Innhold

Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger

 • 2. des 2020Kl. 09:00–15:00
 • Digitalt
 • Medlem: 5.000 + mva Andre: 6.500 + mva
 • Påmeldingsfrist 1. des 2020

Fornyelse av distribusjonsnett basert på objektive tilstandsvurderinger og samfunnsøkonomisk analyse av alternative fornyelsesalternativer gir best planverk. REPLAN-metoden med analyseprogam effektiviserer jobben.

Strømnett

Foto: Katrine Lunke, Apeland

Det er nesten 300 000 km distribusjonsnett i Norge. Mer enn 90% av det er luftledninger. Mye av det er gammelt og ifølge varslede planer gjenstand for reinvestering. Vi ser at å reinvestere for tidlig er ikke lønnsomt for nettselskapene. I dag er det i ingen eller liten grad bruk av objektive analyser som grunnlag for reinvesteringer eller større vedlikeholdstiltak. Flere nettselskap ønsket å endre på denne situasjonen og gikk sammen om å utvikle en effektiv metode for å kunne analysere ulike fornyelsesscenarier for mellomspennings (11-22 kV) luftledninger. Pilotering viser at videre vedlikehold med utskifting av deler av anlegget kan gi store økonomiske gevinster over en 20 års periode. Dette kurset skal gjøre deltakere i stand til å begynne å bruke metoden. 

   

Kurset vil gi deg:

 • Grundig forståelse for modellen og hensikten 
 • Opplæring i bruk av analyseverktøyet 
 • Råd om kvalifikasjoner til og intern opplæring av personell 
 • Råd om hvordan metodikken kan implementeres i verdikjeden 
 • Evne til å i bruk en effektiv metode for bedre nett- og vedlikeholdsplaner 

Hvem er det for?
Fagansvarlige og/eller planleggere innen vedlikehold og nettutvikling.

Hvordan gjennomføres kurset?
Kurset settes nå opp digitalt og du kan delta fra hjemmekontoret. Du vil motta en link dagen før sendestart. Underveis i sendingen har du mulighet til å stille spørsmål til foreleser via chat.  Det blir foredragsbasert med god anledning til spørsmål/svar underveis, og mot slutten av kurset. 

Dersom tidspunktet ikke passer, meld deg på - og vi sender deg opptaket i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig én uke etter sending. 

Program

Onsdag 2. desember
 • 09:00 - 09:05
  Velkommen - praktisk informasjon
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:05 - 09:30
  Innledning - filosofien bak og anvendelsen av metoden
  • Ketil Sagen
 • 09:30 - 10:00
  Analysemetode, verktøy og resultater
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:00 - 10:30
  Tilstandsmodell, fornyelsesbefaring/skjema
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
  • Tormod Leistad
   Elvia
  • Roy Olsen
   Elvia
 • 10:30 - 11:00
  Eksempler på tilstandsfastlegging
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
  • Tormod Leistad
   Elvia
  • Roy Olsen
   Elvia
 • 11:00 - 11:30
  Kostnader av tiltak
  • Eivind Solvang
 • 11:30 - 12:00
  Lunsjpause
 • 12:00 - 12:30
  Kostnader av svikt/feil
  • Eivind Solvang
 • 12:30 - 13:00
  Nåverdianalyse av fornyelsesalternativer
  • Eivind Solvang
 • 13:00 - 13:30
  Fornyelsesbefaring - triggere, forberedelse og gjennomføring
  • Terje Taraldsen
   AE Nett
 • 13:30 - 14:00
  Analyseeksempel
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
  • Tormod Leistad
   Elvia
  • Roy Olsen
   Elvia
 • 14:00 - 14:30
  Kvalifikasjoner og opplæring av befaringspersonell

  Implementering - organisering, prosedyrer

  • Terje Taraldsen
   AE Nett
 • 14:30 - 15:00
  Spørsmål og svar
  • Ketil Sagen

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.