Energi Norge

Innhold

Effektiv fornyelsesanalyse av mellomspente luftledninger

 • 3. nov 2020til 4. nov 2020
 • Clarion Hotel & Congress Gardermoen
 • Medlem: 8.800 + mva Andre: 11.100 + mva
 • Påmeldingsfrist 3. oktober

Kurset vil gi deg ferdigheter til vesentlig forbedring av forvaltningen av mellomspente luftledninger. Merk: Det er maks 20 plasser på kurset.

Strømnett

Foto: Katrine Lunke, Apeland

REPLAN er en ny metode som er utviklet for effektiv forvaltningsanalyse av distribusjonsnett. Basert på objektive tilstandsvurdering av anlegg vil analyseverktøyet automatisk beregne nåverdien av 10 ulike fornyelsesalternativer over 20 år inkludert sannsynlige KILE-kostnader for både planlagte avbrudd og driftsforstyrrelser. Metoden gir derfor et vesentlig bedre beslutningsgrunnlag for reinvesteringer og vedlikeholdsplaner enn dagens praksis. Erfaringer fra selskap som har tatt metoden i bruk, viser økonomiske gevinster med mer optimal styring av tidspunkt for reinvesteringer og vedlikehold.

Kurset vil gi deg:

 • Forståelse for effektiv metode
 • Kunnskap om analyseverktøyets og dets modeller
 • Ferdighet i bruk av analyseverktøyet
 • Kunnskap om tilstandskarakterer og -kriterier for komponenter
 • Ferdighet i gjennomføring av fornyelsesbefaring med analyse
 • Anbefaling om kompetanseutvikling for fonyelsesbefaring
 • Anbefaling om organisering og prosedyrer

Hvem er det for?
Ansvarlige for forvaltning av distribusjonsnett, vedlikeholdsplanleggere, tjenesteytere på tilstandskontroll av distribusjonsnett.

Merk: Det er maksimalt 20 plasser på kurset. Deltakere må ha med egen PC.

Program

Tirsdag 3. november
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen - praktisk informasjon
  • Ketil Sagen
   Energi Norge
 • 09:40 - 10:00
  Innledning - filosofien bak og anvendelsen av metoden
  • Ketil Sagen
 • 10:00 - 10:45
  Metode, prosessbeskrivelse og analyseverktøy
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:45
  Anleggsmodell, tilstandsmodell og sviktmodell
  • Eivind Solvang
 • 11:45 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Tiltaksmodell og kostnadsmodell
  • Eivind Solvang
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:15
  Erfaring fra befaring i Elvia og bruk av analyseverktøyet
  • Tormod Leistad
   Elvia AS
  • Roy Olsen
   Elvia AS
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi
 • 14:15 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 15:30
  Øving i bruk av analyseverktøyet med eksempler
  • Eivind Solvang
 • 15:30 - 15:45
  Pause
 • 15:45 - 16:30
  Gjennomgang og diskusjon av øvingsoppgaver og eksempler
  • Eivind Solvang
 • 16:30 - 16:45
  Oppsummering av dagen
  • Ketil Sagen
 • 19:30 - 22:00
  Felles middag i hotellets restaurant
Onsdag 4. november
 • 08:30 - 08:35
  God morgen med program for dagen
  • Ketil Sagen
 • 08:35 - 08:55
  Fornyelsesbefaring - triggere, forberedelse og gjennomføring
  • Terje Taraldsen
   Agder Energi Nett AS
 • 08:55 - 09:40
  Kvalifikasjoner og opplæring av befaringspersonell
  • Terje Taraldsen
 • 09:40 - 09:55
  Pause
 • 09:55 - 10:40
  Praktisk øvelse - befaring med tilstandsvurdering
  • Terje Taraldsen
   Agder Energi Nett AS
  • Roy Olsen
   Elvia AS
  • Tormod Leistad
   Elvia AS
 • 10:40 - 11:25
  Praktisk øvelse forts.
 • 11:25 - 12:10
  Lunsj
 • 12:10 - 12:55
  Praktisk øvelse forts. - fornyelsesanalyse
 • 12:55 - 13:15
  Implementering - organisering, prosedyrer
  • Terje Taraldsen
 • 13:15 - 13:30
  Oppsummering og vel hjem
  • Ketil Sagen

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet kan dette bookes gjennom Energi Norge samtidig som påmelding til kurset. Pris: Enkeltrom inkl. frokost kr. 1.195,- pr natt. Rom betales individuelt ved utsjekk.

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere og foredragsholdere 3. november i hotellets restaurant. Deltakelse bestilles ved påmelding. Tre retter inkl. drikke kr. 660,- eks. mva.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet. Merk at deltakere må ha med egen bærbar PC til bruk under kurset.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål