Energi Norge

Innhold

Damsikkerhet II

 • 2. nov 2020Kl. 00:00
 • Trondheim
 • Kursavgift: 21.000,- Kr

To ukers kurs,  uke 45 og uke 48 i Trondheim

Foto: Helge Hansen, BKK

Damsikkerhet II går over to uker med to ukers opphold i mellom i Trondheim; Uke 45: 2. - 6. november og Uke 48: 23. - 28. november 2020
NTNU står for dette kurset i sin helhet.

Påmelding direkte til NTNU

Kontaktperson:
Marit Kvidal
NTNU VIDERE
Seksjon for etter- og videreutdanning
7491 Trondheim
Telefon: 73 59 66 43, direkte: 73 59 52 60
E-post: videre@ntnu.no

Damsikkerhet II gir et grunnlag for vurdere sikkerheten av damanlegg i planleggings-, bygge- og driftsfase. NVE har godkjent kurset som dekkende for spesifikk teoretisk opplæring som kreves av vassdragsteknisk ansvarlige i klasse 2, 3 og 4 i tråd med forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (2010).

Kurset er utarbeidet i samråd med NVE og Energi Norge.

Målgruppe: Personell som sitter i funksjoner med vassdragsteknisk ansvar og andre som arbeider med damsikkerhet.

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 27. - 28. oktober 2020,

  Digitalt

  Vannkraftgeneratorer, drift og vedlikehold

  Generatoren – det "pulserende hjertet" ved kraftproduksjon. Årets er oppdatert i forhold til dagens utfordringer innen drift og vedlikehold.

 2. 29. oktober 2020,

  Digitalt

  Tolkning av byggherreforskriften

  Byggherreforskriften er revidert og ny forskrift gjøres gjeldende fra 1/1-2021. Forskriften har vært revidert tidligere, og i 2010 var siste omfattende revidering.

 3. 17. november 2020,

  Digitalt

  Kraftverkshydrologi og miljøforhold 2020

  Et dagsaktuelt seminar med fokus på alle aspekter av vassdragsdrift. Seminaret gjennomføres i år som et webinar.