utviklingen sett med Elklagenemndas øyne
  • Jasmin Abu Sagr, sekretariatsleder
   Elklagenemnda
 • 10:50 - 11:00
  Pause med online mentometer

  Har husholdningskundene for gode rettigheter?

 • 11:00 - 11:05
  Svar fra mentometer
 • 11:05 - 11:50
  Spenningskvalitet og EMC i praksis
 • 11:05 - 11:15
  Spenningskvalitet i praksis - slik er vår situasjon
  • Vegard Lundsbakken
   Stange Energi Nett
 • 11:15 - 11:35
  Økende trend på EMI-utfordringer?

  Eksempler

  • Henrik Kirkeby og Martin Lillebo
   PQA
 • 11:35 - 11:45
  Hjelpemidler for ikke-ekspertene
  • Martin Lillebo
   PQA
 • 11:45 - 11:50
  Oppsummering og avslutning av faglig program
  • Ketil Sagen
 • 12:00 - 13:00
  Etterspill for interesserte
 • 12:00 - 13:00
  Diskusjonsrom og spørsmål/svar

   

  • Hvordan best skille mellom høyohmige jordfeil og usymmetri?
  • Flimmer måles ulikt av ulike instrumenter - hvordan håndtere det?
  • Er spenningsregulering et enkelt og lønnsomt alternativ til forsterkning?
  • Hva trengs av ny kunnskap og hjelpemidler for oss "allmennpraktiserende"?

   Det er mulighet for å spille inn andre tema som du er interessert i. 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet bookes dette i påmeldingsskjema. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.295,- . Rom betales individuelt ved utsjekk.

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 21. oktober i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 640,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

  1. 13. oktober 2020,

   Digitalt

   Tariff for utkoblbart forbruk

   Delta på webinar om utkoblbart forbruk, såkalt utkoblbar tariff (UKT), og få innsikt i tariffens betydning for elektrifisering.

  2. 27. oktober 2020,

   Digitalt

   Integrering av batteri i distribusjonsnettet

   Slik planlegger og drifter du et batterisystem i distribusjonsnettet.